šero - teorie, vysvětlení a definice

Co je to Šero?

Šero je zvláštní realita, která prostupuje naším světem. Můžeme jej chápat jako jakousi alternativní dimenzi, která náš svět zároveň zrcadlí a zároveň je jeho opakem. To, co se děje v Šeru, může (ale nemusí) ovlivňovat i reálný svět a naopak.

Pro Jiné má Šero mnohá využití – je možné v něm bojovat, schovat se v jeho stínech, hovořit bez jazykové bariéry. Není ale dobré jej podcenit. Práce s Šerem vyčerpává, a neopatrného Jiného může Šero uvěznit či zcela pohltit. Duše takového nešťastníka se pak stává věčným poutníkem – padlým Jiným.

Hladiny Šera

Šero má několik hladin, většina Jiných se však za celý život setká pouze s první a druhou. Jsou prokázány i další, hlubší, hladiny, ale do nich umí vstoupit jen Velcí Jiní (dalece mimo kategorie), popřípadě ti, kteří tomu byli speciálně vycvičeni (např. Inkvizice).

Pokud Jiný vstoupí do Šera, z našeho světa není vidět – maximálně tušíte něčí přítomnost či máte nepříjemný pocit, že za vámi někdo stojí. Na Jiného v Šeru nelze reagovat, mluvit ani kouzlit (není-li ve výjimečných případech řečeno jinak), on však vnímá (a může ovlivňovat – i útočit či kouzlit) reálný svět.

Mech a další obyvatelé Šera

Modrý mech je obvyklým úkazem Šera Živí se lidskými emocemi a jeho přítomnost tedy naznačuje i dlouhodobou přítomnost lidí.
S dalšími obyvateli Šera se setkáte spíše na nižších hladinách a to jen velmi zřídka.

II. Pravidla Šera

Herní značení

Osoba v první hladině Šera: bílá páska nad loktem

Osoba v druhé hladině Šera: bílé pásky nad loktem na obou pažích

Osoba ve třetí hladině Šera: dvě pásky nad loktem jedné paže, jedna páska nad loktem druhé paže

Hladiny Šera

–          Pokud stojí Jiný v reálném světě, může interagovat (kouzla, hovor, boj) s Jinými, kteří nejsou v Šeru. Mlhavě tuší přítomnost Jiných v první hladině Šera a Jiné ve druhé hladině nevnímá.

–          Jiný v první hladině Šera může interagovat s ostatními Jinými v první hladině. Vnímá a může ovlivňovat Jiné v reálném světě, oni jeho přítomnost jen tuší. Sám mlhavě tuší přítomnost Jiného v druhé hladině Šera.

–          Jiný ve druhé hladině Šera může interagovat s ostatními Jinými ve druhé hladině. Vnímá a může ovlivňovat Jiné v reálném světě, oni o jeho přítomnosti netuší. Vnímá a může ovlivňovat Jiné v první hladině Šera, ti jeho přítomnost mlhavě tuší.

Vstup do Šera/Výstup z Šera

Vertikální pohyb mezi hladinami Šera je možný pouze o jednu hladinu, tj. můžete vstoupit/vystoupit z reálného světa do první hladiny Šera nebo z první hladiny do druhé (popřípadě naopak).

Propadnutí se z reality rovnou do druhé hladiny Šera není možné!

Hráč vstupuje do Šera nasazením bílé pásky a vstup trvá tak dlouho, než si pásku nasadíte. Chcete-li pokračovat dál, je třeba chvíli počkat (stačí pár vteřin) a pak si můžete nasadit pásku druhou. Pokud jste spoutání nebo vám někdo drží ruce, nemůžete vstupovat do Šera (nemůžete si reálně nasadit šerou pásku).

Pobyt v Šeru vám ubírá energii (Mg). Při vstupu si odečtete potřebnou energii (viz tabulka Šera každé specializace) a po uplynutí 15 min si jí odečtěte znovu. Totéž opakujte každých dalších 15 min (např. Upír 7. kategorie potřebuje na půlhodinový pobyt Šeru 50 Mg).

Uváznutí v Šeru

Přijdete-li v Šeru o všechnu energii (Mg), uvázli jste a nemůžete ven. Pro výstup z první hladiny musí mít Jiný minimálně 10 Mg, pro výstup z druhé hladiny 20 Mg. Tato energie vám zůstává, výstupem o ní nepřijdete (není-li řečeno jinak).

Reakce Šera na Jiného, který již nemá energii:

–          První hladina: Po uplynutí „zaplacených“ 15 min jste zraněni za 5 HP (zranění prochází štíty, odolnostmi i imunitami) a máte dalších 15 min. Není-li vám opět dodána energie a vy nevystoupíte či nezaplatíte dalších 15min, zranění se opakuje.

