zeme-01

Rituály země

Na zemní rituály je oproti běžným rituálům potřeba obsypat vnější mandalu hlínou.

Rituál Šeré brnění - Země

Rituál vytvoří kolem kůže cíle (1 jiný) šerý povlak, který chrání před fyzickým zraněním. Stále platí, že fyzický útok je redukován maximálně na 1 (tedy vždy dostanete zranění alespoň 1).

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál lze odložit do Gris-gris.
Rituál padá s proměnou.
Rituál lze seslat na proměněného jiného.

Mantra: Terra est lapis qui non reversatur Tarch!

 1. stupeň: Aam Terra est lapis qui non reversatur Tarch! (90 mg) /2exp/
  +1 Def
  Trvání 1 hodinu
 2. stupeň: Um Terra est lapis qui non reversatur Tarch! (180 mg) /2exp/
  +2 Def
  Trvání 2 hodiny
 3. stupeň: Trim Terra est lapis qui non reversatur Tarch! (270 mg) /3exp/
  +3 Def
  Trvání 3 hodiny
 4. stupeň: Arch Terra est lapis qui non reversatur Tarch! (360 mg) /3exp/
  +4 Def
  Trvání 4 hodiny
 5. stupeň: Mega Terra est lapis qui non reversatur Tarch! (450 mg) /4exp/
  +5 Def
  Trvání 5 hodin

Potřebné suroviny:
– list vavřínu
– kořen kostivalu
– tymian
– semínka kopru (přidává se, pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně)
– Rare: mech z Rudého lesa (přidává se, pokud se provádí rituál 4. až 5. stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Terra est lapis qui non reversatur Tarch!
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Mandala musí být od osoby, na kterou sesíláte rituál šerého brnění, maximálně 15 metrů. Osobu musí být při tvorbě rituálu vidět. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Hlínou pečlivě obsypete vnější kruh, tak aby čára, kterou vytvoříte, byla neporušená, pak vyslovte.
R: Circulus regionem patefacio sursum ad copias qui dant mihi virtutem initiasse rerum.
Stoupněte si čelem k severu a lehce se ukloňte.
R: Praesidium regionis, elementa, veniat ad me et replevit me cogit necessitas.
Toto zopakujte u zbylých světových stran. Poté obejděte celý kruh po směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte toto slovo, pomalu.
R: Portam.
V hmoždíři protřete příslušné suroviny. Pak v závislosti na tom, jaký stupeň rituálu vykonáváte, přidejte do hmoždíře ještě list vavřínu, játra ledního medvěda (od arch) a celý obsah hmoždíře pečlivě rozmělněte.
R: Cum heus, ho, ventus et pluvia
Obsah hmoždíře rozprašte kolem cíle
R:Ubi eram, et quam minima paulo puero.
Obejdete celý kruh proti směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte tato slova
R: Close porta.
Až kruh uzavřete, přemístěte se do středu mandaly, sedněte si na paty (do seizi).
R: Patriamque redire possunt dormire.
Ruce máte volně položené na stehnech. Dýchejte nosem a vydechujte ústy. Počítejte do deseti a zvedněte se.
R: Síla + Terra est lapis qui non reversatur Tarch!
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Štítový rituál – Země

Rituální magie - štítový rituálAbsolutní ochrana před fyzickými útoky a kouzly dle úrovně rituálu. Jedná se o statickou obranu, která je znázorněna kruhem nakresleným barevnou křídou a nápisem „Štítový rituál“, popisem účinků a časem skončení účinku. Tento kruh může mít průměr maximálně 5 metrů a jeho okraj musí být maximálně 10 metrů od místa provedení rituálu. (Není tedy nutné, aby byl rituál prováděn uvnitř zamýšleného kruhu.) Kouzlo vydrží jednu hodinu. Do kruhu nelze skrze bariéru také projít. Vystoupit z kruhu je možné kdykoliv, ale již se do něj tím pádem nelze vrátit. Lidé mají tendenci se ohraničené oblasti instinktivně vyhýbat.

