mysl-01

Rituály mysli

Silvův myšlenkový rituál - Mysl

Rituální magie - Silvův myšlenkový rituál

Postup, kterým si v rituální magii zběhlý Jiný může urovnat své myšlenky.

V praxi to funguje tak, že vykonáním rituálu můžete kontaktovat organizaci s předem specifikovaným problémem a dle síly rituálu s Vámi bude organizátor tuto problematiku ochoten probírat, a v případě rituálů vyššího stupně i poskytnout drobnou nápovědu.

Pokud se hovoří o úvahách na dané téma, vždy se musí jednat skutečně o úvahu, zamyšlení nad dostupnými informacemi a jejich výkladem atd. Úvahy na dané téma nejsou „vrah je Franta, Pepa nebo Jarmila“ – v takovém případě organizátor neposkytne nic. POZOR! Pokud do rituálu naformulujete smysluplnou a logickou úvahu, která dává smysl ale je mylná, může se stát že rituál vás odpovědí: „To dává smysl.“ utvrdí ve vašem omylu! 

Vzhledem k povaze rituálu se může stát, že organizátor neodpoví rovnou, ale vezme si na odpověď čas.

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

1. stupeň: „Aam phre qui zetema cogito cas.“ (100Mg) /2exp/  – Po vyslechnutí sesilatelovy úvahy na dané téma organizátor sdělí, zda tato úvaha dává či nedává smysl. Rituál neodpovídá na otázky. Máte 30s na zadání úvahy.

2. stupeň: „Um phre qui zetema cogito cas.“ (250Mg) /3exp/ – Po vyslechnutí sesilatelovy úvahy na dané téma organizátor sdělí, zda tato úvaha dává či nedává smysl. Pokud úvaha nedává smysl, označí organizátor maximálně jednu oblast, která nesedí. Rituál neodpovídá na otázky. Máte 45s na zadání úvahy.

3. stupeň: „Trim phre qui zetema cogito cas.“ (400Mg) /3xp/ – Po vyslechnutí sesilatelovy úvahy na dané téma organizátor sdělí, zda tato úvaha dává či nedává smysl. Pokud úvaha nedává smysl, označí organizátor maximálně dvě oblast, které nesedí. Rituál neodpovídá na otázky. Máte 1 minutu na zadání úvahy.

4. stupeň: „Arch phre qui zetema cogito cas.“ (600Mg) /4exp/ – Po vyslechnutí sesilatelovy úvahy na dané téma organizátor sdělí, zda tato úvaha dává či nedává smysl. Pokud úvaha nedává smysl, označí organizátor maximálně dvě oblast, které nesedí. Rituál neodpovídá na otázky. Organizátor rovněž může poskytnout nápovědu ve smyslu jedné otázky, nad kterou by se bylo dobré v rámci daného tématu zamyslet. Máte 2 minuty na zadání úvahy.

5. stupeň: „Mega phre qui zetema cogito cas.“ (900Mg) /5exp/ – Po vyslechnutí sesilatelovy úvahy na dané téma organizátor sdělí, zda tato úvaha dává či nedává smysl. Pokud úvaha nedává smysl, označí organizátor maximálně čtyři oblasit, které nesedí. Rituál neodpovídá na otázky. Organizátor rovněž může poskytnout nápovědu ve smyslu otázek, nad kterými by se bylo dobré v rámci daného tématu zamyslet. máte 5 minuty na zadání úvahy.

Potřebné suroviny:
– bazalka
– hřebíček
– květy levandule
– list gingo biloby (přidávají se, pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně)
– rare: 7x destilovaná šťáva z kaktusů z rodu Aztekium (přidává se, pokud se provádí rituál 4. až 5. stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + prhe qui zeterna cogito cas
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly
R: Finem assequendum me animum aperiam.
Uchopte do ruky rituální jantar. Vztáhněte obě ruce k nebi, pomalu je dávejte dolů přes rozpažení, až je máte podél těla. Sedněte si do dřepu. Sedněte si do seizi. Hlavu položte na zem, v obou rukou držíc rituální jantar. Celý tento postup dělejte pomalu a plynule. Nadechujte nosem a vydechujte ústy. Mezi jednotlivými změnami postoje, dělejte pauzy. Nakonec vraťte jantar zpět mezi rituální symboly. Do hmoždíře vložte patřičné suroviny, jemně je rozetřete pomocí paličky. Hmoždíř držte pevně v rukách, zhluboka dýchejte a pomalým dlouhým hlasem řekněte:
R: Mens mundi et ascendit super nubem.
Ruce s hmoždířem přiložte na hruď, a pomalu se hluboce ukloňte. V úklonu položte hmoždíř na zem. Pak (stále ještě hlavou dolu) pomalu přesouvejte napjaté ruce nad hlavu, tělo je potom následuje. Zůstaňte stát v pozici, kdy máte ruce namířené vzhůru. Nahlas řekněte:
R: Mentis et cordis cogitationes caput mundi
Pak už jen pomalu obejděte vnitřní mandalu po směru hodinových ručiček.
R: Avertam animum, ut iam omnia facta esse.
Sedněte si do seizi, v obou rukou držíc rituální jantar. Narovnejte záda, sedněte si do dřepu a po chvíli pomalu vstaňte. Pomalu rozpažte ruce, chvíli setrvejte a následně je vztáhněte k nebi.
R: Síla + prhe qui zeterna cogito cas
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení ukončení rituálu.

