Změna Pražské situace a lovy, březen 2020

Vlkodlačí a upíří lovy

Rozhodli jsme se po dlouhém přemýšlení, že loviště dále nejsou pro hru zajímavé a nejdou nám na ně dělat zajímavé události. Proto se vracíme k původnímu konceptu, který byl dříve ve hře – tedy i ke knižní předloze.

Vlkodlaci budou mít v podstatě stejná pravidla jako mají upíři. 

Dle dohody mají vlkodlaci a upíří právo na to žít. Ke svému životu potřebují nasytit svůj hlad.
Upír nebo vlkodlak musí být každý den nakrmen. Potravinová náhrada zasytí na jeden den. Lidské maso či krev zasytí na tři dny – člověk to nepřežije. 

Potravinové náhrady upírům a vlkodlakům doplní energii a spustí jim malou regeneraci energie. Lidské maso je chutnější a výživnější. Po něm jsou obě skupiny mnohem silnější.

Poměr mezi počtem náhrad a lidskými oběťmi stanovuje místní dohoda o regulaci lovu.

Dohoda o regulaci lovu zvlášť odděluje hráčské postavy – hlídkaře a civilisty – virtuální jiné (plus CP). 

Dohoda o regulaci lovu je koncipována pro LARP – prosím nepočítejte čísla jak by to reálně fungovalo – Praha by byla vylidněna 🙂

Nelegální lovy a analytická oddělení

Analytická oddělení se zaměřují na lovy proměněnců i když každá hlídka k tomu má jiný důvod. Tedy obecně platí, že o nelegální lov se pokusí zoufalec. Je velká šance, že bude hlídkami odhalen a chycen. Občas se objevují mezi proměněnci nadaní specialisté, kteří dokáží analytické zmást a tak kompletně převrátit štěstěnu na svou stranu – vždy tam ale šance na odhalení je.

Někdy se stane, že analytické přesně neodhalí jestli lov je legální či ne.

Tedy vlkodlak může najít, chytit a sežrat člověka. Buď na něj má “licenci” či nemá.

Upír může přivábit svou oběť nebo skočit a vysát nejbližšího člověka. Buď na ni má “licenci” nebo nemá. (Že by měl licenci na člověka na kterého zrovna skočil je velmi nepravděpodobné.

Povolení k lovu – Licence

Vypisuje Nejsvětlejší města nebo jím pověřená osoba/osoby.
Licence se nedá padělat. 

Licence obsahuje jméno oběti, její věk, adresu (vše náhodně vygenerováno), datum vydání a podpis vydávajícího.

Licence k lovu má cenu okolo 2000 Euro.

Legálně lze člověka ulovit a sníst/vypít pouze na povolení k lovu – licenci. Jinak je to klasifikováno jako zabití člověka.

Virtuální část

Pro virtuální-nehráčské upíry a vlkodlaky dělají náhrady a zajišťují povolenky k lovu VIRTUÁLNÍ světlí hlídkaři. Také zajišťují standardní dodávky dlouhodobým CP. 

(tuto část nevědí postavy)
Máme stanoveno – NEDĚLAJÍ CHYBY, NEŠIKANUJÍ UPÍRY, NEŠIKANUJÍ VLKODLAKY. NEMAJÍ PROBLÉMY S DODÁVKAMI – toto platí pokud Nejsvětlejší neřekne jinak.

(konec části které nevědí postavy)

Hráčská část

Světlí hlídkaři vyrábějí náhrady pro temné hlídkaře – upíry a vlkodlaky. 

Světlí hlídkaři začleňují nová CP do systému virtuálních dodávek – stačí napsat do poznámky v bistru – KRMEN. (platí pro nově příchozí CP – netřeba dopisovat zpětně).

Pokud někoho chcete vyloučit z vyživovacího systému – kontaktujte orgy.

LOSOVÁNÍ

Losování pro obětí pro Licence provádí VIRTUÁLNÍ ODDĚLENÍ NOČNÍ HLÍDKY.
Toto oddělení sestavuje výpis, ze kterého se vypisují povolenky k lovu (google tab, casem to bude v bistru). Oddělení obsahuje jednoho zaměstnance – Konráda. Do výpisu mají přístup všichni světlí hlídkaři, kteří vědí, kde se nalézá. Nejsvětlejší ví, kde se výpis nalézá. 

