voda-01

Magie Nezařazená

Scan

Jedním z nejběžnějších, ale také nejdůležitějších kouzel je bezesporu Scan. Cíl je nucen oznámit kategorii, příslušnost ke Světlu nebo Temnotě a své herní jméno.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– příslušnost musí oznámit každý i při neúspěšném Scanu

– sesílá se pouze na Jiné (tedy nikoliv na předměty apod)

– úroveň Scanu také určuje, do jaké míry jste schopni se před případným Scanem uzavřít

Scan dokáže zakrýt i proti empatii. Jako u scanu platí stejné porovnání kategorií

– při sdělování informací ze Scanu se na dvojici neútočí

– Scan dostáváte zdarma při přechodu mezi kategoriemi

– při scanování mrtvoly získáte informace jako při scanu živého, scanovat lze pouze pokud z těla zbyla podstatná část (například tělo není zpopelněné nebo z něj nezůstala pouze ruka)

– prochází skrz Mágův štít

– není redukováno magickými obranami (Mg. DEF) a nevztahují se na něj žádné imunity

Zaklínadlo:

Scan: „Síla + Alte Vista Rang (Kategorie sesilatele)“ /0 exp/

Ochrana před Scanem: „Síla + Alte Vista Cas“

1. stupeň- Aam- dokáže proscanovat Jiné do čtvrté a sám se uzavřít před scanem Jiných o jednu kategorie nižší než je on sám. Ochrana před Scanem se sesílá  zvlášť a vydrží 30 minut (3mg)

2. stupeň – Um- dokáže proscanovat Jiné do třetí a sám se uzavřít před scanem Jiných o jednu kategorie nižší než je on sám. Ochrana před Scanem se sesílá  zvlášť a vydrží 60 minut (5mg)

3. stupeň – Trim- dokáže proscanovat Jiné do druhé a sám se uzavřít před scanem Jiných o jednu kategorie nižší než je on sám.
Ochrana před Scanem se sesílá  zvlášť a vydrží 120 minut (10mg)

4. stupeň – Arch- dokáže proscanovat Jiné do první a sám se uzavřít před scanem Jiných o jednu kategorie nižší  než je on sám. Ochrana před Scanem se sesílá  zvlášť a vydrží 240 minut (20mg)

5. stupeň- Mega- dokáže proscanovat všechny Jiné a chránit se proti scanu všech Jiných všech kategorii krom Jiných mimo kategorie. Ochrana před Scanem se sesílá  zvlášť a vydrží 360 minut (30mg)

Podrobný scan

Podrobný scan je vylepšená forma scanu. Stále na něj platí kategoriální omezení (tzn. i při tomto scanu hlásíte vlastní kategorii). Cíl je nucen oznámit tytéž informace jako při běžném Scanu (kategorii, příslušnost ke Tmě či ke Světlu, jméno), specializaci, množství energie v amuletech v držení Jiného (udávejte ve stovkách, zaokrouhleno nahoru), množství energie v artefaktech, množství vlastní magická energie a případné cejchy. Informace jde získávat z Jiných či předmětů (není-li poblíž osoba, která informace může podat, kontaktujte organizátora). Podrobný scan se škáluje podle kategorie sesilatele, stejně jako Scan. Proti Podrobnému scanu se lze zaštítit stejnou obranou jako proti běžnému Scanu. Podrobným scanem na lze také zjistit, zda je cíl potenciální Jiný.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– Podrobný scan na předměty není stoprocentní a nikdy nevíte, zda získáte vůbec nějaké informace

– Podrobným scanem nemá smysl scanovat magický symbol (otisk aury), nelze takto získat žádné informace

– při scanování mrtvoly získáte informace jako při scanu živého, scanovat lze pouze pokud z těla zbyla podstatná část (například tělo není zpopelněné nebo z něj nezůstala pouze ruka)

– prochází skrz Mágův štít

– není redukováno magickými obranami (Mg. DEF) a nevztahují se na něj žádné imunity

– při scanování neznámého artefaktu kontaktujte organizaci

Zaklínadlo: „Síla + Alte Vista Magna Rang (kategorie sesilatele)“ (30 mg) /3exp/

1. Stupeň – Aam – dokáže proscanovat Jiné do čtvrté kategorie

2. Stupeň – Um – dokáže proscanovat Jiné do třetí kategorie

3. Stupeň – Trim – dokáže proscanovat Jiné do druhé kategorie

4. Stupeň – Arch – dokáže proscanovat Jiné do první kategorie

5. Stupeň – Mega – dokáže proscanovat všechny Jiné

Postižení 

Jiní si dokáží dělat stejně zlomyslné věci jako lidé. V tomto nejsme o nic lepší. Kouzlo postižení podle své síly vyřadí jednu či více končetin a nakonec způsobí celkovou paralýzu. Vyřazené končetiny není možné po dobu trvání kouzla používat (Ruce prostě jen visí podél těla. Jedná-li se o nohy, není možné chodit, ale lepší je, když dotyčný zahraje ochrnutí a lehne si na zem.)

