smrt-01

Rituály smrti

Rituál Oddálená smrt - Smrt

Prodlužuje agónii cíle. Pokud Jiný ohledává Jiného v agónii na kterého byl seslán tento rituál, pozná kolik zbývá do konce agónie.

Rituál nelze seslat na někoho, kdo už v agónii je.

Jiný, který je pod efektem tohoto rituálu hlásí tuto skutečnost na velkém scanu.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím (platí pro úroveň Aam a Um)

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem (platí pro úroveň Trim, Arch a Mega)

Rituál nelze vložit do Gris-gris
Rituál nepadá s proměnou

 1. stupeň: „Aam Nhi Spes autem Non Moriatur Tarch!” (100mg) /3exp/
  Trvání 2 hodiny
  Základní agónie 30 minut
 2. stupeň: „Um Nhi Spes autem Non Moriatur Tarch!” (150mg) /3exp/
  Trvání 6 hodiny
  Základní agónie 40 minut
 3. stupeň: „Trim Nhi Spes autem Non Moriatur Tarch!” (200mg) /4exp/
  Trvání 12 hodin
  Základní agónie 50 minut
 4. stupeň: „Arch Nhi Spes autem Non Moriatur Tarch!” (250mg) /4exp/
  Trvání 18 hodin
  Základní agónie 60 minut
 5. stupeň: „Mega Nhi Spes autem Non Moriatur Tarch!” (300mg) /5exp/
  Trvání 24 hodin
  Základní agónie 70 minut

Potřebné suroviny:
– popel
– Šlahou ostružiní
– Slupka červené cibule
– kořen mandragory (přidává se pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně)
– Rare: kost svatého (přidává se pokud se provádí rituál 4. až 5. stupně)

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Nhi Spes autem Non Moriatur Tarch!
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Obejděte vnitřní kruh mandaly za recitace
R: Ego portas mortis claustra manu tenere.
Vezměte do rukou kost, která je umístěna na oltáři se zbylými symboly elementů. V natažené ruce, kostí před sebe do vzduchu nakreslete kruh.
R: Ringoni occlusos fore.
Do kruhu nakreslete trojúhelník.
R: Triangulo tenet spatium.
Do hmoždíře vhoďte požadované suroviny a vše pečlivě rozmělněte.
R: Mors nihil est omnino.
Přidejte kapku krve cíle. a pokračujte v promíchávaní
R: Ego tantum defluxit ad proximum cubiculum.
Hmoždíř vezměte do rukou a vztáhněte ruce k nebi.
R: Nihil accidit.
Kostí objedete celou délku vnějšího kruhu. Po skončení odrecitujte
R: Extrema circulo qui mihi erat aperiat.
Následně si stoupněte do jednoho cípu trojúhelníku, který tvoří část mandaly. Vyřkněte
R: Trigonum clauso stat ad amare.
Toto udělejte u každého trojúhelníku.
R: Síla +Nhi Spes autem Non Moriatur Tarch!
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Krvavá oběť - Smrt

Rituální magie - krvavá oběťRituál na obětování je jeden z nejděsivějších rituálů, protože se jedná o obětování živé osoby. Obětovaný člověk přidá všem účastníkům rituálu (vyjma vědmy, která rituál provádí) 300mg. Obětovaný Jiný přidá čtyřnásobek své základní energie plus na týden zvýší regeneraci energie o převrácenou hodnotu své kategorie + 1mg. Tzn. ze 7. kategorie se vám po dobu 1 týdne bude regenerovat o 2mg více, z 6. kat se zvýší regenerace o 3mg, … z 1. kategorie se regeneruje o 8mg více. Z mimokategoriálních Jiných se regenerace zvýší o 9 mg. Kromě toho se všem účastníkům rituálu (vyjma vědmy, která rituál provádí) zvýší magická regenerace o 5mg/hod po dobu následujících 6 hodin.

Alternativním použitím je nasměrování získané energie do následujícího rituálu. V takovém případě nezíská v okamžiku oběti energii nikdo, ale do dalšího rituálu se přenese 1000 mg. Návazný rituál je třeba provést maximálně do půl hodiny po skončení Krvavé oběti a nejdále do padesáti metrů od místa, kde Krvavá oběť proběhla. Následný rituál musí provádět vědma co prováděla krvavou oběť, či se následujícího rituálu účastnit.

