Atributy postavy

Vaše postava má 7 základních atributů, které ovlivňují hru…

! NEPROPADEJTE PANICE !

Jenom dva z nich se mění v průběhu samotné hry – stav vašich životů a množství energie. 

Život, vyřazení a smrt

Základní počet životů (HP) je 10. V případě poklesnutí hodnoty HP na 0 se postava dostává do vyřazení (agonie) trvajícího deset minut. Pokud je během těchto deseti minut postava vyléčena z vyřazení (specializovanými kouzly či rituály), vrací se s příslušným počtem HP zpět do hry. 

Pokud vyléčena není, umírá. V případě smrti postavy počkejte alespoň deset minut na místě, kde jste byli usmrceni – možná vaši mrtvolu stihnou objevit ostatní hráči. Během této doby dejte vědět organizátorům, že jste mrtví. V každém případě pro vás hra končí.

Při zkoumání ležící postavy hned poznáte (zeptáte se), jestli je dotyčný živý (nezjistíte, kolik má životů), v agónii a nebo mrtvý. Prosím nepoužívejte hraní na mrtvého. Jiní na rozdíl od lidí dokáží rozeznat mrtvého od živého a proto této taktiky nevyužívají.
Každé zranění bolí! Čím je zranění větší, tím logicky bolí více. Zamýšlejte se nad svým zdravotním stavem. Pokud jste vážně zranění, tak to asi na nějaký velký běh či atletické výkony nebude.

! POZOR !

Zranění se sama neuzdravují. Musí být řádně ošetřena, jinak počet hráčových HP zůstává stále stejný (není-li v pravidlech řečeno jinak).

Magická energie

Nejdůležitější složka vaší hry.  Magická energie (Mg) slouží k aktivaci schopností, kouzel, rituálů i práci se šerem. Jiní nedokáží energii generovat, ale pasivně jí vstřébávají. Mohou dokonce sáhnout k čerpání energie z lidí na přímo. Tento krok je však limitován Velkou dohodou! 

Pravidla pro černání, naleznete na stránce: Čerpání energie z lidí

Stav vaší energie vám (pokud máte Android) pomůže sledovat pro hru vyvinutá nativní aplikace “Magulačka”. Ta vám pomůže sledovat a počítat ceny, regeneraci a další důležité prvky hry. 

Fyzická obrana

Fyzická obrana (DEF) jedná se modifikátor, který snižuje fyzické zranění, přiklad: dostanu zásah za zranění (DMG) 5 a mám DEF 3 = jsem zraněn za 2 HP. 

Pokud je DEF stejná nebo větší než DMG, je zranění vždy alespoň 1HP (není-li uvedeno jinak).

Magická obrana

Magická obrana (Mg. DEF) je vlastnost Jiných, která jim poskytuje sílu odolávat působení magie na jejich osobu. Mg. DEF nikdy nemůže přesáhnout efektivní hodnotu 5. (Pokud máte větší počítá se pouze pro potřeby kouzla Amplify damge.)

Magická obrana, na rozdíl od Fyzické dokáže zranění snížit až na 0. tedy. Pokud jste zasaženi zraněním za nižší hodnotu, než jsou vaše Mg. DEF, nejste zraněni. 

Mg. DEF ovlivňuje také dobu, po kterou na vás působí případná negativní působení kouzel a schopností. Rozepsaná pravidla pro Magickou obranu, najdete na stránce: Magická obrana

 

Kategorie

Kategorie postavy vyjadřuje její sílu a dává přístup k schopnostem a dovednostem v rámci vybrané specializace.  

Kategorie se počítají sestupně. Nejnižší kategorie je 7. Nejvyšší kategorií je 1. V mizivé míře se objevují v populaci osoby i mimo kategorie. V Praze jsou dva rezidentní mimokategoriálové – jeden na straně Světla a druhý na straně Tmy. 

Většina civilní populace se pohybuje na škále od 7.-5. kategorie. 

Strop

Strop Jiného je jeho předurčením. 

Je to maximální kategorie, kam se dotyčný dokáže dostat. Strop je neveřejná hodnota, kterou znají pouze organizátoři. Strop je určen při přihlášení postavy a k jeho změně může dojít jen velmi výjimečně a jen u některých postav. 

Zjišťování úrovně stropu je věc komplikovaná a čistě herní. 

Strop je nejníže na 3. kategorii. Jedná se také o nejčastější hodnotu stropu v populaci jiných. Každý další stupeň má exponenciálně se snižující pravděpodobnost. 

Pravděpodobnost, že Jiný bude mít potenciál stát se Jiným mimo kategorie je asi 1:50.

Symboly

Jsou magické podpisy – reprezentované křídou namalovaným symbolem, v dvojitém kruhu, který za sebou zanechává každý Jiný například pokud sesílá kouzla, čerpá energii z lidí, provádí rituál, nebo loví, či útočí v proměně (obrateni, upíři a vlkodlaci).

Při tvorbě postavy je pro tebe důležité si vymyslet symbol, který bude unikátní. Zároveň mysli na to, že jej budeš často kreslit křídou, takže by neměl být extrémně komplikovaný. 

Může být výhodou, když osobní symbol není osově ani stranově souměrný.

Se symbolem se to má jako s otiskem prstu. Můžete ho nalézt do té doby, dokud je reálně čitelný. Každý z hráčů má svůj specifický symbol nepodobný ostatním symbolům. Každý symbol musí být uzavřen v dvojtém kruhu.

Více o kreslení symbolů v sekci: Osobní symboly

Je zakázáno symboly kreslit na těžce dostupná místa, jako jsou dna skříní, automobily, veřejně nepřístupné dvorky atd.

Co je symbol?

Symbol je magický podpis, unikátní a jedinečný každému jinému. Jedná se o ekvivalent ke knižní aurě osob.