Nutkavá návštěva - Mysl

Rituální magie - rituál velké hnačkyTento rituál dává cíli obrovské nutkání navštívit místo určené sesilatelem a to dokonce v čas sesilatelem určený.
K provedení rituálu je potřeba užít předmětu, který prokazatelně vlastnila proklínaná osoba (vlasy, nehty, tělní tekutiny, karta na MHD… Prosím nepoužívejte jeden vlas, část nehtu apod.)
Po provedení tohoto rituálu kontaktujte organizaci. Nekontaktujte cíl sami.

Před účinky tohoto rituálu chrání Talisman.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

1. Stupeň: „Trim Phre Accire Personata Loc“ (300mg) /4exp/ – Přivolá osobu na místo do sta metrů od zvoleného bodu ve zvolený čas (rozptyl 30 minut).
2. Stupeň: „Arch Phre Accire Personata Loc“ (500mg) /5exp/ – Přivolá osobu na místo do padesáti metrů od zvoleného bodu ve zvolený čas (rozptyl 10 minut)
3. Stupeň: „Mega Phre Accire Personata Loc“ (1000mg) /6exp/ – Přivolá osobu na místo do deseti metrů od zvoleného bodu ve zvolený čas (přesný čas)

Doporučujeme zvolit čas tak, aby to dotyčný mohl stihnout. Cíl se pokusí na místo dostat včas, nicméně pokud to nestihne, dostaví se tam v nejbližším možném čase.

Pozn. Není možné dorazit na dotyčné místo – př. Karlovo náměstí, stoupnout na něj jedou nohou a hned se otočit a jít zpět. Na daném místě se musíte alespoň minutu zdržet.

Potřebné suroviny:
– list gingo biloba
– jadérka jablka
– sůl
– květ levandule (přidává se pokud se provádí rituál 2. až 3. stupně)
– rare: kůže z albínské ještěrky z čeledi Agamidae (přidává se, pokud se provádí rituál 2. až 3. stupně)
– osobní předmět cíle

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Phre Accire Personata Loc
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly.
R: Finem assequendum me animum aperiam.
Uchopte do ruky rituální jantar. Vztáhněte obě ruce k nebi, pomalu je dávejte dolů přes rozpažení, až je máte podél těla. Sedněte si do dřepu. Sedněte si do seizi. Hlavu položte na zem, v obou rukou držíc rituální jantar. Celý tento postup dělejte pomalu a plynule. Nadechujte nosem a vydechujte ústy. Mezi jednotlivými změnami postoje dělejte pauzy. Nakonec vraťte jantar zpět mezi rituální symboly. Do hmoždíře vložte patřičné suroviny, jemně je rozetřete pomocí paličky. K sedmi základním elementům položte osobní předmět cílené osoby. Vykreslete nad něj svůj osobní symbol a řekněte:
R: Cupis lucem, vis esse mecum, mea ut
Obejděte pozpátku vnitřní kruh mandaly. Pak vyřkněte:
R: Quod uestrum est mihi nunc anima vestra iustus vult me
Pak vyslovte pozpátku jméno vámi přivolávané osoby.
R: XXX
R: Avertam animum, ut iam omnia facta esse.

Sedněte si do seizi, v obou rukou držíc rituální jantar. Narovnejte záda, sedněte si do dřepu a po chvíli pomalu vstaňte. Pomalu rozpažte ruce, chvíli setrvejte a následně je vztáhněte k nebi.
R: Síla + Phre Accire Personata Loc
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení ukončení rituálu.

Psychická stabilita - Mysl

Rituální magie - psychická stabilitaRituál poskytuje cíli kouzla imunitu na psychickou magii na dobu 12 hodin. Značí se šedým štítkem připnutým na hrudi.

Pakliže psychicky stabilizujete někoho jiného kromě sebe, stojí rituál 300mg. Stabilizovaný musí být uvnitř mandaly.

Účinek rituál je okamžitě ukončen Transformací či aplikací účinku totemického rituálu.

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Trim Phre Protego Psyche Tarch!“  (200Mg) /6exp/

Potřebné suroviny:
– dubová kůra
– jadérka jablka
– hřebíček

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Trim Phre Protego Psyche Tarch
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly.
R: Finem assequendum me animum aperiam.
Uchopte do ruky rituální jantar. Vztáhněte obě ruce k nebi, pomalu je dávejte dolů přes rozpažení, až je máte podél těla. Sedněte si do dřepu. Sedněte si do seizi, v obou rukou držíc rituální jantar. Celý tento postup dělejte pomalu a plynule. Nadechujte nosem a vydechujte ústy. Mezi jednotlivými změnami postoje, dělejte pauzy. Nakonec vraťte jantar zpět mezi rituální symboly. Odrecitujte:
R: Im ‚bysso, anima mea, quiescit Im mentaliter instabiles
Přistupte k práci s hmoždířem, rozmělněte v něm všechny patřičné suroviny. Pak s ním v rukách jděte po linii, která tvoří trojúhelník v mandale. Až jej celý přejdete, řekněte:
R: Caput in coelo est, corpus in terra est virtus ducis Morbi metus
Položte hmoždíř do středu mandaly a postavte se směrem k východu. Ukazováčky a prostředníčky si přiložte na spánky a zhluboka se sedmkrát nadechněte a vydechněte. Pak řekněte.
R: Opus exegi R. Avertam animum, ut iam omnia facta esse.
Sedněte si do seizi, hlavu položenou na zem, v obou rukou držíc rituální jantar. Narovnejte záda, sedněte si do dřepu a po chvíli pomalu vstaňte. Pomalu rozpažte ruce, chvíli setrvejte a následně je vztáhněte k nebi.
R: Trim Phre Protego Psyche Tarch
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení ukončení rituálu.