Rituální magie

Obecná pravidla rituální magie

Rituální magie je jedním z nejsilnějších odvětví magie. Její moc lze využít k velkému ničení i tvoření, k léčení nejtěžších zranění či působení obrovských škod. Ovládnout moc prastarých rituálů není jednoduchá práce. Mnoho postupů bylo již zapomenuto a plnému pochopení všech aspektů rituální magie se těší pouze několik velmi starých Jiných. Rituální magie vyžaduje velké preciznosti při provádění a Jiný, neoplývající dostatečným množstvím trpělivosti se může díky nepřesnému či zbrklému postupu velmi jednoduše spálit. Ti, kdo disponují velkou vůli a sebeovládáním, mohou pomocí rituálů získat obrovskou moc. Statisticky jsou nejúspěšnějšími rituálníky vědmy a zaříkávači. Velmi dobrých výsledků dosahují také léčitelé a v některých speciálních případech mágové. Pro mágy je ovšem ovládnutí moci symbolů a siločar složitější, protože od přírody vládnou jiným typem magie.

Ostatní Jiní mohou o ovládnutí mocných rituálních nástrojů pouze snít. Jejich vnímání je příliš úzce zaměřené na jejich vlastní styl života a k rozlišování jemných energetických proudů během rituálu a jejich usměrňování jim zkrátka chybí schopnosti.

Rituální magie se celá odehrává v určité magicky ohraničené oblasti, které se říká Mandala. Mandala není pouhým vymezením prostoru, působí jako siločarová mřížka, která se s průběhem dané magické operace plní energií, aby v pravý okamžik mohla předat svou podstatu Šeru, které ji interpretuje do našeho světa. V současné době naprostá většina Jiných, užívajících rituály ke své práci, používá univerzální vyváženou mandalu (na obr. viz níže). Není tajemstvím, že kdysi bylo mandal a rituálních obrazců mnoho, ale do dnešních dnů se o nich příliš zpráv nedochovalo a schopností je užívat disponuje jen několik málo velmi starých Jiných, kteří své vědomosti žárlivě střeží.

Rituální magie – Instrukce

První a nejdůležitější instrukce se týká hlášení rituálů organizaci: každý rituál, který se chystáte dělat, předem hlaste. Některé rituály je třeba hlásit hodinu předem, některé stačí před započetím rituálu – tuto informaci vždy najdete u příslušného rituálu.

Počet magů není třeba počítat přesně, stačí zhruba zaokrouhlený na celé stovky nahoru.

Hlášení čerpání a rituálů

Odkud se hlásí čerpání a rituály?

a) na stránkách kliknete v horním menu na: SENZOR
b) nebo rovnou zde https://hlaseni.prazskahlidka.cz

Kde je to vidět?

a) po přihlášení na stránkách za světlé kliknete v menu na Analytiku a poté na Výstup Senzor NH
b) po přihlášení na stránkách za temné kliknete v menu na Analytiku a poté na Výstup Senzor DH

Kde se dají dělat rituály

Rituály lze dělat pouze na veřejně dostupných místech. 

Štáby
Na Štábu hlídky lze provést maximálně dva rituály denně, u takového rituálu se hlásí jako adresa Štáb NH, nebo Štáb DH.

POZOR: ani rituály na štábech nemohou být virtuální, virtualizaci rituálů budeme tvrdě trestat.

Jak na to

Rituál vždy probíhá uvnitř kruhové mandaly. Není možné z mandaly vycházet nebo vcházet, ani do ní nelze nic vkládat, či z ní nic odebírat. Představte si, že po dokončení mandaly se z vnějšího kruhu vytyčí průhledná stěna. Cokoliv, co by tuto stěnu porušilo či rozbilo, celou magickou operaci přeruší. Dojde-li k přerušení rituálu, je ztracena veškerá vložená energie a všechny užité suroviny. Před započetím rituální práce pečlivě promýšlejte, zda máte vše potřebné a zda rituál provádíte na bezpečném místě. Každý rituál má přesně stanovený postup, který musíte dodržet. Pokud postup nedodržíte nebo přerušíte (za přerušení je bráno i narušení rituálu z vnější strany), rituál se nepovede a všechna vaše práce s přípravami přijde vniveč. 