(tuto část nevědí postavy)
Máme stanoveno – AUTOMATICKÉ LOSOVÁNÍ NEDĚLÁ CHYBY

(konec části které nevědí postavy)

Z losování jsou dle obecné zvyklosti vyloučení přímý příbuzný Jiných. Toto je rozšířeno na širší kruh příbuzných pro členy Denní a Noční hlídky. 

Počty jiných

(všechna tato čísla jsou orientační a zaokrouhlená)

Obecně platí, že 60% Jiných je neaktivních – tedy žijí lidský život.

Zbylých 40% žije aktivní život Jiného – snaží se získat zásahy, Eura, vyrábějí magické předměty, obchodují, učí se nová kouzla a snaží se postoupit kategoriemi. 

Z těch 40%, co se aktivně zapojuje do světa Jiných, se jen menšina někdy potká s Hlídkami.

Pro upíry a vlkodlaky z tohoto plyne, že většina jejich populace žije čistě na náhradách a licence nevyužívá. Z 40% aktivní populace je část čistě na náhradách, část využívá licence k obchodu, část si zpestří jídelníček…

A malá část upírů a vlkodlaků si ráda zpestří jídelníček častěji, či je živa čistě na lidské stravě (nebo by ráda). 

Změna

Se změnou reality přichází i změna náhledu na vlkodlačí společnost. Změna, kterou děláme, chceme, aby platila zpětně. Bylo to tak vždy. 

Neděláme to bez rozmyslu a světem to moc nepohne. 

Vlkodlačí společnost je dělena na smečky. Každou smečku ovládá Alfa. Každá smečka má svá vlastní vnitřní pravidla. Co bývá stejné je zvyk, že jakýkoliv člen smečky může ve vhodný čas vyzvat Alfu na souboj. Ten z pohledu dohody probíhá jako duel. Podmínky konce duelu jsou v každé smečce jiné. Od velkého zranění, přes agónii (nejběžnější), po smrt (výjimečné). 

Žijeme v moderní době. Vlkodlaci žijí nejen ve smečkách (i rodina může být smečka) ale i jako samotáři.

Silnější smečky dle schopnosti zabírají nějaké území, které ovládají. Zaměřují se primárně na vlkodlačí rezidenty. Dá se to představit jako válku gangů, střet mafií, boj rodů apod. Důležité je, že vlkodlaci se o své rezidenty starají. 

Příklady:

Tvůj syn je sportovec a zlomil si v sezóně nohu? Vyřešíme.

Vyhodili tě z práce? Nějakou ti seženeme.

Hele tys dostal licenci? Tu potřebovat nebudeš.

Na jednom území může fungovat více smeček – třeba jedna je nadřazena ostatním a ta vládne.

Smečky většinou vedou bokem i civilní organizovaný zločin – bílé maso, praní peněz, varny, pěstírny, pašování, vydírání, krádež aut, daňové podvody, padělání, dotační podvody, atd. Jako pro Temné pro ně nestálé lidské zákony tak moc neznamenají, navíc jim to dává možnost řešit mnoho problémů svých rezidentů pragmaticky, bez povolenek a magie, která nikdy nebyla vlkodlačí silnou stránkou. 

Praha vlkodlačí

Tohle město si prošlo hodně změnami. Z pohledu vlkodlaků bylo několik stěžejních událostí. 

V Denní hlídce se vypracoval vlkodlak Rudolf Jičínský, kterému se podařilo spojit dohromady několik pražských smeček a stal se jejich Alfou. Několik let doslova šéfoval Praze. Přišlo několik výzev, ale všechny vyhrál. Několikrát byla jeho vyzyvatelem Vlčice, ale neúspěšným. Vlčice pak dál fungovala v Praze se svou smečkou a našla si svoje teritorium.

Velkou tragédií pro vlkodlačí společnost bylo Prokletí Fenriho tesáku, který byl do Prahy přinesen lidmi z Finska. Na zastavení prokletí se velmi zasadila světlá hlídka. Kvůli činům v této události stanul Jičínský před Inkvizičním tribunálem a byl odsouzen. 

Nějaký rok na to Jičínský opouští roli Alfy “Velké pražské smečky” a svůj post formálně předává Vlčici. Ta ho přijala. 

V následujících letech proběhlo několik podivných událostí zakončených zesvětláním Prahy, při kterém opustilo město vedení DH a bylo po něm Inkvizicí vyhlášeno pátrání. 

