Rituály nezařazené

Pátrací rituál
Rituální magie - pátrací rituál

Vědmy, zaříkávači a léčitelé jsou schopni velice přesně zjistit, kde se nějaká konkrétní osoba nachází. Jedná se o velmi komplikovaný rituál, při kterém se odhalí oblast působení hledaného a na vyšším stupni je predikován jeho pravděpodobný pohyb.
Po provedení rituálu telefonicky kontaktujte organizaci, která zjistí polohu dotyčné osoby a obratem ji sdělí sesilateli rituálu. Cílovou osobu sami nekontaktujte!

Výsledkem tohoto rituálu je poloha pravděpodobného výskytu hledaného.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před samotným započetím.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

Stupňování rituálu:
1. stupeň: Aam Appereo Suus Loc (40mg) /2exp/- Rituál umožní zjistit okamžitou polohu hledaného.
2. stupeň: Um Appereo Suus Loc (40mg) /2exp/ – Rituál umožní zjistit okamžitou polohu hledaného a jeho plánovaný pohyb do 15 minut.
3. stupeň: Trim Appereo Suus Loc (80mg) /3exp/- Rituál umožní zjistit okamžitou polohu hledaného, jeho plánovaný pohyb do 15 minut a zda jsou v jeho přítomnosti (na dohled) Světlí nebo Temní Jiní.
4. stupeň: Arch Appereo Suus Loc (120mg) /4exp/ – Rituál umožní zjistit okamžitou polohu hledaného, jeho plánovaný pohyb do 30 minut, jeho aktuální hodnotu magické energie a určí, zda Jiní v blízkosti hledaného jsou Temní nebo Světlí
5. stupeň: Mega Appereo Suus Loc (200mg) /5exp/ – Rituál umožní zjistit okamžitou polohu hledaného, jeho plánovaný pohyb do 30 minut, jeho aktuální hodnotu magické energie. Určí specializaci Jiných v dohledné vzdálenosti od sledovaného a jejich aktuální magickou energii.

Cílová osoba herně neví o svém sledování.
Krycí kouzlo kompletně zastírá sledovanou osobu a rituál ji nemůže objevit. Stejně tak chrání před účinky Pátracího rituálu Talisman.

Potřebné věci k provedení rituálu:
– osobní věc člověka, na nějž je rituál seslán
– jedlá soda
– cukr
– černý čaj – přidává se, pokud se provádí rituál 2. až 5. stupně
– ostny kaktusu – přidává se pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně
– rare: extrakty z muchomůrky zelené, naložené 5 let v láku – přidávají se pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně

Provedení rituálu
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Appereo Suus Loc
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Když je vnitřní mandala hotová, umístěte předmět hledané osoby, doprostřed vnitřního symbolu. Pokračujte v kreslení vnější mandaly. Stoupněte si do cípu hexagonu čelem dovnitř mandaly a řekněte
R: Ignis praesens est.
Pak pokračujte po směru hodinových ručiček do dalšího cípu. V druhém
R: Ventus praesens est.
V třetím
R: Regionem praesens est.
Ve čtvrtém
R: Aqua praesens est.
V pátém
R: Mens est praesens
V šestém.
R: Mors praesens est.
Stoupněte si doprostřed mandaly a uchopte olovo, které symbolizující neurčitou magii. Vezměte ho do obou dlaní a
R: Hunc circulum aperiam, quod ubique sis.
Potom pozvednete ruce do výšky ramen, dlaně natočené nahoru
R: Dico me ubi sunt. Da robur invenire hominem.(recitujte 3x)
Poté vstoupí všichni do vnitřní části mandaly a předem zvolený pomocník hlavního operatéra rozemele v hmoždíři všechny příslušné ingredience. Na závěr vložte osobní věc, která až do teď byla ve středu mandaly, do hmoždíře a pomalu ji rozmělněte spolu s ostatními ingrediencemi (pokud to není možné, posypte jí směsí z hmoždíře.
R: Ad te clamamus exsules filii Ad te suspiramus gementes et flentes. Age dic nobis ubi sis. 
Pomocník, který má v ruce hmoždíř 7x podrtí zbylé ingredience a do vzduchu nad něj nakreslí svůj osobní symbol, pak hmoždíř podá jinému po své levici, který udělá totéž. Až směs v hmoždíři podrtí všichni, nahlas řeknete (pokud rituál provádí pouze jedna osoba, dané úkony provádí ona sama)
R: Ubi sunt vobis
Stoupněte si do cípu trojúhelníku a vyřkněte
R: Dimittam omnes vires.
Toto učiňte ve zbylých cípech. Kus olova vezměte do dlaní, vztáhnete je k nebi a
R: Propinquus circulum, qui circulus aperui.
R: Síla + Appereo Suus Loc

Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení ukončení rituálu.