Pokud je tvůrce na místě a může o účincích bariéry informovat osobně, není třeba na zem psát popisy účinku.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál lze odložit do gris-gris.

 1. stupeň „Trim Terra Moenium Rig!“ (110mg) /3exp/
  absolutní ochrana oběma směry pro kouza do stupně trim- Nic dovnitř, nic ven
  bariéra je fyzicky neprostupná směrem dovnitř – nelze vejít ani útočit, odejít lze (ten kdo odejde, už znovu nevstoupí)
  projevuje se v prvních dvou hladinách Šera a v realitě.
  Trvání 1h
 2. stupeň „Arch Terra Moenium Rig!“ (220mg) /4exp/
  absolutní ochrana oběma směry pro kouza do stupně Arch
  bariéra je fyzicky neprostupná směrem dovnitř – nelze vejít ani útočit
  projevuje se v prvních dvou hladinách Šera a v realitě.
  Trvání 1h
 3. stupeň „Mega h Terra Moenium Rig!“  (450mg)  /5exp/
  absolutní ochrana oběma směry pro kouza do stupně Mega
  bariéra je fyzicky neprostupná směrem dovnitř – nelze vejít ani útočit
  projevuje se v prvních třech hladinách Šera a v realitě.
  Trvání 1h

Potřebné suroviny:
– list vavřínu
– rozmarýn
– tymián
– listy pampelišky trhané o půlnoci
– semínka kopru
– rare: první mléčný zub stoletého starce (přidává se, pokud je prováděn rituál 2. až 3. stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Terra Moenium Rig
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Hlínou pečlivě obsypete vnější kruh, tak aby čára, kterou vytvoříte, byla neporušená, pak vyslovte.
R: Circulus regionem patefacio sursum ad copias qui dant mihi virtutem initiasse rerum.
Stoupněte si čelem k severu a lehce se ukloňte.
R: Praesidium regionis, elementa, veniat ad me et replevit me cogit necessitas.
Toto zopakujte u zbylých světových stran. Poté obejděte celý kruh po směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte toto slovo, pomalu.
R: Portam.
Až skončíte, vezměte si sáček koprových semínek a obsypete jimi čáru vnitřního kruhu, proti směru hodinových ručiček. Dbejte na to, abyste kopr sypali rovnoměrně a nepřerušovaně. Po skončení se postavte doprostřed mandaly a recitujte:
R: Patria est durum lapidem. A murum album cristallum, vigilate super corpus.
Do hmoždíře dejte patřičné suroviny. Všechny je opatrně promíchejte a výslednou směsí posypte symbol pro Štítový rituál uprostřed mandaly. Po dokončení, společně vyslovte:
R: Vita hic nisi nec videre. Cana saecula praeterita sumus.
Hlavní operatér řekne:
R. Fiat nox.
Obejdete celý kruh proti směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte tato slova
R: Close porta.
Až kruh uzavřete, přemístěte se do středu mandaly, sedněte si na paty (do seizi).
R: Patriamque redire possunt dormire.
Ruce máte volně položené na stehnech. Nadechujte nosem a vydechujte ústy. Počítejte do deseti a zvedněte se.
R: Síla + Terra Moenium Rig
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Totemický rituál – Země

Rituální magie - totemický rituálUmožňuje sesilateli na sebe na krátkou dobu vzít podobu zvířete, jako by byl bojovým mágem či vlkodlakem.
Své totemové zvíře (tj. šelmu, ve kterou se bude sesilatel rituálem měnit) je třeba si vybrat v době naučení rituálu a není možné ho měnit.

Jiný při přeměně ztratí všechny seslané štíty  a nemůže kouzlit ani mluvit. Přeměnu je možné kdykoliv ukončit.
Takto nachystaná přeměna vydrží připravena k užití jeden týden (nebo do okamžiku použití).

