Patronské pouto

Verze 2.0

Vznik
Patronem musí být jiný minimálně na 4.kategorii.

Patronské pouto vzniká rituálem, při kterém vznikne patronský cejch. Podoba rituálu je na patronovi. Jde hlavně o RP rituál. Uzavření patronského pouta zraní patrona za 4 životy – při vytváření cejchu. Patronský cejch má patron i patronče. Podobu cejchu opět určuje patron. Má-li patron více Patrončat, tak všechny nesou stejný cejch.

Patron se může vůči svěřenci uzavřít a upřít mu tak informace, které patronské pouto přenáší (emoční stav, energetický stav apod.), ovšem nesmí být v agonii (čili informaci o agonii a smrti upřít nelze).

V okamžiku vzniku patronského pouta informujte organizaci.

Patronské pouto funguje jen tehdy pokud jsou obě postavy přihlášeny do hry.

Zánik
Patronské pouto zaniká, pokud patronče dosáhne vyšší kategorie než patron.

Patron může pouto zrušit, ovšem pouze za přítomnosti svěřence, nikoli na dálku.

Při smrti patrona nebo patrončete  stupeň pouta klesá o 1/den.

Při zrušení pouta za jakýchkoliv okolností cejch zůstává a je potřeba se RP rituálem osvobodit od cejchu. S nenavázanym cejchem poutem není možno dalšho spojení.

 

Vlastnosti pouta

Patron může uzavřít svoji mysl před patrončetem – nepřenáší se pak emoce, myšlenky a patronče nedokáže lokalizovat polohu svého patrona. Patronče se toto dozví až v momentě pokusu o použití těchto schopností.

Patronské pouto postupně časem sílí. Pokud Patron i Patronče souhlasí, mohou tento růst urychylit.

Urychlit růst patronského pouta do 2. stupně (včetně) stojí 5exp/stupeň.

Další urychlení je za 8exp/stupeň.

Stupeň 6 nelze koupit. Je třeba počkat 12 měsíců od začátku 5 stupně pouta.

Expy mohou zaplatit patron i patronče dle domluvy. (hlaste organizaci)

(Karel je mág 4. Úrovně a vezme si za patronče vědmu Pavlu 6k. Karel zaplatí 4exp a Pavla 1 exp, aby pouto mezi nimi hned posunuli na stupeň 1.

Každý vyšší stupeň patronského pouta obsahuje všechny předchozí vlastnosti.

 

PATRON FAQ:

Q:Jak to je se zvedáním po letech, pokud:  ani jeden z dvou hráčů nehraje? hraje jen jeden z nich?
A: Patronské pouto je ovlivněno jen časem. Tedy se posouvá dál nezávysle na tom, jestli jsou postavy ve hře.

Q: Jak to je se zvedáním po letech, pokud: je za rok pouze jeden běh? jsou za rok dva běhy a sidestories?
A: Zatím jsme se shodli na tom, že danný rok musí být alespoň jeden běh Hlídek (nebo sidestories). Tedy se přeskakuje jisté období za Koronu.

 

Stupeň 0 (od okamžiku vzniku pouta)

  • ví, kde se nacházejí na přesnost města
  • pozná smrt druhého
  • další stupeň po 6 měsících