Magická distorze (300Mg) /7exp
Rituální magie - magická distorze

„Trim Potentia Dirupmo Impetus Rang.“ (300Mg)

Působení rituálu na cílovou osobu způsobí energetický zkrat veškerých amuletů, které osoba má v danou chvíli u sebe a jejich následný výbuch majitele dokáže nepěkně zranit.

Způsobí okamžité zrušení a explozi amuletů (pozor: i bojová hůlka je amulet, stejně tak ohnisko či energetický amulet; neplatí na artefakty), které ve chvíli rituálu cílená osoba má u sebe. Za každých amulet, který je takto přetížen, je nositel zraněn za Mg.DMG 1 (např. při explozi pěti amuletů je nositel zraněn za Mg.DMG 5*1, tj za Mg.DMG 5 – má-li cíl např. Mg.DEF 1, je zraněn za 4 HP).

K provedení rituálu je potřeba použít osobní předmět cíle. (vlasy, nehty, tělní tekutiny, karta na MHD… Prosím nepoužívejte jeden vlas, část nehtu apod.)
Před účinky tohoto rituálu chrání talisman.

Rituál je třeba ohlásit alespoň hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

Potřebné ingredience:
– žlutý písek
– kmín
– ostny kaktusu
osobní předmět cíle

Provedení rituálu
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Trim Potentia Dirupmo Impetus Rang.
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Stoupněte si do cípu hexagonu čelem dovnitř mandaly a řekněte
R: Ignis praesens est.
Pak pokračujte po směru hodinových ručiček do dalšího cípu. V druhém
R: Ventus praesens est.
V třetím
R: Regionem praesens est.
Ve čtvrtém
R: Aqua praesens est.
V pátém
R: Mens est praesens
V šestém.
R: Mors praesens est.
Stoupněte si doprostřed mandaly a uchopte olovo, které symbolizuje neurčitou magii. Vezměte ho do obou dlaní a:
R: Hunc circulum aperiam, quod ubique sis.
Do hmožíře vložte patřičné suroviny a všechny je rozemelte na prášek. Opakujte přitom tato slova:
R: Da mihi fortitudinem facere semina, ne dederis mihi
Hmoždíř položte doprostřed mandaly a malými krůčky, kdy se špička jedné nohy, bude dotýkat paty drué boty, obejdete vnitřní mandalu. Dejte si pravou ruku na srdce a řekněte:
R: Euanescunt
Pak ruku natáhněte před sebe s dlaní otočenou k nebi a:
R: Fiat nox
Stoupněte si do cípu trojúhelníku a vyřkněte
R: Dimittam omnes vires.
Toto učiňte ve zbylých cípech. Kus olova vezměte do dlaní, které vztáhnete k nebi a
R: Propinquus circulum, qui circulus aperui.
Ruce dejte podél těla a řekněte:
R: Trim Potentia Dirupmo Impetus Rang.
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení ukončení rituálu.

Rituál Spřízněnosti s Šerem

Mantra Primis Tenebris Dignus Tarch!

Toto kouzlo zlevní pobyt v Šeru.
Platí i pro pobyt v šeru po vtažení jinou osobou. Vtahující platí plnou cenu (tedy 60mg), ale pokud je nositel rituálu nadále v hladině, která mu není přístupná, platí pro něj rovněž sleva z toho rituálu. (Tedy za 15 minut je cena 60mg – sleva za rituál.)
Rituál nelze vložit do Gris-gris
Rituál nepadá s proměnou

 1. Um Primis Tenebris Dignus Tarch! (250mg) 4exp
  Trvání 6h
  Sleva vstup a pobyt v první hladině šera 5mg (minimum 1mg)
 2. Trim Primis Tenebris Dignus Tarch! (300mg) 4exp
  Trvání 12h
  Sleva vstup a pobyt v první a druhé hladině šera 15mg (minimum 1mg)
 3. Arch Primis Tenebris Dignus Tarch! (350mg) 4exp
  Trvání 18h
  Sleva vstup a pobyt v první, druhé a třetí hladině šera 30mg (minimum 1mg)

Rituální potřeby:

 • – Jedlá soda
 • – Cukr
 • – Žlutý písek
 • – 3tí – 4tý Kmín
 • – Rare: mech z Rudého lesa

Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Um Primis Tenebris Dignus Tarch!
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Stoupněte si do cípu hexagonu čelem dovnitř mandaly a řekněte
R: Ignis praesens est.
Pak pokračujte po směru hodinových ručiček do dalšího cípu. V druhém
R: Ventus praesens est.
V třetím
R: Regionem praesens est.
Ve čtvrtém
R: Aqua praesens est.
V pátém
R: Mens est praesens
V šestém.
R: Mors praesens est.
Stoupněte si doprostřed mandaly a uchopte olovo, které symbolizuje neurčitou magii. Vezměte ho do obou dlaní a:
R: Hunc circulum aperiam, quod ubique sis.
Do hmožíře vložte patřičné suroviny a všechny je rozemelte na prášek. Opakujte přitom tato slova:
R: Ubicumque sortem ciborum
Hmoždíř položte doprostřed mandaly a malými krůčky, kdy se špička jedné nohy, bude dotýkat paty drué boty, obejdete vnitřní mandalu.
R: Im ‚non certus si ad custodit eam
Cíl chytněte za ramena a pošeptejte do obou uší.
R: Est vir ingenii, credo.
Stoupněte si do cípu trojúhelníku a vyřkněte
R: Dimittam omnes vires.
Toto učiňte ve zbylých cípech. Kus olova vezměte do dlaní, které vztáhnete k nebi a
R: Propinquus circulum, qui circulus aperui.
Ruce dejte podél těla a řekněte:
R: Um Primis Tenebris Dignus Tarch!
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení ukončení rituálu.

Útočiště
Rituální magie - útočiště

„Síla + Occultus Magna Loc“

S postupem času se stávalo čím dále důležitější, aby se Jiný chránil více nekonvenčními způsoby než obyčejnou jednoduchou magií. Takto před lety vznikl tento rituál, na jehož vývoji se podílel nespočet vědem a zaříkávačů. Výsledkem je kouzlo, které dává možnost krýt prostor ne stejným, nýbrž i lepším způsobem než známé a dostupné krycí kouzlo.

Tento rituál funguje jako jakési lokální přizpůsobení krycího kouzla. Velikost útočiště je kruh o průměru 10 metrů. Působení útočiště trvá přesně tři hodiny.
1. stupeň: „Trim Occultus Magna Loc“ (150mg) /4exp/ – osoby v tom místě není možné vysledovat pátracím rituálem
2. stupeň: „Arch Occultus Magna Loc“ (200mg) /4exp/ – platí efekty 1. stupně, navíc místo útočiště získává sílu talismanu
3. stupeň: „Mega Occultus Magna Loc“ (250mg) /4exp/ – platí efekty 1. a 2. stupně, navíc majitel při vyvolání rituálu získává cejch tohoto rituálu (majitel může ignorovat každé třetí útočné kouzlo směřující na něj (vyjma psychické a nezařazené magie), je-li u rituálu pomocník, získává také cejch majitele rituálu; je také možné připlacením 1000mg udělat toto útočiště permanentní. Tento cejch je aktivní pouze v místě útočiště. V případě permanentního útočiště se cejch zapisuje do průvodní listiny.

Rituál je třeba ohlásit alespoň hodinu předem pouze v případě, že se jedná o premanentní útočiště. V ostatních případe stačí ohlásit před samotným započetím rituálu.

Rituál lze odložit do gris-gris.

Potřebné ingredience:
– černý čaj
– ostny kaktusu
– cukr
– rare: křídla mouchy Oestridae – přidávejte pouze, pokud provádíte rituál 2. a 3. stupně

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Occultus Magna Loc
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Stoupněte si do cípu hexagonu čelem dovnitř mandaly a řekněte
R: Ignis praesens est.
Pak pokračujte po směru hodinových ručiček do dalšího cípu. V druhém
R: Ventus praesens est.
V třetím R: Regionem praesens est. Ve čtvrtém
R: Aqua praesens est.
V pátém
R: Mens est praesens
V šestém.
R: Mors praesens est.
Stoupněte si doprostřed mandaly a uchopte olovo, které symbolizuje neurčitou magii. Vezměte ho do obou dlaní a:
R: Hunc circulum aperiam, quod ubique sis.
Do hmožíře vložte patřičné suroviny a všechny je rozemelte na prášek. Opakujte přitom tato slova:
R: Vade et dic terram inclinat
Stoupněte si před severní světovou stranu a do vzduchu před vámi načrtněte pentagram. Toto udělejte u zbylých světových stran. Pak vyslovte.
R: Supra caput eius deserta nocte, subter me deus molendinis
Rozpažte ruce, dlaněmi vzhůru a soustřeďte se na provedení rituálu, po chvíli spusťte ruce dolů. Stoupněte si do cípu trojúhelníku a vyřkněte
R: Dimittam omnes vires.
Toto učiňte ve zbylých cípech. Kus olova vezměte do dlaní, vztáhnete je k nebi a
R: Propinquus circulum, qui circulus aperui.
Dejte ruce pomalu dolu a řekněte:
R: Síla + Occultus Magna Loc
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení ukončení rituálu.