vzduch-01

Magie Vzduchu

Shock - Vzduch

Poměrně oblíbené kouzlo slabších a průměrně silných Jiných, kterým ale ani zkušenější Jiní mnohdy nepohrdnou. Toto kouzlo je vlastně velmi prosté, z rukou sesilatele vyšlehne malý náboj energie velmi podobný podvyživenému blesku, který zraní cíl.

– útočné kouzlo

Zaklínadlo: „Síla + Aer Attonitum Rang!“

1. stupeň – Aam – Mg. DMG 2 (15 mg) /1exp/

2. stupeň – Um – Mg. DMG 3 (20 mg) /2exp/

3. stupeň – Trim – Mg DMG 4 (30mg) /3exp/

4. stupeň – Arch – Mg. DMG 5 (35 mg) /4exp/

5. stupeň – Mega  – Mg. DMG 6 (40 mg) /5exp/

Telekineze - Vzduch

Manipulace s předměty na delší vzdálenost se nazývá telekinezí. Toto kouzlo patří k vůbec nejstarším magickým manipulacím. Telekineze se zlepšuje prostřednictvím vyšší úrovně kouzla a může mít několik odlišných efektů. Telekineticky je možné od sebe odstrkovat či přitahovat osoby či předměty. Na vyšší úrovni funguje jako výborný nástroj pro odzbrojování, protože umožňuje vytrhávat z rukou, pouzder či kapes předměty protivníků.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– kouzlo telekineze není natolik silné, aby narušovalo Mágův štít, telekineze, kterou štít pohltí je pohlcena, telekineze kterou nepohltí, normálně prochází.

– případné RP a kreativní užití této schopnosti je organizací podporováno, pokud nebude narušovat jiné schopnosti, v případě nejasnosti kontaktujte organizaci (šrkcení pomocí telekineze se předem nepovoluje)

– pokud by hráč při odhození narazil do překážky či hrozil pád, je telekineze automaticky zastavena (toto kouzlo není možné použít pro shazování protivníků z oken, zdí, střech atd)

Zaklínadlo: „Síla+ Aer Telekinesis Rang“

1. Stupeň – Aam – Až o 10m, odhodí či přitáhne jednu osobu (10 Mg) /1exp/

2. Stupeň – Um – Způsobí vyražení předmětů z obou rukou (nikoli však magicky vytvořených zbraní např. Dýka ze Šera). Předměty musí být odhozeny alespoň 3m od místa, kde zasažený stojí. (15 Mg) /2exp/

3. Stupeň – Trim – Až o 10m odhodí či přitáhne až dvě osoby (20 Mg) /3exp/

4. Stupeň – Arch – Způsobí vyražení předmětů z obou rukou až dvou osob. Předměty musí být odhozeny alespoň 3m od místa, kde zasažení stojí. (25 Mg) /4exp/

5. Stupeň – Mega – Umožní tři osoby odhodit či přitáhnout o 10m nebo je zbavit všech herních předmětů (které nejsou připevněny k tělu) z rukou i kapes (30 Mg) /5exp/

Zmámení Golema - vzduch

Již dávno byly pryč doby, kdy tvorba a užívání golemů jako sluhů či strážců prožívala největší boom. V současnosti se však trend umělých pomocníků začíná opět posilovat. Ruku v ruce takovou renesancí jdou také antagonní snahy, jak se proti golemům zajistit.

Kouzlo Zmámení golema účinkuje na všechny typy běžných golemů. Golem, na kterého je tato kouzlo aplikováno, ztrácí po dobu trvání pouto na svého stvořitele (který jako jediný doposud mohl udělovat rozkazy) a napadá nejbližší osobu ve svém okolí.

POZN: pokud dojde z zabití tvůrce golema, golem se rozpadá a okamžitě umírá.

– útočné kouzlo

– účinkuje pouze na golemy

– efekt kouzla trvá 1 minutu

„Trim Aer Mantra Rang“ (60mg) /5exp/

Pravdivé vidění - Vzduch

Toto jednoduché kouzlo Jiným umožňuje vidět i do hlubších hladin Šera, než v které se právě nachází. Kouzlo Pravdivé vidění umožňuje pouze nahlížet, tímto kouzlem není možné nikoho a nic v hlubší hladině ovlivňovat.

