Slovník

Slovník

V této sekci můžete najít stručný slovník nejdůležitějších pojmů z knih o Hlídkách od S. Lukjaněnka

Prosím pročtěte si tuto část stránek, jsou zde pojmy, které se ve hře velmi často používají a bez jejich znalostí, se vám svět může zdát velmi zmatený.

Šero

Svět si povzdechl a rozestoupil se. Do zad jako by mi udeřily letištní reflektory a vykrojily ze tmy dlouhý útlý stín. Stín se lehce vlnil, získával hloubku a prostor a postupně mě vtahoval do sebe – tam, kde žádné stíny nejsou. Pak se stín odtrhl od špinavého asfaltu, postupně se napřimoval a zapružil jako sloup těžkého dýmu. Běžel přede mnou…
Zrychlil jsem, prorazil šedivou siluetu a vstoupil do šera. Barvy světa rázem pohasly. I auta na vozovce jako by v čemsi uvízla a zpomalila.

Noční hlídka, str. 27

Další rovina našeho světa, která je přístupná pouze „Jiným“. V této rovině neplatí běžné fyzikální zákony. Jeden z nejzajímavějších fenoménů je, že zde plyne čas pomaleji. Za pobyt v šeru se platí energií. Jiní v kategoriích platí šeru vlastní energií, ti mimo kategorie mají své mechanismy, jak placení převést na jiný subjekt. Pokud se ale stane, že jakýkoliv jiný nacházející se v šeru nemá na zaplacení na další pobyt, umírá a jeho duše se stává poutníkem v šeru.

Stupně šera

Nemá cenu pokoušet sestupně šera definovat. Místo toho postačí poněkud delší výňatek z Šeré hlídky…

„Vlítla do šera!“ vykřikl jsem, odlepil se od zdi a horečně pátral po svém stínu. Edgar si ale nejdřív prověřil, jestli nás nešálí a prostě nám nezmátla zrak.V první hladině jsme se ocitli prakticky zároveň. Pohlédl jsem na Edgara s obavou – jak ho asi šero změní?Ale ne, nic zvláštního se nestalo. Zůstal téměř beze změny, jen vlasy mu mírně zřídly.

V druhé hladině, kde se domek proměnil v hrubě roubenou chatrč, jsme se zastavili a jeden na druhého pohlédli. Arina tu samozřejmě taky nebyla.
„Zmizela do třetí hladiny…,“ zašeptal Inkvizitor. Vlasy už mu vymizely úplně a lebka se vejčitě protáhla. Jinak to ale ještě pořád šlo, tvář měl skoro lidskou
.

Během okamžiku jsme se ocitli ve třetí hladině, tedy v místech, kam by za normálních okolností měli vstupovat jen mágové první kategorie.
Po nebi pluly zářící mráčky – asi jako by se ocelové piliny vznášely v glycerinu. Místo slunce se kdesi vysoko nad našimi hlavami rozpilo nachově ohnivé mračno, jinak jediná barevná skvrna v souvislém šedavém závoji. A všude kolem, až k samému obzoru, se táhly nízké křivolaké stromky, z nichž si vědma zřejmě postavila své obydlí. Ostatně – byly to vůbec stromy? Nikde ani lísteček, jen změť přízračně propletených větví

„Ona se dostala ještě hlouběji, Antone. Protože je mimo kategorie,“ řekl za mými zády Edgar. Otočil jsem se a pozorně si mága prohlédl. Kůži měl teď temně šedou, hlava byla úplně lysá a ještě protáhlejší, oči zapadlé…
A ocitl jsem se tam, kam mají za normálních okolností přístup povolen jen mágové mimo kategorie.
Stromy – pokud to samozřejmě opravdu byly stromy – úplně zmizely. Svět kolem nás byl najednou úplně rovný a plochý, asi jako středověká placka Země, spočívající na hřbetech tří velryb. Téhle krajině chyběl jakýkoli reliéf – všude kolem jen úplně rovná a nekonečná písečná pláň… Sehnul jsem se, nabral hrst písku a nechal si ho protékat mezi prsty. Byl šedý, jako má být v šeru šedé všechno. Jenže v té šedivosti jako už by se daly tušit zárodky barev – dýmnatá perleť, ohnivé jiskřičky i zlatavé krupky…

Obyvatelé šera

Kromě Jiných z hlídek se v šeru pohybují všelijací jeho obyvatelé. Spíše se ale s nimi, vyjma mechu, setkáte v nižších hladinách.