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

1. Stupeň: „Aam Terra Bestialis Permutatio Cas!“ (40Mg) /3exp/
2. Stupeň: „Um Terra Bestialis Permutatio Cas!“ (80Mg) /3exp/
3. Stupeň: „Trim Terra Bestialis Permutatio Cas!“ (120Mg) /4exp/
4. Stupeň: „Arch Terra Bestialis Permutatio Cas!“ (160Mg) /5exp/
5. Stupeň: „Mega Terra Bestialis Permutatio Cas!“ (210 Mg) /6exp/

Specifikace jednotlivých stupňů:
Aam – DMG 2, DEF 2, Mg.DEF 1 (sčítá se s ostatními bonusy), proměna trvá 10s
Um – DMG 3, DEF 3, Mg.DEF 1 (sčítá se s ostatními bonusy), proměna trvá 5s
Trim – DMG 4, DEF 4, Mg.DEF 2 (sčítá se s ostatními bonusy), získává rychlostní bonus jako u Stínochodců a upírů/vlkodlaků/obratňů. Před proměněným není možné utíkat (to mohou pouze transformovaní jiní nebo Stínochodci) není-li řečeno jinak. Proměna je instantní
Arch – DMG 8, DEF 5, Mg.DEF 3 (sčítá se s ostatními bonusy), získává rychlostní bonus jako u Stínochodců a upírů/vlkodlaků/obratňů. Před proměněným není možné utíkat (to mohou pouze transformovaní jiní nebo Stínochodci) není-li řečeno jinak. Proměna je instantní, fyzicky nezranitelné ruce
Mega – DMG 10, DEF 6 (redukce až na 0), Mg.DEF 4 (sčítá se s ostatními bonusy), získává rychlostní bonus jako u Stínochodců a upírů/vlkodlaků/obratňů. Před proměněným není možné utíkat (to mohou pouze transformovaní jiní nebo Stínochodci) není-li řečeno jinak. Proměna je instantní, fyzicky nezranitelné ruce a nohy

Hodnoty transformace (DMG, DEF a Mg. DEF) se sčítají s dalšími bonusy.
Toto kouzlo se může předpřipravit a následně aktivovat tak, že si nasadíte masku znázorňující dotyčné zvíře. (Nestačí jen kresby na obličej apod.). Zda si vezmete drápy je pak čistě na vás, pokud je použijete, maximální délka je 40 centimetrů.

POZOR: na takto proměněného působí kouzlo Retransformace stejně jako na upíry, vlkodlaky a obratně.

Potřebné suroviny:
– semínka kopru
– tymián
– kost
– kořen kostivalu (přidává se, pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně)
– rare: patnáct let odleželý olej ze žraločí ploutve (přidává se, pokud se provádí rituál 4. až 5. stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Terra Bestialis Permutatio Cas
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte vytvořením vnější mandaly. Hlínou pečlivě obsypete vnější kruh, tak aby čára, kterou vytvoříte, byla neporušená, pak vyslovte.
R: Circulus regionem patefacio sursum ad copias qui dant mihi virtutem initiasse rerum.
Stoupněte si čelem k severu a lehce se ukloňte.
R: Praesidium regionis, elementa, veniat ad me et replevit me cogit necessitas.
Toto zopakujte u zbylých světových stran. Poté obejděte celý kruh po směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte toto slovo, pomalu.
R: Portam.
V hmoždíři jemně roztlučte patřičné suroviny. Pak v závislosti na tom, jaký stupeň rituálu vykonáváte, přidáte do hmoždíře ještě zbylé suroviny. Celý obsah hmoždíře pak pečlivě rozmělníte.
R: Potentia ex plantis, a fluida et a patria. Plantae dat vitam. Terra dat mortem. Aqua praebet resurrectionem.
Kost použijete místo paličky a 7x s ní zamícháte obsah hmoždíře. Kleknete si doprostřed mandaly a posypte si obsah hmoždíře na zápěstí.
R: Vigor vigor penetrat in me et abiit. Má síla se změní do podoby (jméno zvířete, ve které se chcete proměnit)
Opakujte 3x po sobě.
Obejděte celý kruh proti směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte tato slova R: Close porta. Až kruh uzavřete, přemístěte se do středu mandaly, sedněte si na paty (do seizi).
R: Patriamque redire possunt dormire.
Ruce máte volně položené na stehnech. Nadechujte nosem a vydechujte ústy. Počítejte do deseti a zvedněte se.
R: Síla + Terra Bestialis Permutatio Cas
Úder do gongu, či jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Odeklínací rituál - Země