– útočné kouzlo

– trvá 5 minut

– kouzlo sice brání v užívání rukou, ale beznosičová kouzla je možné stále sesílat

Zaklínadlo: „Síla + Deiera Nemec´ho Rang!“

1. Stupeň – Aam – Cíli je vyřazena jedna ruka (20 mg) /1exp/

2. Stupeň – Um – Zasaženému jsou vyřazeny obě ruce (40 mg) /2exp/

3. Stupeň – Trim – Zasažený ztrácí vládu nad oběma rukama a jednou nohou
(stále může stát na jedné noze) (60 mg) /3exp/

4. Stupeň – Arch – Zasažený ztrácí vládu nad všemi končetinami a padá k zemi (80 mg) /4exp/

5. Stupeň – Mega – Zasažený je na 5 minut naprosto paralyzován. V tomto stavu přichází i o možnost sesílat kouzla (100 mg) /5exp/

Znamení trojitého klíče

Jiný pronese zaklínadlo a určí až tři osoby, které jsou následujícím zraněním postiženi o 2 HP více. (zákaz kumulování)

– útočné kouzlo

– trvá 10 minut

„Um Deiera Went´ho Rang!“ (25 mg)/4exp/

Amplify Damage

Kouzlo Amplify Damage snižuje MG DEF cíle o 2 po dobu 5ti minut. (Na úpravu doby kouzla se počítá snížená MG DEF). ARCH verze snižuje MG DEF o 3. Snížená MG DEF není nikdy menší jak 0.

Příklad: Mág Andrej má Mg. DEF 2 a schopnost stínochodec. Je na něj v realitě zakouzleno “Amplify Damage” úrovně Arch. Andrej má tedy Mg. DEF o 3 sníženou. V realitě má tedy Mg. DEF 0 (nemůže být záporná). Pokud vstoupí po dobu trvání do šera – získá za stínochodce k Mg. DEF +1, ale stále na něj působí efekt kouzla -3 Mg. DEF a proto má stále 0. Amplify Damage bude trvat plných 5 minut, protože Andrejova snížená Mg. DEF 0 nijak neredukuje trvání kouzla.

– útočné kouzlo

– kouzlo nejde odrazit kouzlem Zrcadlo (Zrcadlová aura)

– Lze zlomit

– Trvá 5 minut

„Trim Verdro´ra Con´tara Bagor Rang“ (60mg) /5exp/

„Arch Verdro´ra Con´tara Bagor Rang“ (100mg) /8exp/

Krycí kouzlo

To, že Jiní svou činností zanechávají v Šeru stopy je známá věc. Méně známý je ale fakt, že je možné tyto stopy zakrývat. Po seslání Krycího kouzla je Jiný na půl hodiny určitým způsobem maskován. Efekt tohoto maskování má několik projevů. Prvním je možnost na Scanu lhát. Vymýšlet si můžete v rozsahu +/- 2 kategorie, zbytek je libovolný (jméno, kategorie, energie, stranová příslušnost…) Stejně jako na Scan funguje Krycí kouzlo také na schopnost Empatie.

Jiní mimo kategorie účinek maskování a následné lhaní prohlédnou.

Druhým efektem je zahlazování stop, které Jiný zanechává v Šeru. Pokud na sobě máte maskovací kouzlo, je možné při kreslení energetické stopy (svého symbolu) nakreslit pouze jeho polovinu. (polovinou je v tomto případě myšleno buď horizontální, nebo vertikální oddělení poloviny obrazu). Tento efekt funguje i v případě rituální magie – z osobního symbolu, kresleného do mandaly, lze takto nakreslit pouze polovinu.

Třetím efektem je ochrana proti odhalení Pátracím rituálem.

V případě užití vyššího stupně magie (Arch) se doba působení kouzla prodlužuje na jednu hodinu. Při této aplikaci je možné malovat pouze čtvrtinu symbolu. Pokud na vás někdo použije Scan/Empatii je možné pohybovat se v rozmezí +/- 4 kategorie.