Mech

Betonové zdi, v běžné realitě jen špinavé, v šeru ukázaly, jak hustě jsou porostlé tmavomodrým mechem. Taková ohavnost. Zřejmě tu nežije ani jeden Jiný, který by dům vyčistil… Přejel jsem dlaní nad zvlášť vysokým polštářkem; mech se okamžitě pohnul, jako by chtěl před žárem uniknout.
„Hoř,“ nařídil jsem mu.
Cizopasníky nemám rád. I když vlastně žádnou velkou škodu nenadělají a jen sají cizí emoce. Předpoklad, že velké kolonie modrého mechu jsou schopny rozkolísat lidskou psychiku a vyvolat jednou depresi, zatímco jindy nespoutané veselí, se zatím nepotvrdil. Já si ale odjakživa potrpěl na jistotu.

Noční hlídka, str. 92

Obvyklý úkaz šera. Mech je cizopasník na lidských emocích. Energetické poryvy emocí prostupují do šera a zde se na nich právě onen mech dokáže živit. Mech nenajdete tam, kde se žádné emoce neventilují. Přítomnost mechu tak obvykle značí i dlouhodobější přítomnost lidí.

Padlý

Mráček mlhy se začal rozplývat. Za další okamžik už bylo šero kolem mě stejně prázdné, jako obvykle bývá.Celý jsem se otřásl. Tak on se o kontakt se mnou pokusil mrtvý. Ale je to přítel nebo nepřítel? Že by mi chtěl něco poradit, nebo před něčím varovat?

Noční hlídka, str. 318

Jiný, který umřel v šeru a stal se tak obyvatelem šera. Padlé v šeru potkáte velmi, velmi zřídka. A ještě řídčeji s vámi budou chtít Padlí navázat spojení. Pokud se tak stane, považujte to za velmi význačnou událost, nebo za znamení.

Pojmy důležité pro Jiného a život v Hlídkách

Jiný

Tu a tam se mezi lidmi objeví někdo, kdo dokáže vstoupit do šera. A ten se pak postaví na stranu Dobra nebo Zla. Světla nebo Tmy. To jsou Jiný. Takhle si říkáme – Jiní!“
„A vy jste Jinej?“
„Ano. A ty taky.“
„Ale proč?“
„Protože jsi vstoupil do světa šera, kamaráde. Zkus se rozhlídnout a zaposlouchat. Barvy vybledly. Zvuky se přidusily. Vteřinovka na hodinkách sotva leze. Vstoupil jsi do šera… Chtěls uvidět, jaký nebezpečí ti hrozí a překročil jsi hranici mezi normálním světem a světem šera. Čas tu ubíhá pomaleji a všechno je tu jiný. Je to svět Jiných.“

Noční hlídka, str. 101

Tedy ten, kdo dokáže vstoupit do šera je z definice Jiným. My jenom dodáváme iniciovaným – plnohodnotným Jiným.

Iniciace

Jistě, trvalo to jen pár vteřin. Pak se Igor celý napjal, srst se mu po celém těle naježila a znovu tu místo domácího pejska byla krutá šelma. A přesto tu ten podivuhodný okamžik byl – vlkodlak se málem plazil před dvouletou holčičkou, jinak neiniciovanou Jinou!
„Jo, to je vlček,“ přikývla Arina. „Ale podívej se, kdo je tu eště, Naděnko. Zavři oči a podívej se. Přesně jak jsem tě to učila.“
Naďuška si pohotově zakryla oči ručkama. A začala se otáčet směrem ke mně.
Proboha, ale ona ji iniciuje!
Pokud se Naďuška skutečně už naučila dívat šerem…
Dcerka se otočila až ke mně a usmála se:
„To je taťka…“