Rituální magie - odeklínací rituálPokud Jiného postihne nepříjemná věc ve formě prokletí, je možné jej z tohoto prokletí vysvobodit odeklínacím rituálem.

Odeklínacího rituálu se užívá i v jiných případech. Vždy se jedná o odstranění nějaké kletby či dlouhodobého /permanentního efektu z osoby nebo předmětu.

Lze jím odstranit i standardní magické bariéry. Standardní magickou bariérou se rozumí statická bariéra, vytvořená pomocí rituálů popsaných v manuálu rituální magie nebo pomocí kouzel popsaných v manuálu akční magie. Nelze takto odstraňovat kupříkladu štábní bariéry. Pokud narazíte ve hře na bariéru, u které si nejste jisti, zda je standardní, optejte se organizace.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

1. „Aam terra securos tarch“ (100mg) /2exp/ Zničí bariéry a efekty kouzel, do kterých bylo celkem investováno méně jak 100mg. Zruší prokletí seslané vědmou na 7. nebo 6. kategorii. Tímto lze také zrušit Zabezpečení/Bezpečí domova I. úrovně. V takovém případě je stojí odeklínání o dvojnásobek hodnoty daného rituálu více.
2. „Um terra securos tarch“ (200mg) /2exp/ Zničí bariéry a efekty kouzel, do kterých bylo celkem investováno méně jak 200mg. Zruší prokletí seslané vědmou na 6. nebo 5. kategorii. Tímto lze také zrušit Zabezpečení/Bezpečí domova II. úrovně. V takovém případě je stojí odeklínání o dvojnásobek hodnoty daného rituálu více.
3. „Trim terra securos tarch“ (400mg) /3exp/ Zničí bariéry a efekty kouzel, do kterých bylo celkem investováno méně jak 400mg. Zruší prokletí seslané vědmou na 5. nebo 4. kategorii. Tímto lze také zrušit Zabezpečení/Bezpečí domova III. úrovně. V takovém případě je stojí odeklínání o dvojnásobek hodnoty daného rituálu více.
4. „Arch terra securos tarch“ (700mg) /3exp/ Zničí bariéry a efekty kouzel, do kterých bylo celkem investováno méně jak 700mg. Zruší prokletí seslané vědmou na 3. nebo 2. kategorii. Tímto lze také zrušit Zabezpečení/Bezpečí domova IV. úrovně. V takovém případě je stojí odeklínání o dvojnásobek hodnoty daného rituálu více.
5. „Mega terra securos tarch“ (1000mg) /4exp/ Zničí bariéry a efekty kouzel, do kterých bylo celkem investováno méně jak 1000mg. Zruší prokletí seslané vědmou první a mimo kategorie. Tímto lze také zrušit Zabezpečení/Bezpečí domova V. úrovně. V takovém případě je stojí odeklínání o dvojnásobek hodnoty daného rituálu více.

V případě použití Odeklínacího rituálu pro zničení bariéry Bezpečí domova je nutné mít ve středu rituální mandaly nádobu s trochou hlíny, kterou IHNED po rituálu nasypete před práh očarovaných dveří.