Pravdivé vidění dává schopnost vidět vždy o jednu hladinu hlouběji, než se Jiný nachází. Tzn. nachází-li se v první hladině Šera, po seslání pravdivého vidění je možné pozorovat dění v druhé hladině.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– Pravdivé vidění vydrží aktivní 10min

„Aam Aer Incorrupta Species Cas!“ (10mg) /1exp/

Trojité ostří - Vzduch

Jiný ve vzduchu vykouzlí tři velmi ostré čepele, kterými může udeřit na tři různé cíle. Každé ostří způsobí Mg. DMG 4. Při použití proti jednomu cíli je trojité ostří bráno jako jedno kouzlo (1x Mg. DMG 4). Dodržujte prosím formát:“ Mantra + Trojité ostří za 4 vzduchem na (jméno nebo popis osob)“

– útočné kouzlo

„Um Aer Idis Rang!“ (45 mg) /5exp/

Hradba tisíce čepelí - Vzduch

Toto silné kouzlo vytvoří kolem Jiného vír rotujících žiletek, který zraní každého na dosah ruky od sesilatele za Mg. DMG 4 a odhodí ho o pět metrů.

Sesilatel během užití Hradby musí stát na místě. Pokud se pohne, kouzlo se okamžitě přeruší.

Přes Hradbu tisíce čepelí neprochází žádné fyzické útoky (drápy, nože) a dotyková a nosičová kouzla (např. fireball a dýka z šera), magické útoky na dálku (rang) prochází bez omezení.

Sesilatel tohoto kouzla nemůže přes pomyslnou bariéru užívat kontaktních způsobů boje (magických i fyzických). První útok takovým způsobem Hradbu zruší.

– obranné kouzlo

– sesilatel je povinen hlásit vizuální efekt rotujících čepelí a velikost zranění

– Pokud má zasažený Mg. DEF 4 a vyšší, Hradba tisíce čepelí jej neodhodí, stále však nemůže hradbou projít

– Hradba tisíce čepelí vydrží vyvolaná 5min

„Trim Aer Tensorius Parie Cas!“ (50mg) /5exp

Řetězový blesk - Vzduch

Toto ničivé kouzlo vždy zasahuje a zraní první cíl Mg. DMG 5 a potom začne přeskakovat vždy k nejbližšímu cíli. Každý odraz je o 1 slabší (tj.  za 5 za 4 za 3…) Jiný vždy ukáže na osoby a zahlásí zranění. Dosah odskoku blesku je 2 metry (blesk nikdy neudeří do jednoho místa dvakrát), ale při neopatrném užití zraní i spolubojovníka.

– útočné kouzlo

„Trim Aer Akel Magna Rang!“ (60 mg) /5exp/

Očistná záře - Vzduch

Velice silné kouzlo světlých mágů, ke kterému se ale díky jeho globálnosti málokdy uchylují. Kouzlo zasáhne vybrané cíle (maximálně 6 osob) chomáči bíle zářící mlhy za Mg.DMG 6 a paralyzuje je na 30s. Zasahuje všechny hladiny Šera (vč. reality), avšak o Jiných v hlubších hladinách musíte vědět.

– útočné kouzlo

– kouzlo nejde odrazit kouzlem Zrcadlo (Zrcadlová aura)

– prochází skrz Mágův štít

– proti tomuto kouzlu je možné uplatnit minimálně Mg.DEF 3

– dosah kouzla je 10 metrů

– Pokud je toto kouzlo použito proti světlému, projeví se zranění i omračující efekt i na sesilateli

– vyhrazeno pro Bílé mágy

„Arch Aer Alb Fulgor Rang!“ (120 mg) /10exp/

Černý úsvit - Vzduch

Černý úsvit je jedno z takřka ultimátních kouzel z arzenálu Temných mágů. Kouzlo zasáhne vybrané cíle svazky „černého světla“. Okamžitě zraní až tři osoby za Mg.DMG 8 a na 30 vteřin je paralyzuje. Zasahuje všechny hladiny Šera (vč. reality), avšak o Jiných v hlubších hladinách musíte vědět.

– útočné kouzlo

– toto kouzlo nejde odrazit kouzlem Zrcadlo (Zrcadlová aura)

– prochází skrz Mágův štít

– proti tomuto kouzlu je možné uplatnit minimálně Mg.DEF 3

– při užití proti jednomu cíli se Mg. DMG nesčítá a počítá se jako jeden útok

– vyhrazeno pro Temné mágy

„Arch Aer Nig Prima Luce Rang!“ (150mg) /12exp/