Princip fungování rituálu není dodnes přesně znám a popsán, ale má se za to, že energie, která se z takto obětovaného získává, není energií jeho, ale touto obětí je dočasně otevřen jakýsi energetický tok pramenící přímo z Šera samotného, z kterého jiní účastni rituálu mohou profitovat.
Jiní stojící mimo rituální mandalu se rituálu neúčastní.

Zákaz kumulování. Jiný má pouze první bonus za obětování, nelze provést rituál dvakrát a získat dva bonusy.
Užití tohoto rituálu je zásah 2. kategorie.

Vyhrazeno pro vědmy.

Pokud tento rituál zakrývá jasnovidec nebo vykladač, upozorněte jej, že je třeba v tomto případě zakrývat získanou, nikoli spotřebovanou energii – tj. zakrývá se součet energie, která je krvavou obětí okamžitě získána (nikoli energie, získaná zvýšenou regenerací).

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Um nhi sacrificium tarch“ (100mg) /4xp/

Potřebné suroviny:
– popel
– modřínové jehličí
– kořen mandragory
– zvířecí srst
– slupka červené cibule
– rituální nůž

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Um Nhi sacrificium tarch
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Oběť položte doprostřed mandaly. Pokračujte v kreslení vnější mandaly. Obejděte vnitřní kruh mandaly za recitace
R: Ego portas mortis claustra manu tenere.
Vezměte do rukou kost, která je umístěna na oltáři se zbylými symboly elementů. V natažené ruce, kostí před sebe do vzduchu nakreslete kruh.
R: Ringoni occlusos fore.
Do kruhu nakreslete trojúhelník.
R: Triangulo tenet spatium.
Do hmoždíře postupně vhoďte příslušné suroviny a celou směs pečlivě roztlučte. Hmoždíř položte k hlavě oběti. Poté uchopte rituální dýku, mějte ji položenou na dlaních a vyřkněte
R: Animatum corpus mortuum, ut nobis virtutem faciet
Pak ji uchopte za rukojeť oběma rukama a probodněte oběť (symbolicky :-))
R: Mori!
Kostí objedete celou délku vnějšího kruhu. Po skončení odrecitujte
R: Extrema circulo qui mihi erat aperiat.
Následně si stoupněte do jednoho cípu trojúhelníku, který tvoří část mandaly. Vyřkněte
R: Trigonum clauso stat ad amare.
Toto udělejte u každého trojúhelníku.
R: Um Nhi sacrificium tarch
Úder do gongu, či jiný hlasitý signál na znamení skončení rituálu.

Nečestný boj - Smrt

Rituální magie - nečestný boj

Stejně jako prokletí dokáže ublížit na dálku, tak i nečestný boj vám může podstatně znepříjemnit život. Tento rituál dokáže na dálku zasadit magický výboj o síle až Mg.DMG 15.
K provedení rituálu je potřeba užít osobní předmět cíle  (vlasy, nehty, tělní tekutiny, karta na MHD… Prosím nepoužívejte jeden vlas, část nehtu apod.). Osoba stižená tímto rituálem bude zasažena magickým výbojem, kterým lze způsobit zranění až za Mg.DMG 15.
Síla výboje se určuje podle dodané energie, 100mg/ Mg.DMG 1. Čili pokud do rituálu přesměrujete 800mg, způsobíte tím svému cíli zranění za Mg.DMG 8.

Maximální množství dodané energie je omezené kategorií sesilatele

7. kategorie max 200 mg
6. kategorie max 400 mg
5. kategorie max 600 mg
4. kategorie max 800 mg
3. kategorie max 1000 mg
2. kategorie max 1200 mg
1. kategorie a vyšší max 1500 mg

Toto kouzlo prochází všemi štíty, jedná se totiž o jinou strukturu magie, než jsou běžná kouzla a manipulace s Šerem.
Před Nečestným bojem chrání talisman.
O provedení rituálu informujte organizaci, která do hodiny kontaktuje cílovou osobu. Cíl sami nekontaktujte!