Krycí kouzlo je možné použít také k zakrytí již vytvořeného symbolu, který ani nemusí být sesilatelův. K této praktice slouží modifikace tohoto kouzla na 4. úrovni magie (arch) s koncovkou tarch a toto kouzlo se platí zvlášť pro každý symbol.

Takto zakrývaný symbol není mazán, ale je možné jej křídou upravit ku obrazu svému. Není možné takto vědomě napodobit jiný symbol.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– je zakázáno pozměňovat informace mimo kruh (množství Mg, úroveň kouzla atd)

V případě nejasností kontaktujte organizaci.

„Trim Ocultus Cas!“ (60mg) /4exp/

„Arch Ocultus Cas!“ (60mg) /2exp/

„Arch Ocultus Tarch!“

Poklop 

Při správném užití může být Poklop velmi silné kouzlo. Poklop znemožní Jinému vstoupit do hlubší hladiny Šera, než se právě nachází (nebo z ní vystoupit). Při seslání na Jiného v realitě tak znemožní vstup do první hladiny, v první hladině znemožní vstup do druhé či zpět do reality atp.

Kouzlo Poklop se sesílá dotykem ruky a porovnáním množství Mg energie sesilatele s energií cíle. Pokud má cíl méně nebo stejně energie, jako sesilatel. tak se dostává „pod poklop“ a nemůže vstoupit hlouběji do šera ani z něj vystoupit.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– trvá 1 minutu

– prochází skrz Mágův štít

– vyhrazeno pro mágy, vědmy a zaříkávače

„Um Operculum Tarch!“ (40mg) /6exp/

Fialový mrak

Cíli kouzla ihned klesne množství energie na nulu, tedy nemůže kouzlit. Energie je zablokována na jednu minutu, po nichž se plná hodnota energie obnoví na původní počet. Po dobu trvání kouzla není cíl schopen žádným způsobem energii přijmout.

– útočné kouzlo

– trvá 1 minutu

– zasažený stále dokáže používat amulety (vyjma energetických)

Arch Deiera belg´ho Rang!“ (60 mg) /8exp

Závojíček

Toto kouzlo zabraňuje všem lidem v zaregistrování jakéhokoliv nepatřičného vzhledu či efektu nepřirozeného (pro lidi) původu.

Závojíček možné ho zakouzlit před upíří/vlkodlačí/obratní transformací a jako jediné kouzlo z dotyčného při transformaci nespadne. Proměněný Jiný pod efektem tohoto kouzla vypadá pro lidi naprosto normálně. Upír vypadá jako normální člověk. Obrateň či vlkodlak jako kočka/pes/ještěrka, prostě obyčejné zvíře daného biotopu.

Pokud Jiný vyčaruje nějakou magickou zbraň, která však neopouští jeho tělo (dýka z šera, karabáč Šaabův, elementární útok…) není lidmi vůbec vnímána.

Kouzla na bázi ohnivých koulí, blesků atd. lidé normálně zaregistrují

– obranné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– toto kouzlo vás neučiní neviditelnými!

– trvá 30 minut

– Jiní skrz závojíček vidí jako by neexistoval

„Aam Re´condo Cas“ (20mg) /3exp/

Malý magický pořadač

Velmi zvláštní avšak hojně užívané kouzlo. Toto zaklínadlo umožní kouzelníkovi připravit si jedno kouzlo první či druhé (aam, um) úrovně k okamžitému použití. Při sesílání tohoto kouzla je sesláno i „nabíjené“ kouzlo a je za něj odečtena energie. Energie nabitého kouzla se poté může začít volně obnovovat.

Toto kouzlo je využíváno ke zvýšení sesílací kapacity Jiných. Je možné mít aktivovaný pouze jeden malý nebo velký pořadač. Nikdy nejde mít dva (ať už malé, velké, nebo malý a velký).

Příprava magického pořadače trvá patnáct minut soustředěné meditace bez vyrušování. Expirační doba je jeden týden.

Např: užiji pořadač k pohotovostní přípravě kouzla Trojité ostří, proto zaplatím 30Mg za pořadač a 30Mg za Trojité ostří. Nabité kouzlo se aktivuje svou vlastní mantrou. (u trojitého ostří um aer idis rang) a při seslání se již neodečítá žádná energie (odečtena byla při přípravě pořadače).

Slevu na sesílání je možné uplatnit pouze na dané kouzlo, nikoliv na seslání pořadače.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– expirační doba je jeden týden

„Um Arcanus Sequentia Cas“ (30mg) /4exp/

Velký magický pořadač 

Vyšší forma malého magického pořadače umožňuje uložit až dvě kouzla první, druhé, třetí, čtvrté či páté úrovně (aam, um, trim, arch, mega) k budoucímu užití.

