Přihlášení stávajícího hráče

Přihlášení

Městský larp Pražská Hlídka XXIV- Dobré ráno Praho

Podmínka účasti na hře je dokončené očkování podpořené 3. dávkou, toto se týká hráčů i CP. Tak abychom se vzájemně co nejvíce ochránili. Ti, kteří mají nějaký vážný zdravotní důvod, který jim bránil v naočkování, ať nám napíšou a domluvíme se. Pokud budou v době trvání akce v platnosti nějaká mimořádná opatření budeme je samo sebou dodržovat také.

Přihlášení již dříve registrovaných postav – UZAVŘENO

1) vyplňte tento přihlašovací formulář

2) Aktualizujte případně své údaje  https://ernies.prazskahlidka.cz/sign/in

3) Zaplaťte registrační poplatek Cena: 900Kč