ohen-01

Rituály ohně

Na ohnivé rituály jsou oproti běžným rituálům potřeba svíčky umístěné v každém cípu hexagonu. Tyto svíčky v průběhu rituálu nesmí zhasnout.

Rituál Pouto života

Rituál vytvoří mezi rituálníkem a cílem životní pouto, které snižuje maximum rituálníkových životů dle síly rituálu. Spojení na cíli ruší efekt kouzel smrti pro zvedání z agónie. Tedy cíl rituálu je možné zvednout silou ohně. Spojení pádá pokud rituálník upadne do agónie. U TRIM rituálu spojení trvá i pokud je rituálník v agónii.

Jiný, který je pod efektem tohoto rituálu hlásí tuto skutečnost na velkém scanu.

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do Gris-gris.
Rituál nepadá s proměnou

1. stupeň: Um Igni vinculum vitae Tarch! (120 mg) /3exp/
Snižuje po dobu trvání maximum rituálníkových životů o 2
Trvání 12 hodin
Spojení na cíli ruší efekt kouzel smrti pro zvedání z agónie

2. stupeň: Trim Igni vinculum vitae Tarch! (200 mg) /3 exp/
Snižuje po dobu trvání maximum rituálníkových životů o 1
Trvání 24 hodin
Spojení na cíli ruší efekt kouzel smrti pro zvedání z agónie

Potřebné suroviny:
– cayenský pepř
– šípkové plody
– ok. lístky měsíčku lékařského
– sušený pomeranč (přidává se, pokud se provádí rituál 2.stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný, táhlý tón na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Igni vinculum vitae Tarch
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Když je vnitřní mandala hotová, dotvořte mandalu vnější. Pak do každého cípu hexagonu vložte jednu svíčku. Následně k jedné z nich přistupte a zapalte se slovy:
R: In eadem villa in manibus ignem
Takto zapalte všechny svíčky, po směru hodinových ručiček. Ze středu hlavní mandaly vezměte svící, zastupující element ohně a obejděte s ní vnitřní kruh proti směru hodinových ručiček a opakujte.
R: Aperite portas et imperium, quod eadem potentia in manibus.
S napnutýma rukama vykreslete svíčkou do vzduchu pentagram a položte ji zpět na své místo. V hmoždíři pečlivě rozlučte všechny suroviny. Pak nahlas vyřkněte.
R: Unum hominem agere causam difficilem cicatricem
Směsí prstem nakreslete Ankh na čele sobě a cíle. Poté cíl řízněte dýkou. (zranění za 1 život)
R: Igni praesidio.
Prsty uhaste jednu svíčku umístěnou v rohu hexagonu se slovy. (Pokud se bojíte popálených prsů, můžete ji uhasit jinak, ale ne sfouknutím!, třeba zaklopit pohárkem ze skla)
R: Et accipiatur hoc igne claudit.
Takto zhasněte všechny svíčky – pokračujte protisměru hodinových ručiček, od té které jste právě zhasli. Pak znovu vezměte do rukou svíčku ze středu mandaly a po směru hodinových ručiček obejděte vnitřní kruh.
R: Instimulator dat vel ignem rerum principium.
Vraťte se do středu mandaly, zhasněte svíčku prsty a položte ji zpět na své místo.
R: Sit igni praesidebis, meas actiones.
R: Síla + Igni vinculum vitae Tarch
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Zabezpečení

Rituální magie - zabezpečení

Toto je velice užitečné zabezpečovací kouzlo. S jeho pomocí je možné zabezpečit obálku, krabičku, kufr, trezor apod. (pouze malé předměty, do kterých se ukládají věci, menší než aby se do nich vešla osoba) automatickou ohnivou ochranou. Ten, kdo neoprávněně otevře takto zabezpečený objekt je zraněn výbojem energie, která prochází všemi ochranami (snižuje ji pouze Mg.DEF) a ještě k tomu dostane paletu permanentních postižení různé nepříjemnosti. Síla ochrany je přímo úměrná síle rituálu.