V některých rituálech bude popsáno tvoření speciální mandaly, která však nebude fungovat při užití v jiném rituálu.

Každý rituál stojí vždy minimálně 10Mg, při výrobě baterky zaplatíte minimálně hodnotu baterky + 10Mg.

průvodky – píše se beze slev.

příklad 1: nabíjím 1 náboj Prstu smrti za 35 magů, ale na průvodku píšu 100 mg, což je 1 náboj prstu (taky píšů)

příklad 2: nabíjím 100 baterku za 110, ale na průvodku píšu magenergii předmětu 100, protože baterka doplní 100 magů.

při rituálním přenosu sesílá ten, kdo vnáší kouzlo, a to tolikrát, kolik je nábojů v hůlce (se zvyšující se cenou jak se píše u pravidel bojových hůlek)

Krok 1 - Zahájení

Každý rituál ohraničuje zvuk gongu či jiného výrazného zvuku (flétna, triangl atp.) a vyřčení mantry. Gong i mantra musí zaznít jak na začátku, tak na konci operace. Bez těchto dvou složek není rituál zahájen/dokončen a tudíž se nezdařil.

Krok 2 - Vnitřní mandala

Po zaznění gongu a mantry je třeba vytyčit střed budoucí mandaly (viz. obr. 1_1). Kruh musí mít průměr cca 50cm aby byl dostatečně velký – musí pojmout ještě název rituálu, dobu trvání a množství energie užité při jeho aplikaci. (v případě Tvůrcova rituálu přibude ještě další text) Po vytyčení centrálního kruhu, do něj nakreslete symbol daného rituálu. Každý rituál má vlastní jedinečný symbol a tento symbol je uveden u každého rituálu. K symbolu rituálu také nezapomeňte napsat energetickou náročnost celého rituálu před  slevami. Při kreslení symbolu buďte precizní a nebojte se větší kresby. Spolu se symbolem do centrálního kruhu vložte ingredience symbolizující elementy. Po centrálním kruhu připravte zbylé tři vnitřní kruhy (viz. obr. 1_2,3,4), kruh osobního symbolu nechte zatím prázdný, kreslí se až později v průběhu rituálu. I tyto kruhy doporučujeme udělat dostatečné velké, aby dané symboly byly čitelné. Závěrečnou fázi tvorby vnitřní mandaly je znázornění siločar. Je jedno, kde s kresbou čar začnete. Vnější kruhy si lze rovněž předkreslit, nicméně je třeba je nechat neuzavřené.

Krok 3 - Vnější mandala

Když je vnitřní mandala hotová, hlavní rituálník přistoupí k dotvoření celé mandaly. Celou vnitřní mandalu obežene dvojitým kruhem, nebo dokončí předkreslené kruhy. Uzavřením dvou vnějších kruhů nastává moment, kdy již není možné do rituálu vstupovat či jej opouštět, jinak dojde k jeho přerušení. V tuto chvíli také všichni zúčastnění přijdou o energii vkládanou do rituálu. Do prostoru mezi dvěma vnějšími kruhy je třeba znázornit magickou úroveň rituálu. Magické číslice v tomto případě znázorňuje numerické vyjádření části Fibonacciho posloupnosti, mezi jednotlivými hodnotami udávejte pomlčku. Všechny číslice udávejte římsky. Pás číslic musí obepínat celý rituální prostor. 