Potřebné suroviny:
– listy pampelišky trhané o půlnoci
– kořen kostivalu
– semínka kopru
– list vavřínu – přidává se, pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně
– rare: játra ledního medvěda – přidává se, pokud se provádí rituál 4. až 5. stupně

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + terra securos tarch
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Mandala musí být od předmětu či osoby, na kterou sesíláte odeklínací rituál maximálně 15metrů. Předmět či osobu musí při tvorbě rituálu vidět. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Hlínou pečlivě obsypete vnější kruh, tak aby čára, kterou vytvoříte, byla neporušená, pak vyslovte.
R: Circulus regionem patefacio sursum ad copias qui dant mihi virtutem initiasse rerum.
Stoupněte si čelem k severu a lehce se ukloňte.
R: Praesidium regionis, elementa, veniat ad me et replevit me cogit necessitas.
Toto zopakujte u zbylých světových stran. Poté obejděte celý kruh po směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte toto slovo, pomalu.
R: Portam.
V hmoždíři protřete příslušné suroviny. Pak v závislosti na tom, jaký stupeň rituálu vykonáváte, přidejte do hmoždíře ještě list vavřínu, játra ledního medvěda a celý obsah hmoždíře pečlivě rozmělněte. Následně hmoždíř vezměte do rukou a sedmkráte obejděte vnitřní kruh mandaly proti směru hodinových ručiček. Při chůzi říkejte nahlas:
R: Periculum est abiit. Libertate, virtute, liberos ad domum tuam. Tibi daturus sum a malis off. In morbo est abiit.
Hmoždíř položte stranou. Přiložte si ruce na čelo a řekněte:
R: Omnia quod erat est abiit
Pak ruce vztáhněte směrem k člověku/věci kterou chcete odeklít, po chvíli je zase spusťte dolů Obejdete celý kruh proti směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte tato slova
R: Close porta.
Až kruh uzavřete, přemístěte se do středu mandaly, sedněte si na paty (do seizi).
R: Patriamque redire possunt dormire.
Ruce máte volně položené na stehnech. Dýchejte nosem a vydechujte ústy. Počítejte do deseti a zvedněte se.
R: Síla + terra securos tarch
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Golem - Země

Rituální magie - golemTento rituál může seslat pouze léčitel. Veškeré informace o tomto působení golemů jsou v pravidlech pro léčitele. Zde je jen krátký výtah.
Schopnější léčitelé, jsou schopni pracovat se samou podstatou šera a života a jsou dokonce schopni vytvořit si svého služebníka či ochránce.

Vytvořeného služebníka (golema/déva apod.) musí hrát civilista (tj. člověk, co není evidován jako hráč – osoba s mrtvou postavou je civilista).
Pokud ovládáte vyšší stupně tvorby golemů, je logické, že zvládáte použít i nižší (dokonce to je někdy žádoucí). Golemovy vlastnosti se odvíjí od toho, jaké kategorie léčitel je.
Např.: Když vyvolám golema na 3. kat a pak postoupím, stále má vlastnosti 3. kat

POZOR: Za pravidlovou informovanost Golema odpovídá jeho tvůrce.

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

Potřebné suroviny:
– prvek se odvíjí podle toho, kterého golema chcete vyvolat
dřevo – buratinka
hlína – hliněný golem
železo – železný golem
pár kapek parfému + Rare: výtažek z orchideje nevinné – déva
– list vavřínu
– rozmarýn
– semínka kopru
– listy pampelišky trhané o půlnoci

U rituálu není možné mít asistenci.