Očarovanou věc označte štítkem, na který vypište název a úroveň kouzla, počet vložených magů, efekt, pro koho je předmět určen (kdo ochranu nespustí) a patřičnou činnost. (např: František Vomáčka a Josef Knedlík – otevření obálky) Kdokoliv jiný otevře zabezpečený předmět, bude poraněn jeho očarováním. Tento štítek může být umístěn i uvnitř, nejlépe z vnitřní strany víka, aby byl snadno nalezen při otevření. Štítek označte zřetelným nápisem „Zabezpečení“. V každém případě po vytvoření takovéhoto zabezpečení neprodleně nahlaste organizaci podobu zabezpečeného předmětu a podmínky ochrany. Některé aspekty zabezpečení lze odhalit Podrobným skenem, organizátoři tedy potřebují vědět, co dotyčnému skenujícímu říci.

Ochranné kouzlo na předmětu vydrží neomezeně dlouho. Je ukončeno pouze aktivací, případně je možné zabezpečený předmět odeklít Odeklínacím rituálem. Od úrovně Zabezpečení se odvíjí minimální úroveň Odeklínacího rituálu (tzn. na předmět začarovaný Zabezpečením I. stupně použiji Odeklínací rituál I. stupně atd.) Jeden předmět je možné zabezpečit pouze jedním kouzlem (zákaz kumulování).

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris. 

Alternativní užití
Za zaplacení 1000Mg navíc je možné ochranu předmětu vytvořit permanentně (po aktivaci na předmětu ochrana zůstává a po uzavření předmětu je opět aktivována).
Úprava parametrů pro ochranu (způsoby deaktivace, osoby oprávněné apod.) je třeba zaplatit v poměru 1 podmínka/ 50Mg. Sílu zranění měnit nelze. K optimalizaci užijte původního rituálu, avšak s energetickou investicí odpovídající pouze ceně změny.
Zranění prochází všemi ochrannými kouzly, nezávisle na jejich síle (na některé věci zkrátka není dobré sahat).

1. Stupeň: Aam Igni Fylaxis Obiektum Tarch (300Mg) /3exp/ 
2. Stupeň: Um Igni Fylaxis Obiektum Tarch (500Mg) /3exp/ 
3. Stupeň: Trim Igni Fylaxis Obiektum Tarch (700Mg) /4exp/
4. Stupeň: Arch Igni Fylaxis Obiektum Tarch (900Mg) /5exp/
5. Stupeň: Mega Igni Fylaxis Obiektum Tarch (1000Mg) /6exp/

Postižený dále získává následující postihy (trvají permanentně, dokud nejsou nějakým způsobem odčarovány). Platí, že na vyšších stupních postižený získává kromě Mg.Dmg všechny postihy předchozích stupňů (znamená to, že otevřu-li zabezpečený objekt Trim rituálem, získávám všech šest příjemných postihů). Proto si dobře rozmyslete, než do takto zabezpečeného objektu vlezete.
1. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 5, zchromena (nepoužitelná) ruka, kterou jsme otevřeli zabezpečený předmět. Pobyt v šeru dražší o 5 mg
2. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 7, zchromena i druhá ruka. Snížená kapacita magická energie o 30 mg
3. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 9, nemožnost cíleně čerpat z energii z lidí, či si ji vzít z Jiných, nebo amuletů. Strop HP snížen o 2 (na strop 8HP)
4. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 12, zchromena jedna noha. Snížení DEF o 1 (záporný DEF dokonce navyšuje utržené zranění). Regenerace Mg. energie trvá dvojnásobek času
5. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 15, zchromeny obě nohy, cena kouzel dražší o polovinu základu, zamezení vstupu do šera o jednu hladinu (např umím lézt do 2. hladiny, nyní vlezu jen do 1. hladiny šera).

