smrt-01

Magie Smrti

Vysátí energie – smrt

Cíli je odsáto 30mg a 3HP (je zraněn za 3 Mg. DMG – Mg. DEF, 30mg  -Mg. DEFx10) stejné hodnoty se přičtou osobě, která kouzlo seslala. Počet HP nikdy nemůže být vyšší než 10.

Při užití vyššího stupně magie je možné odčerpání energie a HP provést i na dálku.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– kouzlo nejde odrazit kouzlem Zrcadlo (Zrcadlová aura)

– postižený sesilateli ohlásí o kolik energie a HP, v závislosti na Mg.DEF, jej kouzlo připraví

„Um Nhi Aqua Haurio Tarch!“  (25mg) /1exp/
„Trim Nhi Aqua Haurio Rang!“  (25mg) /2exp/

Prstenec šílencův – smrt

Další z kouzel mága Morghothortha, který byl znám jako velmi silný nekromancer. Na počátku padesátých let dvacátého století byl tento mág zničen speciální skupinou světlých mágů a jediné co po něm na světě krom utrpení, které způsobil, zůstalo, byla série kouzel, přímo oslovujících smrt.

Po seslání prstence šílencova z těla sesilatele do všech stran do vzdálenosti pěti metrů, vystřelí vlna energie, která zraní každého za Mg. DMG 3 a všechny na 5s paralyzuje.

– útočné kouzlo

– toto kouzlo není možné přesně zamířit, zraněni jsou všichni v okolí

„Um Nhi Scurra Circulus Rig“ (60 mg) /3exp/

Transfer – smrt

Toto kouzlo umožňuje pouhým dotykem jednu osobu zranit za Mg.DMG 5 a přesunout 5HP (5HP-Mg.DEF Jiného, jemuž je energie odebírána) osobě jiné. HP si nemůže připočíst ani odečíst sám sesilatel, který v tomto procesu slouží pouze jako prostředník.

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– tímto kouzlem je možné zachránit z vyřazení, avšak nikoliv, pokud byla smrtelná rána způsobena kouzlem nebo rituálem elementu smrti

– transfer životní energie je možný do 60 vteřin od vysátí energie, po vypršení času je tato energie ztracena

– postižený sesilateli ohlásí o kolik HP, v závislosti na Mg.DEF, jej kouzlo připraví

– pozor, toto kouzlo neprochází Mágovým štítem ani při zraňování, ani při předávání HP

„Um Nhi Transfuzio Vitae Tarch!“ (40Mg) /5exp/

Kruh smrti – smrt

Kruh smrti způsobuje zvláštní a doposud složitě vysvětlitelný jev. Všem zasaženým na krátkou dobu odebere část životní síly. Tento úbytek je spojen s velmi nepříjemnými pocity nicoty, prázdnoty, chladu a vyčerpání.

Zasažení kouzlem Kruh smrti přichází právě o 5 HP ze základu životů. Tyto HP se v plném množství navrátí po uplynutí 10 minut. Efekt kouzla Kruh smrti se nesnižuje vlivem Mg. DEF.

Pokud zasažený Kruhem smrti upadne do vyřazení (0 HP), životy mu navráceny nejsou, ale efekt snížení maximálního počtu HP končí.

– útočné kouzlo

– zasaženi jsou všichni v okruhu 10 metrů od sesilatele

– zasažení tímto kouzlem není zraněním – nekombinovat s kouzlem Znamení trojitého klíče, Iron maiden, Amplify Damage

– kouzlo Kruh smrti není možné kumulovat

 „Trim Nhi Circulus Morte Rig!“ (100mg) /5exp/

Prst smrti – smrt

Prst smrti prochází kouzlem Mágův štít a zasaženého zraní za Mg. DMG 6.

Toto kouzlo je sice velice silné, avšak také velmi nehospodárné a jeho užití je potřeba důkladně rozmyslet.