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + terra homo lutum tarch
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Když je vnitřní mandala hotová, dejte se do práce na vnější mandale. Hlínou pečlivě obsypete vnější kruh, tak aby čára, kterou vytvoříte, byla neporušená, pak vyslovte.
R: Circulus regionem patefacio sursum ad copias qui dant mihi virtutem initiasse rerum.
Stoupněte si čelem k severu a lehce se ukloňte.
R: Praesidium regionis, elementa, veniat ad me et replevit me cogit necessitas.
Toto zopakujte u zbylých světových stran. Poté obejděte celý kruh po směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte toto slovo, pomalu.
R: Portam.
Následně vezměte příslušný prvek golema do dlaní a stoupněte si doprostřed mandaly. S napjatýma rukama zvolejte:
R: Terra facit novum. Nova persona.
Prvek pak položte na znak elementu. Přistupte k práci s hmoždířem. Vhoďte do něj patřičné suroviny a pomalu je rozmělněte. Při této činnosti recitujte tuto větu:
R: Voluntas crescere. Voluntas erit.
Teď vytvoříte podobu svého golema. Pomocí štětce a inkoustu nakreslete jeho podobu na připravený papír. Až bude jeho podoba hotová, uchopte papír a stoupněte si směrem k severu. Ukloňte se a řekněte nahlas.
R: Dabo servus vita.
Takto pokračujte u zbylých světových stran. Až skončíte, vraťte papír doprostřed vnitřní mandaly, čili na symbol kouzla. Vy si stoupnete na váš osobní symbol, čelem ke středu mandaly. Sedmkráte tlesknete a po každém tlesknutí vyřknete.
R: Surgere servum meum.
Obejdete celý kruh proti směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte tato slova
R: Close porta.
Až kruh uzavřete, přemístěte se do středu mandaly, sedněte si na paty (do seizi).
R: Patriamque redire possunt dormire.
Ruce máte volně položené na stehnech. Dýchejte nosem a vydechujte ústy. Počítejte do deseti a zvedněte se.
R: Síla + terra homo lutum tarch
Udeřte do gongu, či dáte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Rituál prokletí - Země

Rituální magie - rituál prokletíDenním chlebem každé vědmy je proklínání – naproti tomu zaříkávači se k proklínání uchylují zřídka a neradi.

K provedení rituálu je potřeba užít předmětu, který prokazatelně vlastnila proklínaná osoba (vlasy, nehty, tělní tekutiny, karta na MHD… Prosím nepoužívejte jeden vlas, část nehtu apod.) Prokletému se trvale sníží základ životů a energie (zapisuje se do průvodní listiny).

Síla prokletí závisí na síle sesilatele, který rituál provedl. Určuje se podle kategorie v poměru 1HP/30mg. (Např. při provedení rituálu sesilatelem 7. kat, ubude prokletému 1HP/30mg, pokud by rituál vedl sesilatel 4. kat, tak už to budou 4HP/120mg, v případě provedení rituálu sesilatelem 1. kategorie účinky jsou 7HP/210mg). Účinky tohoto rituálu jsou trvalé a nekumulovatelné (jednoho člověka nejde proklít dvakrát naráz, vždy se počítá kletba, která byla seslána jako první).

V případě, že proklínaná osoba přítomna v rituálu, není zapotřebí osobního předmětu, a prokletí stojí pouze 30mg/kat.

O prokletí informujte organizaci, která do hodiny kontaktuje cílovou osobu. Cíl sami nekontaktujte! Prokletí zaznamenejte do průvodní listiny.
Toto kouzlo prochází všemi štíty a bariérami, jedná se totiž o jinou strukturu magie, než jsou běžná kouzla a manipulace s šerem.
Před prokletím chrání Talisman.
Vyhrazeno pro vědmy a zaříkávače.

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Aam Terra Aqua Detestatio Rang” (50mg/kat) /4exp/