Potřebné suroviny:
-podběl
-šípkové plody
-květy vřesu
-cayennský pepř
-rare: prášek z čistého smaragdu (přidává se, pokud se provádí rituál 4. až 5. stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný, táhlý tón na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Igni Fylaxis Obiektum Tarch
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Když je vnitřní mandala hotová, dotvořte mandalu vnější. Pak do každého cípu hexagonu vložte jednu svíčku. Následně k jedné z nich přistupte a zapalte se slovy:
R: In eadem villa in manibus ignem.
Takto zapalte všechny svíčky, po směru hodinových ručiček. Ze středu hlavní mandaly vezměte svící, zastupující element ohně a obejděte s ní vnitřní kruh proti směru hodinových ručiček.
R: Aperite portas et imperium, quod eadem potentia in manibus.
S napnutýma rukama vykreslete svíčkou do vzduchu pentagram a položte ji zpět na své místo. V hmoždíři pečlivě rozlučte všechny suroviny. Pak nahlas vyřkněte.
R: Potestatem in corpus. Copiis perpetua mentis et corporis salute gaudere. Res est tutum. Qui tangit dolor venit, qui venit. Te liceat introitu, tantum dominus. Ergo tribulacio non esse.
Výslednou směsí posypte předmět, který chcete zabezpečit (je tedy nutné jej mít uvnitř mandaly, když provádíte rituál)
R: Vobis praesidio. Vobis praesidio.
Prsty uhaste jednu svíčku umístěnou v rohu hexagonu se slovy. (Pokud se bojíte popálených prsů, můžete ji uhasit jinak, ale ne sfouknutím!)
R: Et accipiatur hoc igne claudit.
Takto zhasněte všechny svíčky – pokračujte protisměru hodinových ručiček, od té které jste právě zhasli. Pak znovu vezměte do rukou svíčku ze středu mandaly a po směru hodinových ručiček obejděte vnitřní kruh.
R: Instimulator dat vel ignem rerum principium.
Vraťte se do středu mandaly, zhasněte svíčku prsty a položte ji zpět na své místo.
R: Sit igni praesidebis, meas actiones.
R: Síla + Igni Fylaxis Obiektum Tarch

Na znamení ukončení rituálu opět udeřte do gongu.

Bezpečí domova

Rituální magie - bezpečí domova

Tímto očarováním je možné zabezpečit dveře již proti samotnému otevření. Ten, který otevře či projde takto zabezpečenými dveřmi je zraněn výbojem energie, která prochází všemi ochranami (snižuje ji pouze Mg.DEF) a ještě k tomu dostane paletu permanentních postižení různé nepříjemnosti. Síla ochrany je přímo úměrná síle rituálu a energii do něj takto vložené.

Samotné zabezpečení dveří se provádí pomocí očarovaného popela, který IHNED po rituálu nasypte na práh. Popel získává své magické vlastnosti přítomností v rituálu – na středu mandaly.

Očarované dveře označte štítkem, na který vypište název a úroveň kouzla, počet vložených magů, efekt, kdo ochranu nespustí a patřičnou činnost. (např: člen Denní hlídky – vstup i výstup). Kdokoliv jiný otevře ony dveře či se jimi pokusí projít, bude poraněn očarováním předmětu.

Ochranné kouzlo na dveřích vydrží neomezeně dlouho. Je ukončeno pouze aktivací, případně je možné zabezpečené dveře odeklít Odeklínacím rituálem. Od úrovně Bezpečí domova se odvíjí minimální úroveň Odeklínacího rituálu (tzn. na vstup začarovaný Bezpečím domova I. stupně použiji Odeklínací rituál I. stupně atd.). Jeden vstup je možné zabezpečit pouze jedním kouzlem (zákaz kumulování).

Alternativní užití
Za zaplacení 1000Mg navíc je možné ochranu předmětu vytvořit permanentně (po aktivaci na vstupu ochrana zůstává a po uzavření vstupu je opět aktivována).
Úprava parametrů pro ochranu (způsoby deaktivace, osoby oprávněné apod.) je třeba zaplatit v poměru 1 podmínka/ 50Mg. Sílu zranění měnit nelze. K optimalizaci užijte původního rituálu, avšak s energetickou investicí odpovídající pouze ceně změny.
Zranění prochází všemi ochrannými kouzly, nezávisle na jejich síle.