–          Druhá hladina: Po uplynutí „zaplacených“ 15 min jste zraněni za 8 HP (zranění prochází štíty, odolnostmi i imunitami) a máte dalších 15 min. Není-li vám opět dodána energie a vy nevystoupíte či nezaplatíte dalších 15min, zranění se opakuje.

Vtahování do Šera

Jiného lze do Šera i vtáhnout, ale POZOR – do Šera nelze vtáhnout někoho, kdo nechce. Vtahovat do Šera násilím tedy NENÍ MOŽNÉ (potřebujete tzv. souhlasící oběť 😉 ). Vtažení někoho o jednu hladinu stojí vtahujícího 60 Mg (neplatí slevy ani modifikátory) na 15 min + jeho vlastní energie pro vstupEnergii vždy platí ten, kdo vtahuje.

Po uplynutí prvních 15 min si další pobyt v Šeru hradí každý Jiný sám. Jiný, který do dané hladiny nemá přístup, platí vždy 60Mg za 15min.

V Šeru přežívají jen Jiní. Ostatní bytosti (lidé, zvířata…) okamžitě po vtažení do Šera umírají
a jejich tělo je vyvrženo.

Herní postup:

–          Při vtažení do Šera se vtahující musí vtahovaného neustále dotýkat. Poté, co si vtahovaná osoba nasadí šerou pásku (či pásky), už se může pohybovat samostatně.

–          Vtahující vstoupí do Šera, zaplatí energii za sebe a za vtahovaného

Vytažení z Šera

Vytáhnout Jiného z Šera lze tehdy, pokud se cíl nebrání (neprotestující oběť 😉 ) – je v agónii, pod vlivem kouzla Opium apod. Cíl nemusí mít energii potřebnou pro výstup ze Šera, stačí, když tuto energii má vytahující.
Vytažení z Šera nestojí vytahujícího žádnou magenergii.

Smrt v Šeru

Pokud počet životů Jiného v Šeru klesne na 0 (tj. agónie), Jiný zůstává v Šeru, nemůže svépomocí Šero opustit.

Pokud agónie Jiného skončí v době, kdy je dotyčný v Šeru (tj. smrt), tělo ze Šera okamžitě na místě vypadne.

Pokud se do Šera dostane člověk, okamžitě umírá a jeho tělo vypadne do reality.

Mrtvé tělo (Jiného i člověka) lze vtáhnout do Šera a přenášet tam stejně, jako jakýkoli jiný neživý předmět.

Šeré jméno

Šeré jméno mají zpravidla mocní a zasloužilí jiní. Vlastnit šeré jméno je velmi prestižní záležitostí. Mnoho velkých mimokategoriálních jiných nemá šeré jméno..

Jiný se šerým jménem při skenu/empatii nehlásí své jméno a kategorii, ale pouze šeré jméno (o kterém skenujícímu jasně řekne, že se jedná o šeré jméno – ze skenu je to poznat) a stranu. Ostatní informace skenu/empatie jsou nezměněny.
(Třeba – Jmenuji se šerým jménem Atheron a jsem světlý.)

Získání šerého jména Jiného lehce, ale nenávratně změní. Každého jinak. Ti co mají šeré jméno jsou propojení se Šerem více než ostatní jiní.

Jiní se šerým jménem jsou nesmazatelně zapsáni v Šeru. Šero si je pamatuje. Jiným se šerým jménem je zvednout při oživovacím rituálu vždy na kategorii na které umřel, nezvyšuje to ale dobu, po kterou jde zvednout

Udělení šerého jména je RP rituál, při kterém mimokategoriální jiný (ten sám nemusí mít šeré jméno) osloví Šero, aby poctilo Jiného, který si to zasloužil svými skutky pro Tmu, Světlo či Šero, šerým jménem. Šero tuto žádost může odmítnout. V případě odmítnutí, je velmi pravděpodobné, že žádající mimokategoriální jiný příjde o velkou část svých sil.

Stalo se jen velmi málo případů, kdy si o Šeré jméno řekl Jiný sám a dostal ho.

Jaký byl měl být čin za který si zasloužíte šeré jméno?

  • inspirací mohou báje řecké hrdinské eposy
  • Hrdinský čin, při kterém nejednou Jiný riskoval svůj život
  • čin který skončil úspěšně
  • Čin o kterém se ví
  • Dlouhodobá činnost jenž zásadně ovlivnila / změnila okolí kde jiný žije (ala Muž, který sázel stromy)
  • Činy, kterými silně posílí svoji stranu

Teoreticky by se jako takový čin dalo považovat stvoření magického pražského konstruktu na Studničkově. Teda, kdyby autor tohoto díla o šeré jméno požádal či ho chtěl. 