Šerá hlídka, str. 287

Aby se mohl Jiný považovat za plnohodnotného Jiného (a tudíž aby mu mohla být přiřazena počáteční kategorie), musí projít iniciačním procesem. Iniciační proces se uskuteční prvním vstupem do šera. A přikloněním k jednomu ze směrů, Temný nebo Světlý. K iniciaci dochází různě, obvykle se jedná o chvíli velké emocionální excitace. Nezřídka k iniciaci dochází při sexu či dramatických a nebezpečných situacích.

„Velký“

Pro účely naší herní hlídky je vhodné definovat v rámci Jiných mimo kategorie ještě Jiné Velké. To, že se dostanete hodnocením mimo kategorie pro vás automaticky neznamená, že umíte i kouzla spojená s mimokategoriálním hodnocením. Ty vás musí někdo teprve naučit. Teprve tací mimokategoriální Jiní, kteří umí i mimokategoriální kouzla, si mohou říkat Velcí. Prakticky to je pravda, fakticky pro dosažení titulu Velký je potřeba také zkušenosti, které přichází s věkem. Pro Velké v podstatě není nic problém a pokud na něco nestačí vlastními silami, jsou jim k dispozici roky a staletí zkušeností.
POZOR, nejnebezpečnější nepřítel a nejmocnější spojenec, tak by také mohla znít definice Velkého.

Obrateň/Vlkodlak

„Tygřík není vlkodlak!“ rozhořčila se dívenka. „Tygřík je přece mág–obrateň!“

„Ale to je totéž,“ poznamenala měkce Světa. Julka pohlédla na Semjona a zřejmě od něj očekávala podporu. Mág si povzdechl:

„Světka má v podstatě pravdu. Úzce specializovaný bojový mágové jsou vlastně vlkodlaci. Jenže s obráceným znamínkem. Kdyby Tygřík poprvé vstoupila do šera s trochu horší náladou, byla by dneska Temná a byla by pravej vlkodlak. Je velice málo lidí, co je u nich všechno rovnou předurčený. Častější bývá vnitřní boj. Myslím během přípravy k iniciaci.“

Noční hlídka, str. 402

Tedy tací Jiní, kteří se specializují přímo na fyzický boj se nazývají Bojoví mágové. Noční hlídka svým bojovým mágům říká Obrateň a Denní hlídka je tituluje jako Vlkodlaky. Tito bojoví mágové se umí měnit do zvolené zvířecí podoby…

Upír

Spolu s vlkodlaky se řadí do nižší kasty temných.

Mág

Svoji energii na kouzla berou mágové přímo z šera a s šerem aktivně pracují.

Vědma

Energii pro kouzlení vědma zpracovává do magických předmětů, které následně využije. Předměty magické povahy vyrobené vědmou nejsou obyčejné hůlky. Dané předměty totiž působí vždy specificky. Důvodem je jasné usměrnění magických proudů do konkrétní podoby.

Inkvizice

Inkvizice. Struktura, která je oběma hlídkám nadřazena. Zkoumá sporné případy a trestá viníky na obou stranách. Bdí. Sbírá informace o každém z nás. Zasahuje však výjimečně a její síla je spíš v její přísné utajenosti než ve schopnosti otevřeného boje. Když Inkvizice zkoumá případ nějakého opravdu silného mága, nezbývají než přivolat na pomoc bojové mágy hlídek.

Noční hlídka, str. 457

Dohoda

Jsme Jiní.

Sloužíme různým silám,

ale v šeru není rozdílu mezi absencí Tmy

a absencí Světla.

Náš zápas je s to celý svět zničit.

Proto uzavíráme Velkou dohodu o příměří.

Každá strana bude žít podle svých zákonů.

Každá strana bude mít svá vlastní práva.

Svá práva a své zákony proto navzájem omezujeme a přizpůsobujeme.