Aam: I – I – II – III – V – VIII – XIII – XXI – XXXIV – LV – LXXXIX – CXLIV – atd.
Um: II- II – IV – VI – X – XVI – XXVI – XLII – LXVIII – CX – CLXXVIII – CCLXXXVIII –  atd.
Trim: III – III – VI – IX – XV – XXIV – XXXIX – LXIII – CII – CLXV – CCLXVII – CDXXXII – atd.
Arch: IV – IV – VIII – XII – XX – XXXII – LII – LXXXIV – CXXXVI – CCXX – CCCLVI – DLXXVI – atd.
Mega: V – V – X – XV – XXV – XL – LXV – CV – CLXX – CCLXXV – CDXLV – DCCXX – atd.

Krok 4 - Magický otisk

Do posledního z vnitřních kruhů, který byl ve druhém kroku ponechán prázdný (obr. 1_4), nyní nakreslete svůj osobní symbol. Jedná se o magický otisk sesilatele, podobně jako u kouzel akční magie.

Krok 5 - Zaříkání a drcení surovin

Po vytvoření funkční mandaly přistoupíme k zaříkání. Každý rituál je jedinečný, proto má vždyl jiné zaříkání a postup rituální práce. Během zaříkání dochází v hmoždíři k drcení surovin. V tomto bodě se orientujte výhradně podle popisu daného rituálu. Suroviny vložené do hmoždíře a rozdrcené již není možné znovu použít, proto si dávejte pozor na správné pořadí užití a drcení.

Krok 6 - Závěrečná fáze

Tak jako při zahájení, v této fázi dochází k hlasitému vyřčení mantry daného rituálu a opětovnému úderu na gong. Tím je rituál hotov a veškerá nahromaděná energie se uvolní. Efekty rituálu sděluje hlavní operátor této magické práce a odpovídá za to, že všichni postižení budou s efekty seznámeni.

Rituální mandala obr. 1

Rituální mandala

Symboly elementů a dosahu

Elementy rituální magie

 

Rituální potřeby

Suroviny v rituálech

V tabulce níže je seznam běžně používaných surovin, které budete ke své rituální praxi potřebovat. Tak jako je známých sedm živlů, je známo i sedm surovin, které se k rituálům v tomto živlu běžně používají. Každý praktik rituální magie by tyto suroviny měl znát a vědět, kde se dají získat. 

OheňVodaVzduchZeměSmrtMyslNeurčité
PodbělRýžeListy mátyListy vavřínuKořen mandragoryBazalkaJedlá soda
Šípkové plodyList jukyKvěty bezu černéhoListy pampelišky trhané o půlnociPopelHřebíčekŽlutý písek
Ok. lístky měsíčku lékař.List aloe veraList vinné révyKořen kostivaluZvířecí srstDubová kůraKmín
Plátky růžeCitronová trávaKvět heřmánkuRozmarýnŠlahoun ostružiníSůlČerný čaj
Květy vřesuKořen lopuchuMákTymiánSlupka červené cibuleJadérka jablkaSemínka slunečnice
Sušený pomerančSušený citronKvěty ibiškuKvět bramboříkuNové kořeníList ginko bilobaCukr
Cayenský pepřList lilieListy lípySemínka kopruModřínové jehličíKvěty levanduleOstny kaktusu

V silnějších rituálech se krom těchto základních surovin setkáte i se vzácnými (Rare) surovinami. 

Suroviny se musí dávkovat podle síly rituálu. Archový rituál spotřebuje více surovin než rituál Umový.
Při provádění rituálu na Aamové úrovni stačí vždy jedna jednotka. Tedy jeden list, pokud je surovina v sypké nebo sušené formě bude se dávkovat jako max jedna čajová lžička. Při provádění rituálu na Umové úrovni jsou zapotřebí dvě jednotky suroviny atd.
Rare surovin je vždy potřeba jen jedna jednotka.