Kdysi dostal šeré jméno světlý léčitel, který během jednoho dne a jedním rituálem vyléčil celou nemocnici plnou lidí.

Šeré jméno také získal jeden světlý díky mýtickému rituálu, kdy z něj udělali rytíře světla.

Jiný světlý prý získal šeré jméno tak, že proměnil celou armádu temných pomocí Merlinovy mlhy v kámen.

Temný vědma Cogen získal šeré jméno poté co zachránil Temného mimokategoriála z rukou Whitefistu. To se mu povedlo díky jeho unikátní pavoučí mandale, s jejíž pomocí dokázal uneseného najít.

III. Velká dohoda a Magický pakt cti

Co je to?

Velká dohoda Magický pakt cti jsou smlouvy, které upravují interakci Světlých a Temných. Jsou magicky propojeny s Šerem, které se jejich slovy řídí.
První z nich pochází z dob dávných válek (sepsána v roce 1150 v Německu) a ustanovuje pravomoci obou stran. Dodnes je to základní právní smlouva, na kterou se Jiní při soudech odvolávají.
Magický pakt cti je mnohem mladší – byl ustanoven 13. srpna 2011. Zajišťuje každému Jinému možnost žádat čestný boj jeden na jednoho.
Velkou Dohodu v plném znění na stránkách najdete v sekci Svět – Velká Dohoda.

Magický pakt cti

My Velcí, znechuceni degradaci schopnosti mladých Jiných

ustanovujeme Magicky pakt cti.

Za účelem ochrany vědomosti, schopnosti a vznešenosti,

touto smlouvou měníme Šero dle naší vůle a dle našeho práva

Na základě naší vůle a moci tímto měníme samu podstatu Šera za účelem bezpečnosti a ochrany pravé schopnosti Jiných.

Na popud této smlouvy Šero ochrání ty, kdož se se ctí zhostí i nerovného boje.

Za odvahu ochranu!

Tak velíme Šeru

V Šeru není rozdílu mezi absencí Světla a absencí Tmy, ale princip odvahy a kuráže je principem všech Jiných.

„Žádám čestný boj“ jsou slova, která Šero vyslechne a takový boj zajistí.

Čestný boj je vždy tváří v tvář a vždy jeden proti jednomu.

Čestný boj smí zvolit pouze napadená strana a jako protivníka si musí zvolit nejdříve nejsilnějšího útočníka.

Po vyhlášení Čestného boje Šero nedopustí jakékoliv vměšování, dokud není boj u konce.

Z Čestného boje nemůže napadená strana před jeho ukončením prchnout.

Čestný boj je ukončen porážkou nebo kapitulací jednoho zúčastněných nebo prohlášením napadeného „Vzdávám se čestného boje.“

V případně trvalé agrese je možné právo Čestného boje vždy přivolat.

Vykonavatel:
Černý mág Charistarch – Praha

Černý mág Zavulon – Moskva

Černý mág Taviskaron – Kyjev

Oficiálně stvrdili:
Za Denní hlídku Praha: Černý mág Sakeena – Praha
Za Noční hlídku Praha: Bílý mág Jakub Podhorský – Praha

Magický pakt cti – pravidla

V případě, že je Jiný napaden více než jednou osobou naráz, může využít pravidla čestného boje. V okamžiku, kdy tak učiní, musí s ním bojovat nejsilnější z útočníků (v boji jednoho proti jednomu).

Pokud dotyčného porazí, je na ostatních, zda chtějí v boji pokračovat – pokud ano, nastupuje opět nejsilnější z nich. Síla se posuzuje podle kategorie. Jsou-li útočníci všichni stejné kategorie,  protivníka si vybírá napadený.

V okamžiku, kdy probíhá čestný boj, není možné ani jednoho ze soupeřů jakkoli ovlivňovat – Šero to nedovolí (představte si, že jsou během souboje uzavřeni v jakémsi neprodyšné průhledné kupoli). Není na ně možné kouzlit, není je možné léčit, není možné využívat schopnosti či soupeřům předávat amulety a zbraně. Stejně to platí i naopak, soupeři během souboje nemohou ovlivňovat okolí, přestože vnímají, co se kolem nich děje.

Poznámka: Pokus o užití čestného boje jako ochrany před plošným působením kouzel si vyslouží nežádoucí pozornost organizátorů (a stejně to nebude fungovat).