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

1. Stupeň: Aam Igni Securitas Porta Tarch (250Mg) /3exp/
2. Stupeň: Um Igni Securitas Porta Tarch (400Mg) /3exp/
3. Stupeň: Trim Ign Securitas Porta Tarch i (600Mg) /4exp/
4. Stupeň: Arch Igni Securitas Porta Tarch (700Mg) /4exp/ 
5. Stupeň: Mega Igni Securitas Porta Tarch (800Mg) /5exp/

Postižený dále získává následující postihy (trvají permanentně, dokud nejsou nějakým způsobem odčarovány). Platí, že na vyšších stupních postižený získává kromě Mg.Dmg všechny postihy předchozích stupňů (znamená to, že otevřu-li zabezpečený objekt Trim rituálem, získávám všech šest příjemných postihů). Proto si dobře rozmyslete, než do takto zabezpečeného objektu vlezete.

1. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 3, zchromena (nepoužitelná) ruka, kterou jsme toto otevřeli, pobyt v šeru dražší o 3 mg
2. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 5, zchromena i druhá ruka, snížená kapacita magenergie o 20 mg
3. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 7, nemožnost čerpat energii, strop HP snížen o 2 (na strop 8HP)
4. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 9, zchromena jedna noha, snížení DEF o 1 (záporný DEF dokonce navyšuje utržené zranění), regenerace Mg.energie trvá dvojnásobek času
5. Stupeň: Způsobí zranění za Mg. DMG 12, zchromeny obě nohy, cena kouzel dražší o polovinu základu, zamezení vstupu do šera o jednu hladinu (např. umím lézt do 2. Hladiny, nyní vlezu jen do 1. Hladiny šera)

Potřebné suroviny:
– plátky růže
– květy vřesu
– okvětní lístky měsíčku lékařského
– šípkové plody (přidávají se, pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně)
– rare: prášek z čistého smaragdu (přidává se, pokud se provádí rituál 4. až 5. stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Igni Securitas Porta Tarch!
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Pusťte se do vytváření vnější mandaly a po jejím dokreslení do každého cípu hexagonu vložte jednu svíčku. Pak k jedné z nich přistupte a zapalte se slovy:
R: In eadem villa in manibus ignem.
Takto zapalte všechny svíčky, po směru hodinových ručiček. Ze středu hlavní mandaly vezměte svící, zastupující element ohně a obejděte s ní vnitřní kruh proti směru hodinových ručiček.
R: Aperite portas et imperium, quod eadem potentia in manibus.
S napnutýma rukama vykreslete svíčkou do vzduchu pentagram a položte ji zpět na své místo.
R: Concede nos famulos tuos, quaesumus, Potestatem, perpetua mentis et corporis salut.
Do hmoždíře přidejte všechny potřebné suroviny a pečlivě je rozmělněte. Pak nad hmoždířem vykreslete svůj osobní symbol.
R: Igne me fortitudine ad seipsum
Pokloňte se. Pravou rukou nakreslete do vzduchu kruh, levou rukou do něj nakreslete trojúhelník.
R: Detur me vult, quod nunquam nemini noceret
Pak pomalým krokem obejděte vnitřní mandalu proti směru hodinových ručiček Prsty uhaste jednu svíčku umístěnou v rohu hexagonu se slovy (Pokud se bojíte popálených prsů, můžete ji uhasit jinak, ale ne sfouknutím!)
R: Et accipiatur hoc igne claudit.
Takto zhasněte všechny svíčky – pokračujte protisměru hodinových ručiček, od té kterou jste právě zhasli. Pak znovu vezměte do rukou svíčku ze středu mandaly a po směru hodinových ručiček obejděte vnitřní kruh.
R: Instimulator dat vel ignem rerum principium.
Vraťte se do středu mandaly, zhasněte svíčku prsty a položte ji zpět na své místo.
R: Sit igni praesidebis, meas actiones.
R: Síla + Igni Securitas Porta Tarch!

Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení skončení rituálu.

Šaabova zeď – Oheň

Rituální magie - Šaabova zeď

Kouzlo Šaabova zeď vytváří ohnivou bariéru, která vždy zraní každou osobu, která tuto bariéru překročí. Bariéra může být dlouhá až deset metrů. Znázorňuje se buď formou stuhy o délce deseti metrů, nebo křídou namalovanou čarou na zemi a nápisem „Šaabova zeď“, popisem účinků a časem skončení účinku.. Tvar zdi může být jakýkoli, lze tak například vytvořit kruh, oblouk atd. Trvání kouzla je jedna hodina.

Jiní vidí Šaabovu zeď jako tři metry vysokou hořící stěnu, tento fakt ostatním hráčům hlaste. Naopak lidé Šaabovu zeď obvykle nevidí, pouze se jí instinktivně vyhnou.
Pozn. Sesilatel odpovídá za správné a srozumitelné sdělení efektu kouzla zasaženému.
Působí v prvních dvou hladinách Šera a v realitě.
Zranění prochází mágovým štítem.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál lze odložit do gris-gris.

1. Stupeň: Aam Igni Murus Loc (60Mg) /3exp/ – Způsobí zranění za Mg. DMG 5
2. Stupeň: Um Igni Murus Loc (90Mg) /3exp/ – Způsobí zranění za Mg. DMG 7
3. Stupeň: Trim Igni Murus Loc (120Mg) /4exp/ – Způsobí zranění za Mg. DMG 9
4. Stupeň: Arch Igni Murus Loc (150Mg) /4exp/ – Způsobí zranění za Mg. DMG 11
5. Stupeň: Mega Igni Nig Murus Loc (190Mg) /5exp/ – Způsobí zranění za Mg. DMG 13

Potřebné suroviny:
– sušený pomeranč
– okvětní lístky měsíčku lékařského
– podběl
– plátky růže
– rare: rafinovaný jed kobry královské po egyptském způsobu

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Igni Murus Loc!
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Pusťte se do vytváření vnější mandaly a po jejím dokreslení do každého cípu hexagonu vložte jednu svíčku. Pak k jedné z nich přistupte a zapalte se slovy:
R: In eadem villa in manibus ignem.
Takto zapalte všechny svíčky, po směru hodinových ručiček. Ze středu hlavní mandaly vezměte svící, zastupující element ohně a obejděte s ní vnitřní kruh proti směru hodinových ručiček.
R: Aperite portas et imperium, quod eadem potentia in manibus.
S napnutýma rukama vykreslete svíčkou do vzduchu pentagram a položte ji zpět na své místo.
R: Concede nos famulos tuos, quaesumus, Potestatem, perpetua mentis et corporis salut.
Každý z vás si nabere hrstku okvětních plátků růže a vyhodí je směrem k místu, kde bude Šaabova zeď. Pokud rituál dělá pouze jeden člověk, musí do vzduchu vyhodit tři hrstky růží. S každým vyhozením řeknete:
R: Igni tuetur me.
Do hmoždíře dejte veškeré suroviny a celou směs pečlivě roztlučte. Směsí posypete symbol elementu ohně, tak abyste se zbavili celého obsahu hmoždíře. Až budete hotovi, stoupnete si do středu symbolu a s rozpaženýma rukama nad hlavou zvoláte:
R: Virtus emanat per corpus. Protege me et familiae et amicis. Periculis me non potest introire in pariete ignis.
Ruce předpažte směrem, kde vzplane Šaabova zeď a společně vyslovte:
R: Igni praesidio.
Prsty uhaste jednu svíčku umístěnou v rohu hexagonu se slovy: (Pokud se bojíte popálených prsů, můžete ji uhasit jinak, ale ne sfouknutím!)
R: Et accipiatur hoc igne claudit.
Takto zhasněte všechny svíčky – pokračujte protisměru hodinových ručiček, od té které jste právě zhasli. Pak znovu vezměte do rukou svíčku ze středu mandaly a po směru hodinových ručiček obejděte vnitřní kruh.
R: Instimulator dat vel ignem rerum principium.
Vraťte se do středu mandaly, zhasněte svíčku prsty a položte ji zpět na své místo.
R: Sit igni praesidebis, meas actiones.
R: Síla + Igni Murus Loc!
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení skončení rituálu. Pak stužkou vyznačte nebo nakreslete, kde se vztyčila Šaabova zeď.

