Svět

Svět hlídek má bohatou historii, stovky příběhů a tajemství, které můžete objevovat. Ať už znáte knižní předlohu z paměti, nebo o ní slyšíte poprvé, hlídky vám mají co nabídnout! A co je důležité – náš herní svět nekopíruje ten knižní 1:1.

&

Pravidla

Nejsnažší popis našich pravidel – je komplexní. Zlý jazykové by řekli něco jiného. Než se nadějete, stane z počátečního přehlcení jen šum na pozadí, nad kterým nebudete muset přemýšlet. Tady najdete nejčastěji použivané herní termíny.

SETTING HRY

V našem světě existují kromě lidí také Jiní a Šero. Šero je živý, stínový svět, který vytváří z lidí Jiné – ti se dělí na Světlé a Temné. Jiní vládnou magií, mohou proklínat i léčit, zabíjet i oživovat. Mohou měnit podobu, vysávat z lidí krev, vytvářet golemy, mazat paměť a vše co jim jejich schopnosti a kouzla dovolí. Oplývají dlouhým životem. Člověk je oproti nim jen stéblem trávy, které mohou spást či naopak obstarávat.

Temná strana

Temní věří, že by svou moc měli využívat k tomu, aby si mohli dělat, co se jim zachce. Aby vytvořili svět, kde se muže každý porvat o své místo, kde není svoboda omezována pravidly, kde dají lidé průchod svým touhám.

Světlá strana

Světlí věří, že by svou moc měli využívat k tomu, aby lidem pomáhali. Aby vytvořili svět bez hladu, zabíjení a strachu, svět zodpovědných, kráčejících ruku v ruce.

Ze své podstaty jsou tak Světlí a Temní ve válce. Ta trvala od nepaměti, desítky tisíc let. Až dokud spolu Světlí a Temní neuzavřeli roku 1150 Velkou Dohodu o příměří. 

Na dodržování příměří dohlíží sbory Temných a Světlých – Hlídky.

Temní utvořili Denní Hlídku. 

Ta dohlíží ve dne na síly Světla. 

Brání zájmy Tmy. 

Hlídá, že Světlí dodržují příměří.

Světlí utvořili Noční Hlídku. 

Ta dohlíží v noci na síly Tmy. 

Brání zájmy Světla.

Hlídá, že Temní dodržují příměří.

. . . Za nás všechny rozhodne čas.

Rozcestník na důležité stránky světa