Potřebné suroviny:
– květ bramboříku
– rozmarýn
– tymián
– semínka kopru

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Aam Terra Aqua Detestatio Rang
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie, pak pokračujte na vnější mandale. Hlínou pečlivě obsypete vnější kruh, tak aby čára, kterou vytvoříte, byla neporušená, pak vyslovte.
R: Circulus regionem patefacio sursum ad copias qui dant mihi virtutem initiasse rerum.
Stoupněte si čelem k severu a lehce se ukloňte.
R: Praesidium regionis, elementa, veniat ad me et replevit me cogit necessitas.
Toto zopakujte u zbylých světových stran. Poté obejděte celý kruh po směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte toto slovo, pomalu.
R: Portam.
Vezměte do dlaní věc, která patřila osobě, kterou chcete proklít a s nataženýma rukama před sebou recitujte:
R: Tu es non amo te. Digni dolor. 2x
Pak vztáhněte ruce k nebi a zvolejte.
R: Regionem ulciscar ultionem. Tuum corpus nocere. Mors ad te nunc.
Věc proklínaného položte stranou a uchopte hmoždíř, do kterého postupně dáte květ bramboříku, rozmarýn, tymián a trochu semínek kopru. Obsah hmoždíře důkladně rozmělněte a až budete hotovi, položte hmoždíř doprostřed symbolu a 3x ho obejděte proti směru hodinových ručiček. Pak si stoupněte čelem k severu, ukloňte se a řekněte:
R: Loco est, sit dolore.
Stejný postup opakujte u zbylých světových stran. Poté obejděte celý kruh proti směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte tato slova
R: Close porta.
Až kruh uzavřete, přemístěte se do středu mandaly, sedněte si na paty (do seizi).
R: Patriamque redire possunt dormire.
Položte hlavu na zem. Ruce máte volně položené na stehnech. Nadechujte nosem a vydechujte ústy. Počítejte do deseti a zvedněte se. Na závěr rituálu vyřkněte
R: Aam Terra Aqua Detestatio Rang
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení ukončení rituálu.

Fyzická bariéra - Země

Rituální magie - fyzická bariéraPo správně vykonaném rituálu se na vašem místě vytyčí až 10 metrová průhledná zeď, kterou není možné projít, ani přes ni jakkoliv fyzicky útočit.

Bariéra může být dlouhá až deset metrů. Znázorňuje se buď formou stuhy o délce deseti metrů, nebo křídou namalovanou čarou na zemi a nápisem „Fyzická bariéra“, popisem účinků a časem skončení účinku.. Tvar zdi může být jakýkoliv, lze tak například vytvořit kruh, oblouk atd. Trvání kouzla je jedna hodina.

Pokud je tvůrce na místě a může o účincích bariéry informovat osobně, není třeba na zem psát popisy účinku

Touto bariérou nelze nikoho uzavřít v kruhu proti jeho vůli. Jiný, který v okamžik seslání bariéry nechce být v její oblasti, je automaticky odsunut na její kraj.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál lze odložit do gris-gris.

 1. stupeň „Trim terra murum loc!“ (110mg) /3exp/
  kouzlit je možné oběma směry
  bariéra je fyzicky neprostupná oběma směry – nelze ji projít ani přes ni útočit
  projevuje se v prvních dvou hladinách Šera a v realitě.
  Trvání 1h
 2. stupeň „Arch terra murum loc!“ (220mg) /4exp/
  kouzlit je možné oběma směry
  bariéra je fyzicky neprostupná oběma směry – nelze ji projít ani přes ni útočit
  projevuje se v prvních třech hladinách Šera a v realitě.
  Trvání 1h