Velká pražská smečka se díky migraci pražských vlkodlaků pryč z města při jeho zesvětlávání rozpadla na několik původních smeček. Svá původní teritoria mají dohodlá, ale emigrace uvolnila rozsáhlá území, která tak úplně dohodlá nejsou a kde to může skřípat. 

Vlčice se svou smečkou drží největší území po Velké smečce. Má stále velký respekt u všech ostatních v Praze.

Pro pražské hlídkaře se stala situace celkem nepřehlednou. Alfy se v nových smečkách mění celkem často. Staré vlkodlačí rodiny, které žili v poklidu ve stínech, opět vystupují na výsluní, ale není vždy známo, kdo je vede. Až na pár drobných konfliktů a soubojů o post Alfy nemají Hlídky s vlkodlačími smečkami větší potíže a momentálně v Praze není žádná velká smečka, která by konflikt s Hlídkami vyhledávala.

Na podzim 2019 byl naposledy v Praze spatřen Rudolf Jičínský. Povídá se, že se po něm shání Inkvizice. Zatykač zatím vydán nebyl.

Situace v Praze

Co je obecně známo.

Holešovice jsou ovládány světlými. Usadil se tu se svou organizací světlý mág Gribojedov. Temných v Holešovicích nežije moc. Proměněnci, co zde žijí, jsou jen ti, co zkousnou světlý drobnohled a pravidelně vrací povolenky k lovu, nezištně, zpět Noční hlídce.

Nejvyšší upírkou je Lexxa. Stará se o upíry po celé Praze. Upíři se dále dělí do dvou spolků Noční klub (dříve Fetiš klub) a Svatí. Dříve ještě existoval jeden spolek Hrdlička, ale ten už se před delší dobou rozpadl. Upíří jedou v nelegálních obchodech a úklidových službách. Smíchov je hlavní baštou Lexxiných upírů (Svatí). V čele Nočního klubu stojí Václav Polák, který je i zástupcem Lexxy. Ten je v současnosti i Nejtemnějším města Prahy. Jeho podřízenost Lexxe budí v komunitě temných rozporuplné reakce.

Známé aktivní smečky:

 • Mrtvičkovi
   • Velká rodina, má hodně členů na Berounsku včetně DH Beroun, v posledních letech expandují do Prahy.
   • Většina členů je rodinných.
   • Jejich teritoria jsou okrajové čtvrti na jihu Prahy, Krčský les a Praha 16
 • Vavřenové
   • Početná původní Pražská rodina
   • Rádi se perou a od doby rozpadu Velké pražské smečky expandovali na úkor menších smeček
   • Jejich teritoriem je Žižkov
 • Treterové
   • Původní, velká, ale velmi volná smečka, její členy spojuje hlavně snaha o zachování lidskosti a vedení civilního života, hranice mezi obyvatelem a členem jsou tenké
   • Někteří žijí i v Holešovicích
   • Territorium Vinohrady
 • Danihelové
   • Původní pražská rodina
   • Prý špatně nesou rozpad Velké Pražské smečky
   • Territorium Praha 4 a Chodov
 • Kutnaueři
   • Prej jim teče modrá
   • Prý to jsou nečestní čarodějníci a ne dlaci
   • Nárokují si vše uvnitř hradeb, takže Praha 1
 • Uminští
   • Náplava z Moravy
   • Teritorium Praha 8 a 9 – hlavně kolem Palmovky
 • Mayerové
   • To, co tu zbylo z Němců a ze Sudet popřípadě Jiní s německou stopou
   • Territorium – Karlín, Kobylisy, dříve i Holešovice
 • Metelkové
   • Původní pražská rodina
   • Territorium Praha 5
 • Houdkové
  • Původní pražská rodina
  • Territorium stodůlky a řeporyje

Krom těchto velkých smeček funguje po Praze i několik malých smeček. 

Povídá se, že ve Strašnicích začala mít místní vlkodlačí smečka problémy se skupinou obrateňů, kteří si Strašnice začali nárokovat. Podobná situace je i na Černém mostě.

Na Florenci se prý usídlil Velký temný mág. Místní Jiní ho mají v úctě a nechtějí rušit jeho klid. Tedy Florenc je teď velmi klidné místo.

Vyšehrad a okolí je územím nikoho. Možná je to Inkviziční centrálou.