Příklad: Pokud chci provést rituál Šaabovy zdi na úrovni Mega, budu potřebovat:
5 kusů podbělu
5 plátků růže
5 lžiček máku
5 květů heřmánku
5 listů lilie
1 první mléčný zub stoletého starce

Na všechnu rituální magii se vztahují tyto parametry:

– RITUÁL
– Během provádění rituálu nelze používat jakékoliv amulety a ohniska.
– vyhrazeno pro zaříkávače / léčitele / vědmy / mágy

Rituálníkova výbava

Gong

Každý rituál je zahajován a ukončován zvukem gongu. Místo gongu je možné užít zvonce, rohu, ladičky či jiného nástroje schopného vydávat silný tón.

POZN: Každý rituálník má vlastní nástroj.

Hmoždíř

Dalším takovým nástrojem je hmoždíř. Hmoždíře se užívá k rituálnímu drcení surovin, které jsou pro daný rituál předepsány. Hmoždíř může být libovolný, záleží pouze na preferenci rituálníka. 

POZN: Každý rituálník má vlastní hmoždíř.

Křída

Potřeby k vytváření mandaly jsou jednoduché. Zkrátka to jsou nástroje vhodné k malování mandal. Nejběžnější je křída, ale mandala může být sypána moukou (na trávě nepoužívejte sůl ani vápno) nebo například křídovou barvou ve spreji. Podmínkou je, aby při tvorbě mandaly nepřicházel k úhoně majetek lidí, kteří s tím nesouhlasí.

Ingredience

Existuje 7 elementů – jsou to: Oheň, Voda, Vzduch, Země, Smrt, Mysl a elementy neurčité. Elementy musí být během všech rituálu zastoupeny příslušnou ingrediencí a musí být umístěny uprostřed mandaly.

Oheň – představuje zapálená svíčka (nesmí zhasnout).
Voda – například v misce či poháru.
Vzduch – je zastoupen peříčkem (nesmí uletět).
Země – je zastoupena hlínou. 
Smrt – symbolizuje kost.
Mysl – je zastoupena jantarem.
Neurčité elementy – jsou symbolizovány pomocí olova.

Seznam známých rituálů

Oheň – zabezpečení, bezpečí domova, šaabova zeď, oživení, očištění, pouto života
Voda – lékařský rituál, tvůrcův rituál, Aremanin čajový rituál, aditivační rituál, rychlejší hojení
Země – štítový, totemický, odeklínací, golem, rituál prokletí, fyzická bariéra, obnova, šeré brnění
Vzduch – energetická optimalizace, magická bariéra, dálková pomoc, rituál rychlosti
Smrt – krvavá oběť, nečestný boj, vysátí energie, oddálená smrt
Mysl – Silvův myšlenkový, nutkavá návštěva, psychická stabilita
Nezařazená – pátrací rituál, magická distorze, útočiště, spřízněnost se šerem

Začátek hry a tvorba předmětů

Postavy, které ovládají Tvůrcův rituál, mohou do začátku každého dílu hry nastoupit s nově vytvořenými předměty, které dokáží vyrobit za dvojnásobek své maximální hodnoty energie (bez overbuffu, se slevami a mimo zřídlo). K výrobě těchto předmětů nesmí být zapotřebí rare surovina. Pro potřeby expirace je datum výroby těchto předmětů den před začátkem hry.

Pro předměty vyrobené před začátkem hry není limit 4 předmětů na den, ale jsou omezené jen magickou kapacitou Jiného

Postavy, které ovládají Aditivační rituál, mohou do začátku každého dílu hry nastoupit s nově vyrobenými krevními náhradami, které dokáží vyrobit za dvojnásobek své maximální hodnoty energie (bez overbuffu, se slevami). Pro potřeby expirace je datum výroby těchto předmětů den před začátkem hry.

V případě, že postava ovládá Aditivační i Tvůrcův rituál, může k výrobě předem použít pouze jeden z nich.

Seznam takto předem vytvořených předmětů zašlete na email prazskahlidka@gmail.com.