Jsme Jiní.

Vytváříme Noční hlídku,

aby síly Světla mohly dohlížet na síly Tmy.

Vytváříme Denní hlídku,

aby síly Tmy mohly dohlížet na síly Světla.

Za nás za všechny rozhodne Čas.

Oficiální text Dohody v překladu do českého jazyka…

Hůlka (zdroj, akumulátor)

Zásobník magické energie. Čas od času může být v hůlce „předkouzleno“ nějaké kouzlo. Potom se nejedná o zásobník magické energie, ale o specificky nabitou hůlku. V reálné rovině je poněkud jedno jak se jaká hůlka jmenuje, ale v hlášení v tom musí být pořádek

Obecný rozdíl mezi světlými a temnými

„Světo…,“ odmlčel jsem se na okamžik. „A co mám dělat, když nemám jistotu, že jsem se zachoval spráně. Když se pořád trápím otázkou, jestli jsem v právu, nebo ne?“

„Jít k Temným,“ odpověděla okamžitě. „Ti si takový otázky vůbec nekladou.“

„A to je celá tvoje odpověď?“

„To je jediná odpověď. A taky jedinej rozdíl mezi Světlýma a Temnýma. Dalo by se tomu říkat svědomí nebo pocit morální odpovědnosti. Ale podstata je pořád stejná.“

Šerá hlídka, str. 150

K tomu už není co dodávat

Vztah patrona a chráněnce

Patron je učitel a ochránce. Osoba, která by měla být mladšímu nebo slabšímu Jinému nápomocná při jeho dospívání v Jiného. Pouto mezi patronem a jeho chráněncem je jedním z těžkopopsatelných tajemství magie. Patroni vždy ví, kde se jejich chráněnci nacházejí a nemusí je hledat. Jsou dokonce známy případy, kdy patroni energeticky podporovali své svěřence a ti pak byli v případě nutnosti mocnější, než skutečně byli. Bývá zvykem, že je-li někdo chráněncem, platí u něj určitá forma hájení a každý si rozmyslí, takovou osobu napadnout, protože by mohl mít co dělat s reakcí patrona. Vztahy mezi patrony a chráněnci patří mezi nejkomplikovanější. Patronem se Jiný může stát až po té, co získá alespoň třetí kategorii. Dohodu o ukončení tohoto vztahu mohou tito dva jiní okamžitě zrušit a třeba si zvolit jiné protějšky. Je zvykem mít jednoho maximálně dva chráněnce. Žák může mít maximálně jednoho patrona

Černá smršť

Černá smršť je neblahým vedlejším efektem masivního čerpání energie. Je jakýmsi energetickým projevem šoku, vzniklého rychlým úbytkem energie. Často se objevuje u lidí, kterým nějaký Jiný odebral příliš rychle moc energie. Pokud není Černá smršť u člověka zastavena některým z Jiných, dochází k smrti postiženého člověka.
Osoba, která je postižená Černou smrští, je agresivní. Má sadomasochistické sklony a často je u ní možné pozorovat různé další druhy psychopatologických jevů. Postižený má sklony k násilí a ubližování, a to jak jiným, tak vlastní osobě. Úmyslně vyvolává konflikty a je mu jedno, zda-li v nich působí jako agresor či jako oběť. Pokud člověka nezabije jeho život plný násilí, zpravidla do týdne umírá na totálí vyčerpání organismu.
Méně častým případem je postižení Jiného Černou smrští. Jiný si neuvědomuje, že je takto postižen
a jedná ukvapeně a agresivně. Zpravidla se nepozastavuje nad následky svého jednání a je ochoten zajít
i tak daleko, jak by mu jeho přesvědčení za normálních okolností nedovolilo. Pro Jiného však Černá smršť, sama o sobě není smrtelná. Jen se začne živit jeho regenerovanou energií, takže po dobu postižení Černou smrští, je zastavena regenerace magické energie. Kromě toho se postupem času začíná objevovat a stále více prohlubovat krize osobnosti, morálky, hodnot i sebezáchovy.