Rituál oživení

Rituální magie - Rituál oživení

Na rozdíl od lékařského rituálu, který se specializuje především na vyléčení závažných zranění, se rituál oživení zaměřuje na přivádění lidí k životu. Těla vyšších Jiných dokážou vydržet déle, než těla 7. či 6. kategorií. Je to způsobeno přebytečnou magickou energií, která ještě koluje v jejich těle. Mrtvého Jiného 7. kategorie lze oživit do 24 hodin od úmrtí, Jiného na 1. kategorii do 7 dnů a mimo kategoriálního Jiného lze přivést k životu i osmý den. Princip rituálu funguje na dvou aspektech: přivolání zachovalého těla jedince, jenž zemřel (připravte se na podivná zmizení těla například z márnice) a navrácení jeho duše zpět do tohoto těla a jejímu upevnění v něm.

Duše se vrátí do těla, ale tělo není schopno se se smrtí vypořádat bez následků. Za každých dokončených 24 hodin o chvíle, kdy oživovaný zemřel, ztrácí 1 kategorii. Zároveň počítejte s možnými vedlejšími efekty na oživeného, aneb šero druhou šanci dává nerado a zřídka.

Hráč musí s oživením souhlasit, pokud je tomu naopak, rituál bude pravděpodobně neúspěšný. Po tomto rituálu má oživený Jiný 1HP (musí se dále doléčit).
Náročnost na energii rituálu je přímo úměrná síle přivolávaného Jiného a to v poměru 200Mg + 100Mg za každou kategorii, kterou oživovaný ve chvíli smrti měl (Např. oživuji-li mrtvého 5. Kategorie bude mě rituál stát 500Mg).

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Trim igni recuperare rang“ /8exp/

Vyhrazeno pro zaříkávače
Úspěšné užití tohoto rituálu je zásah 2. kategorie!
Další podmínkou je, že rituál musí proběhnout na místě (alespoň co nejblíže), kde oživovaný zemřel. Tělo oživovaného nesmí být magicky zničeno.

Potřebné suroviny:
– květy vřesu
– šípkové plody
– cayennský pepř
– plátky růže
– rare: voda ze dna mariánského příkopu
– rare: rafinovaný jed kobry královské po egyptském způsobu