– útočné kouzlo

– prochází skrz Mágův štít

„Trim Nhi Dactilos Morte Rang“ (100mg) /6exp/

Znamení Thanatos – smrt

Kouzlo, které okamžitě odebere cíli všechny HP, tj. způsobí vyřazení. Postižen je pouze Jiný, který má nejvýše poloviční množství energie, než sesilatel po seslání Thanatosu. (Nepočítá se energie v baterkách, naopak tzv. overbuff, čili nevlastní magická energie se počítá.)

Útočník hlásí množství magů při kterém obrance odolá

Příklad: Mág Petr sešle Thanatos a zbude mu po seslání 100mg, Hlásí tedy Thanatos 50, Obrateň Pavel umírá pokud má 50 a méně

– útočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– prochází skrz Mágův štít

– kouzlo nejde odrazit kouzlem Zrcadlo (Zrcadlová aura)

– vyhrazeno pro mágy

„Trim Nhi Lagum Interitus Tarch!“ (40mg) /6exp/

Šerá modlitba – smrt

Specializované kouzlo, určené přímo proti upírům. Zásah takovýmto kouzlem upírovi způsobí Mg. DMG 5 a na 10s jej paralyzuje. Toto kouzlo je takřka nutností pro boj s upíry. Upír se z paralýzy probírá ihned po prvním platném fyzickém či magickém zásahu.

– útočné kouzlo

– působí pouze na upíry

– toto kouzlo nesmí užít žádný upír

„Um Nhi Preces Rang!“ (40mg) /5exp/

Velká Šerá modlitba – smrt

Tomuto kouzlu se ihned po jeho oznámení začalo přezdívat „konečné řešení upíří otázky.“ V roce 2011 si Pařížská laboratoř Noční hlídky uvědomila hrozbu, která pro Světlé plyne z rukou upírů, a po krátkém výzkumu vyvinula, nebo spíše vylepšila kouzlo šedá modlitba, které je určené pro likvidaci upírů nejvyšších kategorií. Kouzlo bylo dramaticky vylepšeno, co se týká síly. Jeho hlavní výhodou ale je jeho komplikovanost, díky které mu není tak snadné odolat.

Velká Šedá modlitba zraní všechny upíry v okolí deseti metrů od sesilatele za MG. DMG 8 a všechny na minutu paralyzuje.

– útočné kouzlo

– proti tomuto kouzlu není možné uplatnit Mg. DEF nižší než 2

– působí pouze na upíry

– toto kouzlo nesmí užít žádný upír

– vyhrazeno pro Světlé

„Arch Nhi Preces Magna Rig!“ (120mg) /7exp/

Transylvánský závoj – smrt

Jedno z nejsilnějších obecně používaných kouzel. Okruh kolem sesilatele o poloměru deset metrů zahalí bílá mlha, která začne drtit všechny v okruhu. Toto extrémně silné kouzlo způsobí všem cílům Mg. DMG 4. Každá vteřina je brána, jako jeden magický útok.

Při seslání nemůže sesilatel chodit a musí mít jednu ruku neustále zdviženu do výšky. Sesilatel hlásí zranění nebo alespoň hlasitě počítá, aby se zasažení mohli lépe orientovat v čase, který v kruhu strávili a snadněji vypočítávali zranění, jež utrpěli.

POZN: za každou spřátelenou osobu mág zaplatí dalších 30 mg, ta pak není zraňována. Energetická ochrana spolubojovníků se od energie sesilatele odečítá ještě před započetím kouzla. (aby se předešlo nedorozumění, že by se někdo dostal s energií do hypotetického mínusu)

– útočné kouzlo

– sleva na sesílání kouzel se počítá až z celkového množství energie, užité k seslání kouzla

– funguje na všech hladinách Šera naráz (vč. reality)

– proti tomuto kouzlu není možné uplatnit Mg. DEF nižší než 3

„Arch Nhi Velumi Alb Rig!“ (15mg/vteřinu) /8exp/