Potřebné suroviny:
– tymián
– rozmarýn
– květ bramboříku
– semínka kopru
– rare: první mléčný zub stoletého starce (přidává se, pokud je prováděn rituál 2. stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Terra murum loc
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie, pak pokračujte v práci na vnější mandale. Hlínou pečlivě obsypete vnější kruh, tak aby čára, kterou vytvoříte, byla neporušená, pak vyslovte.
R: Circulus regionem patefacio sursum ad copias qui dant mihi virtutem initiasse rerum.
Stoupněte si čelem k severu a lehce se ukloňte.
R: Praesidium regionis, elementa, veniat ad me et replevit me cogit necessitas.
Toto zopakujte u zbylých světových stran. Poté obejděte celý kruh po směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte toto slovo, pomalu.
R: Portam.
Rukou ukažte na místo, kde by měla stát fyzická bariéra a nahlas k tomu místo zvolejte.
R: Longum fortis erit muro. 3x
Následně vezměte do rukou hmoždíř a pomalu a pečlivě v něm rozmělněte příslušné suroviny. Až s tím budete hotovi, řeknete:
R: Fortis plantarum a vobis principio.
Na závěr do hmoždíře přidejte semínka kopru a promíchejte je spolu s ostatními bylinami. Hmoždíř pak položíte doprostřed mandaly a pomalu zopakujete předešlou větu.
R: Fortis plantarum a vobis principio.
Znovu se postavíte čelem k místu, kde bude stát bariéra a řeknete. R: Aliquam basi creasti ab harena. Pak vztáhnete ruce k nebi a zvoláte.
R: Hic murus protegas me ab gladio. Fiat!
Obejděte celý kruh proti směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte tato slova
R: Close porta.
Až kruh uzavřete, přemístěte se do středu mandaly, sedněte si na paty (do seizi).
R: Patriamque redire possunt dormire.
Ruce máte volně položené na stehnech. Nadechujte nosem a vydechujte ústy. Počítejte do deseti a zvedněte se.
R: Síla + Terra murum loc
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu. Pak napnutou stužkou vyznačíte nebo nakreslete, místo vztyčení fyzické bariéry.

Obnova - Země

Rituální magie - obnovaPoté co vás někdo připraví o ruku, oko, játra apod. jistě uvítáte možnost, že si svou končetinu můžete vrátit. Rituál obnovy slouží především na regeneraci chybějících orgánu a končetin. Týká se pouze těla, nelze jím obnovovat duševní nedostatky. Tímto rituálem lze zároveň i zrušit negativní efekt například od rituálu Zabezpečení a Bezpečný domov, avšak jedna aplikace tohoto rituálu zruší pouze jeden z těchto efektů.
Osoba, která chce být léčena tímto rituálem, ho nemůže vést, ani do něj dávat energii.

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Um terra tractare tarch“ (120mg) /3exp/

Potřebné suroviny:
– semínka kopru
– listy vavřínu
– list pampelišky trhané o půlnoci
– květ bramboříku

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Um Terra tractare tarch
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Když je vnitřní mandala hotová. Položte raněného člověka doprostřed mandaly a začněte se věnovat kreslení vnější mandaly. Hlínou pečlivě obsypete vnější kruh, tak aby čára, kterou vytvoříte, byla neporušená, pak vyslovte.
R: Circulus regionem patefacio sursum ad copias qui dant mihi virtutem initiasse rerum.
Stoupněte si čelem k severu a lehce se ukloňte.
R: Praesidium regionis, elementa, veniat ad me et replevit me cogit necessitas.
Toto zopakujte u zbylých světových stran. Poté obejděte celý kruh po směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte toto slovo, pomalu.
R: Portam.
Namiřte ruce směrem k obloze a vyslovte:
R: Corpus manebit, erit idem quod prius.
Připravte si hmoždíř a vložte do něj patřičné suroviny a rozmělněte. Během této činnosti recitujeme tato slova.
R: Non corpus armis, nulla membrorum faciem sine oculis. Omnis redit, ubi erant.
Zamíchejte se směsí v hmoždíři a trochu směsi nasypte do dlaní léčené osoby, pak vyřkněte
R: Organa renasci, crura, oculos. Omnia ad locum suum.
Nakonec obejděte zraněného po směru hodinových ručiček se slovy:
R: Grando.
Obejděte celý kruh proti směru hodinových ručiček, nohy pokládejte tak, aby se prsty jedné nohy téměř dotýkaly s patou druhé nohy. V chůzi pronášejte tato slova
R: Close porta.
Až kruh uzavřete, přemístěte se do středu mandaly, sedněte si na paty (do seizi).
R: Patriamque redire possunt dormire.
Položte hlavu na zem. Ruce máte volně položené na stehnech. Nadechujte nosem a vydechujte ústy. Počítejte do deseti a zvedněte se.
R: Um Terra tractare tarch
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.