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Trim igni recuperare rang
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Tělo mrtvého Jiného se ocitne uprostřed mandaly. Do každého cípu hexagonu vložte jednu svíčku. Pak k jedné z nich přistupte a zapalte se slovy:
R: In eadem villa in manibus ignem.
Takto zapalte všechny svíčky, po směru hodinových ručiček. Ze středu hlavní mandaly vezměte svící, zastupující element ohně a obejděte s ní vnitřní kruh proti směru hodinových ručiček.
R: Aperite portas et imperium, quod eadem potentia in manibus.
S napnutýma rukama vykreslete svíčkou do vzduchu pentagram a položte ji zpět na své místo. V hmoždíři jemně roztlučete květy vřesu s šípkovými plody, pak přidejte zbylé suroviny, kromě těch vzácných a následně vše pomocí paličky rozmělněte. Pozadu obejděte dokola vnitřní mandalu za recitace.
R: Venit mortuorum vivit
Až budete hotovi, uchopte opět hmoždíř a přidejte do něj vodu ze dna mariánského příkopu a rafinovaný jed kobry královské po egyptském způsobu, a pomalu vše smíchejte. Pak se s hmoždířem v rukách pokloňte před severní světovou stranou a řekněte nahlas.
R: Venit diluculum de anima
Takto se pokloníte i zbylým světovým stranám. Po skončení, si klekněte k mrtvému tělu, namočte si dva prsty ve směsi v hmoždíři a udělejte mu na čele kolečko. Vstaňte a dokola proti směru hodinových ručiček obejdete vnitřní mandalu a po celou dobu recitujte:
R: Qui fuit mortuus et vivit.
Prsty uhaste jednu svíčku umístěnou v rohu hexagonu se slovy. (Pokud se bojíte popálených prsů, můžete ji uhasit jinak, ale ne sfouknutím!)
R: Et accipiatur hoc igne claudit.
Takto zhasněte všechny svíčky – pokračujte protisměru hodinových ručiček, od té které jste právě zhasli. Pak znovu vezměte do rukou svíčku ze středu mandaly a po směru hodinových ručiček obejděte vnitřní kruh.
R: Instimulator dat vel ignem rerum principium.
Vraťte se do středu mandaly, zhasněte svíčku prsty a položte ji zpět na své místo.
R: Sit igni praesidebis, meas actiones.
R: Trim igni recuperare rang

Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Rituál očištění 

Rituální magie - rituál očištění

Zaměřuje se na zbavení černých smrští, které způsobují agresivní a nestabilní jednání Jiného nebo člověka. Osobě zasažené černou smrští se po podstoupení tohoto rituálu vrátí její psychický stav do normálu.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Um igni expurget tarch“ (80mg) /3exp/

Potřebné suroviny:
– podběl
– plátky růže
– sušený pomeranč
– květy vřesu

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Um igni expurget tarch
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Když je vnitřní mandala hotová, nechte do jejího středu posadit osobu, kterou chcete zbavit černé smrště. Pak se můžete začít věnovat vnější mandale. Do každého cípu hexagonu vložte jednu svíčku. Pak k jedné z nich přistupte a zapalte se slovy:
R: In eadem villa in manibus ignem.
Takto zapalte všechny svíčky, po směru hodinových ručiček. Ze středu hlavní mandaly vezměte svící, zastupující element ohně a obejděte s ní vnitřní kruh proti směru hodinových ručiček. R: Aperite portas et imperium, quod eadem potentia in manibus. S napnutýma rukama vykreslete svíčkou do vzduchu pentagram a položte ji zpět na své místo.
R: Es accinctus maledictionem, ego tollendum eum
Pak mu jednu ruku položte ruce na čelo a druhou na týl a pomalu odříkejte tato slova.
R: Ventus abiit nigrum
Do hmoždíře patřičné suroviny a pomalými tahy paličky je rozmělněte a pak s hmoždířem v rukách nakreslete do vzduchu nad hlavou sedící osoby svůj osobní symbol. Až skončíte, vyslovíte tuto větu:
R: Supra caput esse aerem
Pak nechte hmoždíř podržet očištovaného ve středu mandaly. Vy se mu postavte za záda a nahlas vyřkněte:
R: Recéde!
Prsty uhaste jednu svíčku umístěnou v rohu hexagonu se slovy. (Pokud se bojíte popálených prsů, můžete ji uhasit jinak, ale ne sfouknutím!)
R: Et accipiatur hoc igne claudit.
Takto zhasněte všechny svíčky – pokračujte protisměru hodinových ručiček, od té které jste právě zhasli. Pak znovu vezměte do rukou svíčku ze středu mandaly a po směru hodinových ručiček obejděte vnitřní kruh.
R: Instimulator dat vel ignem rerum principium.
Vraťte se do středu mandaly, zhasněte svíčku prsty a položte ji zpět na své místo.
R: Sit igni praesidebis, meas actiones.
R: Um igni expurget tarch

Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.