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Trim Nhi improbus loc“ /5exp/

Potřebné suroviny:
– kořen mandragory
– šlahoun ostružiní
– popel
– nové koření
– zvířecí srst
– rare: kost nenarozeného sedmého syna
– osobní předmět cíle

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Trim Nhi improbus loc
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Obejděte vnitřní kruh mandaly za recitace
R: Ego portas mortis claustra manu tenere.
Vezměte do rukou kost, která je umístěna na oltáři se zbylými symboly elementů. V natažené ruce, kostí před sebe do vzduchu nakreslete kruh.
R: Ringoni occlusos fore.
Do kruhu nakreslete trojúhelník.
R: Triangulo tenet spatium.
Do hmoždíře vhoďte požadované suroviny a vše pečlivě rozmělněte. Osobní předmět položte do středu vnitřní mandaly a 3x nad ním rukou do vzduchu vykreslete svůj osobní symbol. Pak dodejte:
R: Quamquam hoc invenient te corpus pati dolere. Doleas, experietur meas volunt.
Hmoždíř vezměte do rukou a vztáhněte ruce k nebi.
R: Fortitudinem meam te invenio, corrumpitur corpore.
Do hmoždíře přidejte kost nenarozeného syna a znovu směs v hmoždíři prohněťte.
R. Patria invenire, mergunt vos in eorum sanguine.
Kostí objedete celou délku vnějšího kruhu. Po skončení odrecitujte
R: Extrema circulo qui mihi erat aperiat.
Následně si stoupněte do jednoho cípu trojúhelníku, který tvoří část mandaly. Vyřkněte
R: Trigonum clauso stat ad amare.
Toto udělejte u každého trojúhelníku.
R: Trim Nhi improbus loc
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Vysátí energie - Smrt

Rituální magie - vysátí energieNa rozdíl od rituálu dálkové pomoci, který posílá energii na větší vzdálenosti, umožňuje tento rituál energii na dálku naopak odebírat.
Energii, kterou z Jiného odčerpáte, se dělí mezi sesilatele rituálu rovným dílem (pokud rituál vykonává pouze jedna osoba, načerpá všechnu energii). Takto vysávat energii lze pouze z Jiných. K provedení rituálu je potřeba použít osobní předmět cíle (vlasy, nehty, tělní tekutiny, karta na MHD… Prosím nepoužívejte jeden vlas, část nehtu apod.)
Před dálkovým odebráním energie vás může ochránit pouze Talisman.
Toto kouzlo prochází všemi štíty, jedná se totiž o jinou strukturu magie, než jsou běžná kouzla a manipulace s Šerem.
O provedení rituálu odebírání energie, informujte organizaci, která kontaktuje cílovou osobu v nejkratší možné době. Cíl sami nekontaktujte!

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

1.stupeň: Um Nhi accipere loc (100mg) /5exp/ – Z Jiného na dálku odeberete až 200mg. (určete si kolik odebíráte) 
2.stupeň: Trim Nhi accipere loc (160mg) /5exp/ – Z Jiného na dálku odeberete až 300mg. (určete si kolik odebíráte) 

Potřebné suroviny:
– šlahoun ostružiní
– slupka červené cibule
– nové koření
– modřínové jehličí
– osobní předmět cíle

Provedení rituálu
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu
R: Síla + Nhi accipere loc
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Po jejím dokončení umístěte osobní věc Jiného, kterému chcete odebrat energii doprostřed vnitřní mandaly. Pak dokončete vnější mandalu. Obejděte vnitřní kruh mandaly za recitace
R: Ego portas mortis claustra manu tenere.
Vezměte do rukou kost, která je umístěna na oltáři se zbylými symboly elementů. V natažené ruce, kostí před sebe do vzduchu nakreslete kruh.
R: Ringoni occlusos fore.
Do kruhu nakreslete trojúhelník.
R: Triangulo tenet spatium.
Do hmoždíře postupně přidejte potřebné suroviny a vše pečlivě rozmělněte pomocí paličky. S hmoždířem poté 3x obejděte vnitřní kruh mandaly proti směru hodinových ručiček za neustálé recitace:
R: Celare coram me videant oculi omnia in hoc mundo.
Hmoždíř položte stranou, místo něj vezměte do rukou osobní věc, která byla po celou dobu ve středu mandaly a pozvedněte ji k nebi se slovy:
R: Ego ducere vires a vobis. Video linea industria quod tardius fades.
Kostí objedete celou délku vnějšího kruhu. Po skončení odrecitujte
R: Extrema circulo qui mihi erat aperiat.
Následně si stoupněte do jednoho cípu trojúhelníku, který tvoří část mandaly. Vyřkněte
R: Trigonum clauso stat ad amare.
Toto udělejte u každého trojúhelníku.
R: Síla + Nhi accipere loc
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení ukončení rituálu.