osobní symboly a jak je kreslit

Každá magická akce, kterou tvoje postava provede za sebou zanechává stopy. Pokud někde kouzlíš, čerpáš energii, lovíš atd. zůstane po tobě tvůj otisk aury, který vypadá jako tvůj unikátní osobní symbol. 

Z pravidlového hlediska se symboly neobjeví samy, ale musíš je (po konci scény) nakreslit na místo, kde se události staly, křídou.

Různé aktivity se značí jinak, ale obecně platí, že všechny osobní symboly musí splňovat níže uvedená pravidla a být vždy “zarámované” do dvojitého kruhu.

KDY SE JAKÉ SYMBOLY OBJEVUJÍ:

Jsou magické podpisy – reprezentované křídou namalovaným znakem, v dvojitém kruhu, který za sebou zanechává každý Jiný. Symboly přidávají možnost jak můžete odhalit, co se na místě stalo, i když danou akci nevidíte. Typicky vám budou pomáhat ve vyšetřování odhalit kdo co kouzlil, jak bojoval atd. 

Symboly se kreslí v následujících situacích:

Po seslání kouzla – zde se k symbolu píše úroveň kouzla římským číslem. V případě provedení více kouzel na jednom místě stačí nakreslit jeden symbol a připsat, kolik kouzel a jaké kategorie dotyčný seslal (tj. třeba 2xII, 3xI)

Po útoku v proměně – zde se k symbolu píše arabskou číslicí úroveň proměny. V případě delšího boje s více protivníky není třeba zapisovat jednotlivé útoky, zapisuje se pouze počet cílů. Stejně tak pokud proměněnec přechází průběhu boje do proměny a zpět.

Po čerpání energie – zde k symbolu naznačte výsečí směr čerpání a zapište počet cílů a množství energie, čerpané z každého z nich (např. 2×10)

Po upířím nebo vlkodlačím lovu – zde se k symbolu nepíše nic dalšího

Po použití schopnosti, která zanechává symbol – zde se k symbolu nepíše nic dalšího

Při provádění rituálu – součást rituální mandaly, přesněji viz rituální magie

Se symbolem se to má jako s otiskem prstu. Můžete ho nalézt do té doby, dokud je reálně čitelný. Každý z hráčů má svůj specifický symbol nepodobný ostatním symbolům. Každý symbol musí být uzavřen v dvojtém kruhu. 

Ukázkové značení křídou

Na fotkách vidíte symboly 6 různých jiných (A – Adam, B – Běta, C – Cyril, E – Emil, D – Dan a F – Franta), každý z nich na vyznačeném místě něco zakouzlil či využil schopnost, která zanechává otisk v šeru. 

Správně nakreslené symboly

Adam, Běta, Cyril a Franta prováděli následnou činnost a jejich zaznačení je v pořádku

A – čerpání, je vidět výseč ze které čerpal, počet lidí ze kterých čerpal a kolik MG energie z každého získal (Značí se výsečí a počtem osob arabskými a “x” a množství načerpané energie z každého z nich)

B – kouzlení, konktrétně 3x Aam kouzlo (značí se úroveň kouzla římskou a “x” arabskou množství kouzel) 

C – magická aktivita, která pouze zanechává symbol

F – útok v proměně a zaznačení její síly (Značí se arabskou číslicí)

Chybně nakreslené symboly

Emil již tak úspěšný nebyl

E – malý symbol a pouze jeden kruh (2 chyby)

a náš milý Dan udělal několik chyb najednou

D – zde je všechno špatně, pouze jeden kruh, nedostatečná velikost symbolu, úmyslně zmenšený osobní symbol

Emila přítomní upozornili, jak se má správně kreslit, Emil si poradit nechal a další symboly kreslí jak má. Dana sice upozornili také, ale Dan nehodlal tato pravidla dodržovat a proto se s Danem již nesetkáte, protože za takovéto chování a úmyslné zneužívání / porušování pravidel došlo k jeho “odhmotnění šerem”.


Důležité upozornění

Na fotkách je vidět bota jako měřítko velikosti symbolů, věřte že se jedná o “velkou botu” (velikost 48) a proto důrazně doporučujeme, že pokud nějaký symbol co jste nakreslili odpovídá velikosti vaší boty a není o dost větší, patrně jste se dostali do kategorie “Emil” a příští symbol pro následné kouzlo/schopnost/čerpání zakreslete o kus větší.