Při užití tohoto kouzla jsou seslána i „nabíjená“ kouzla a je za ně odečtena energie, která se pak ihned může začít obnovovat. Do pořadače je možné uložit pouze jedno kouzlo, byť stejně jako do hůlky dvakrát.

Toto kouzlo je využíváno ke zvýšení sesílací kapacity Jiných. Je možné mít aktivovaný pouze jeden malý nebo velký pořadač. Nikdy nejde mít dva nebo více (ať už malé, velké, nebo malý a velký).

Příprava magického pořadače trvá patnáct minut soustředěné meditace bez vyrušování. Expirační doba je jeden týden.

Např: užiji pořadač k pohotovostní přípravě kouzla Betlémský oheň, proto zaplatím 50Mg za pořadač a 140Mg za dva Betlémské ohně. Nabitá kouzla se aktivují svou vlastní mantrou. (u Betlémského ohně Arch Igni Columna Magna Rang) a při seslání se již neodečítá žádná energie (odečtena byla při seslání pořadače). Kouzla se z pořadače nesešlou naráz, ale každé zvlášť. Pořadač s polovičním nábojem, není možné doplňovat. Musí být vyčerpán a nabit znovu.

Slevu na sesílání je možné uplatnit pouze na dané kouzlo, nikoliv na seslání pořadače.

– neútočné kouzlo.

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– expirační doba je jeden týden

„Trim Arcanus Sequentia Cas“ (50mg) /7exp/

Indikační cejch

Užitečný cejch, který umožňuje okamžitě zjistit polohu cejchované osoby.

Cejch je nezbytné sesílat na osobu, která s jeho sesláním souhlasí (nesmí být pod vlivem žádného mysl ovlivňujícího kouzla).

Cejch se zapisuje do průvodní listiny a sejmout ho může osoba minimálně o dvě kategorie silnější než sesilatel, nebo pochopitelně Jiný, který cejch sesílal.

Systém tohoto cejchu vytváří magické spojení mezi sesilatelem a cílovou osobou. Dvakrát denně je možné této osobě poslat SMS (nikoliv zavolat) a zjistit její okamžitou polohu (minimálně adresa, ideálně GPS). Jiné informace, kromě polohy, není možné žádat ani poskytnout!

Cejchovaný je povinen pravdivě odpovědět ihned, jak je to možné,

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– cejch

– cejch vydrží aktivní až do svého sejmutí

– toto kouzlo je možné užít jako naváděcího prvku pro rituální magii (nahrazuje osobní předmět), v případě takového použití musí sesilatel tohoto kouzla být součástí rituálu, ale nemusí sám rituál vést.

„Um Vestigo Tarch“ (70mg) /5exp/

Konzumační Cejch

Tento cejch umožňuje monitorovat příjem energie Jiných. Funguje na všechny Jiné, nejen na upíry či vlkodlaky.

Cejch je nezbytné sesílat na osobu, která s jeho sesláním souhlasí (nesmí být pod vlivem žádného mysl-ovlivňujícího kouzla).

Cejch se zapisuje do průvodní listiny a sejmout jej můžeosoba, která je alespoň o dvě kategorie vyšší než sesilatel, nebo Jiný, který cejch sesílal.

Dotyčný, postižený tímto kouzlem je povinen (neherně) sesilateli kdykoliv oznámit svůj příjem energie (vyjma regenerované energie) za poslední týden (sedm dnů zpět). Upíři a vlkodlaci musí oznámit počet svých obětí i energii, kterou z nich získali (pouze při osobním kontaktu, nikoliv přes telefon či internet).

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– cejch

– cejch vydrží aktivní až do svého sejmutí

„Trim Mensa Re Mando Tarch“ (60mg) /5exp/

Cejch trestajícího ohně

Magický zásah umožňující zabezpečit loajalitu a mlčenlivost osob. Tento cejch musí být Jiným, na kterého je seslaný, vědomě a dobrovolně přijat (tzn. dotyčný k tomu nesmí být přinucen, ani nesmí být ovlivněn žádným z kouzel ovlivňujících vůli a myšlení). Cejch trestajícího ohně je potřeba aplikovat před začátkem utajované činnosti.

Cejch trestajícího ohně se napojí na auru přijímající osoby a v momentě, kdy dotyčný vyzradí vázané tajemství, okamžitě jeho auru spálí, což vede k okamžité smrti dotyčného. Jiného, který zemřel působením Cejchu trestajícího ohně, není možné oživit Rituálem oživení.

