Fóra Inkvizice Inkvizice Informační kecárna Odpověď na: Informační kecárna

#91911
webmaster
Správce

  Hlášení z dozoru ve Studničkově dne 17.3.2015

  Při aktivaci rituálního “zařízení” ve Studničkově ulici panem Novotným byla podniknuta následná měření a pozorování:
  Základní fyziologická pozorování:
  účast v aktivním “zařízení” způsobují u netrénovaných osob těžkou nauseu a dezorientaci, nicméně podle mého názoru lze toto překonat opakovanou aplikací procedury. Tento efekt se dostavuje u všech osob, bez ohledu na kategorii a zaměření, krom pana Novotného
  účast v aktivním “zařízení” způsobuje dojem subjektivní multiplikace self-percepce, spojeno s dezorientací v čase i prostoru

  Dodatečná pozorování
  V rámci základní presentace podniknuté panem Novotným byla provedena některá dodatečná pozorování, bez aktivní spoluúčasti pana Novotného
  a) Pátrání po “kotvách” sledovaného “zařízení”. Předběžná experimentální data naznačují, že “zařízení” není již dále ukotveno k dříve existujícím fyzickým kotvám. Toto bude dále sledováno, další experimenty nutné
  b) Pátrání po entitě nazývané “Marzana”: veškerá data naznačují přítomnost této entity na Vyšehradě či v bezprostředním okolí

  Zvláštní inkviziční zmocněnec pro podivné rituály E.A.