Cejch se zapisuje do průvodní listiny a sejmout ho může POUZE osoba, která je alespoň o dvě kategorie vyšší než sesilatel nebo Jiný, který cejch sesílal.

Pravidla pro cejch (ve zkrácené formě), vč. kategorie cejchujícího, vypište do průvodní listiny. Skutečnost, o které dotyčný nesmí hovořit, vypište na zvláštní papír a předejte cejchovanému. Je možné vytvořit MP3 nahrávku či video záznam, pro snazší definování utajené skutečnosti.

Je-li na vás sesláno toto kouzlo okamžitě to oznamte organizaci a vyčkejte dalších instrukcí.

Cejch trestajícího ohně však není pouze nástrojem strachu a loajality. Mimo výše popsané efekty způsobuje také ochranu vázaného tajemství při jakékoliv magické manipulaci odhalujíc myšlenky či informace.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– cejch

– cejch vydrží aktivní až do svého sejmu

„Trim Disciplio Igni Tarch“ (70mg) /10exp/

Cejch připoutání

Jiní ochraně svého majetku věnují velkou pozornost a péči. Užívají nespočet různých vychytralých silových štítů, ochranných kruhů atd. Většina těchto ochran je však doménou opravdu silných Jiných, těch, kteří mají co skrývat a chránit.

Mezi Jinými běžné síly se velmi často užívá Cejch připoutání. Tento cejch umožňuje připoutat si artefakt či velmi silný amulet (nad 500mg) zvláštním poutem, poskytujícím dobrou ochranu v případě odcizení či manipulace s takto chráněným předmětem.

Cejch připoutání není možné běžnými způsoby sejmout, jsou však známy případy, kdy tak bylo učiněno pomocí přesně cílených magických operací, obvykle velkého rozsahu a náročnosti.

Efekt tohoto pouta je značně nepředvídatelný. Může způsobovat dálkovou detekovatelnost zajištěného artefaktu, může způsobovat, že se artefakt bude chovat nestandardně, a v některých případech je schopen efekt artefaktu zcela zablokovat či jej dokonce zničit. Toto je způsobeno tím, že magicky aktivní předmět reaguje současně se zakletím (Cejchem připoutání) a utváří vlastní specifické podmínky ochrany. Ani Jiný, který toto kouzlo užije, si nemůže být plně jistý, jaký přesný efekt může nastat. Může si však být jist tím, že pro něj je předmět zcela bezpečným.

S předmětem připoutaným kouzlem Cejch připoutání může bezpečně manipulovat a užívat jej pouze osoba, jíž náleží zakletí.

K artefaktu připojte malou kartičku (toto sdělení nepište na průvodní listinu, je možné, že dojde k prolomení či expiraci cejchu a byl by v tom zmatek): „Předmět je chráněn aktivním kouzlem Cejch připoutání, při jakékoliv neautorizované manipulaci, kontaktujte organizaci.“

Aplikovat Cejch připoutání je možné až po uplynutí 48hodin, během nichž je předmět nepřetržitě v držení osoby, která se jej pokouší připoutat (během této doby nesmí předmět nikdo jiný používat, ani s ním jakkoliv manipulovat)

Cejch má trvání podle stupně kouzla a Cejch je potřeba obnovit vždy před vypršením jeho působení. V opačném případě je potřeba opakovat postup s 48 hodinami. Obnovit zakletí může POUZE původní vlastník (tj. pokud má předmět přecházet pod jiného vlastníka, následuje procedura s 48 hodinami, ale až po ukončení fungování Cejchu připoutání).

Předmět pod vlivem Cejchu připoutání není možné připoutat, dokud toto zakletí nevyprchá či není jinak odstraněno

Úmrtím připoutané osoby se celý cejch ruší

Alternativní aplikací tohoto kouzla, je přivázání předmětu k třetí osobě, v tomto případě tak možné učinit za dvojnásobek investované energie

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

 Zaklínadlo: „Síla + Modo ad Manum Possesor Tarch!“

1. Stupeň – Aam – Poskytuje mírnou ochranu po dobu tří dnů (30mg) /2exp/

2. Stupeň – Um – Poskytuje střední ochranu po dobu jednoho týdne (60mg) /2exp/

3. Stupeň – Trim – Poskytuje velkou ochranu po dobu jednoho měsíce (120mg) /3exp/

4. Stupeň – Arch – Poskytuje velkou ochranu s pravděpodobnými silnými efekty po dobu jednoho roku (240mg) /3exp/

5. Stupeň – Mega – Poskytuje velmi velkou ochranu s pravděpodobnými silnými a velmi nebezpečnými efekty po dobu pěti let (480mg) /4exp/