voda-01

Rituály vody

Lékařský rituál – voda

Rituální magie - lékařský rituál

Tímto rituálem je možné zachránit i nejhůře zraněné osoby. Lze jím dokonce dostat léčeného z vyřazení. Vyřazení je pozastaveno od doby dokončení vnější mandaly. Pokud by byl rituál přerušen, vyřazení se obnovuje a Jinému v agonii zbývá přesně tolik času, kolik měl těsně předtím, než byla dokončena vnější mandala.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

Mantra: „Síla + Aqua Asklepion Tarch!“

1. stupeň: Um Aqua Asklepion Tarch (100Mg) /2exp/ – Rituál vyléčí jednoho zraněného umístěného ve vnitřní mandale o 5HP
2. stupeň: Trim Aqua Asklepion Tarch (150Mg) /3exp/ – Rituál vyléčí jednoho zraněného umístěného ve vnitřní mandale na maximální počet životů
3. stupeň: Arch Aqua Asklepion Tarch (250Mg ) /3exp/ – Rituál vyléčí dva zraněné umístněné ve vnitřní mandale na maximální počet životů.
4. stupeň: Mega Aqua Asklepion Tarch (400Mg ) /5exp/ – Rituál vyléčí všechny léčené ve vnitřní mandale na maximální počet životů. (nevztahuje se na provozovatele rituálu, ani na ty co poskytují energii)

Potřebné suroviny:
– rýže
– list juky
– kořen lopuchu
– list lilie (přidává se, pokud se provádí rituál 2. a 3. stupně)
– rare: rafinované blány ze srdce bílého lva (přidává se, pokud se provádí rituál 3. a 4. stupně)

Provedení rituálu
Rituál započněte úderem do gongu, či jiným hlasitým signálem na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Aqua Asklepion Tarch!
Vystavte vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Když je vnitřní mandala hotová, položte do jejího středu osobu/osoby, kterou chcete vyléčit. Léčený musí sedět nebo ležet a zároveň nesmí přesahovat vnitřní kruh mandaly. Přemístěte se do vnitřního kruhu a hlavní operatér začne kreslit kruh vnější. Vezměte misku naplněnou vodou a postavte se čelem k severu. Naberte trochu vody a vyhoďte ji do vzduchu.
R: Copias traducit aperiri portam aquarum.
Toto opakujte u každé světové strany. Následně se vraťte do středu mandaly, držte misku oběma rukama, nataženýma před sebou.
R: Elementi venas influit virtutem dat ei virtutem vocare.
Z misky se napijte a položte ho stranou. Poté si namočte prsty ve vodě a nakreslete jimi kruh na čele všech osob ve vnitřním kruhu, včetně sebe. Během této činnosti recituje tato slova.
R: Gloria crepusculum, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Imposuit mentis et corporis.
Následně v hmoždíři rozmělněte všechny požadované suroviny. Až budou pečlivě rozemlety, uchopte hmoždíř a obejděte vnitřní kruh po směru hodinových ručiček – suroviny stále roztloukávejte. Na závěr chytněte ruce raněného a opakujte tato slova 7x.
R: Habet virtutem ad vos.
Budete cítit, jak vás pomalu opouští energie a přelévá se do léčeného. Na závěr všichni 7x společně pronesete.
R: Accipere vires et sanitatem.
Uchopte misku s vodou a nahlas vyslovte.
R: Aquae quae fluunt per me virtus mea rediret venis cursus.
Misku držte v natažených rukách a pomalu ruce dejte tak, aby byly nad úrovní hlavy.
R: Circulum claudit aqua patronus est aqua, quam vires conservat.
Nechte ruce pomalu klesnout a napijte se z misky.
R: Fiat.
R: Síla + Aqua Asklepion Tarch!
Rituál je potřeba zakončíte úderem co gongu, či jiným hlasitým signálem na znamení skončení rituálu.

Tvůrcův rituál - Voda

Rituální magie - tvůrcův rituál

Tvoření amuletů a bojových hůlek je chlebem každé vědmy, zaříkávače ale i léčitele. Nabít si před bojem správně vybrané kouzlo se může velmi vyplatit. Zejména v případě, když už vám nezbude energie, abyste kouzla sesílali přímo.

Samotný rituál stojí X (viz. níže) mg, k této částce se přičítá magická hodnota kouzla, které hodláte nabít do amulet/hůlky.
Úroveň rituálu je přímo úměrná kouzlu, které chcete nabít, tzn. na první úrovni můžete nabít pouze kouzle začínající na Aam, na druhé úrovni kouzla začínající na Um, atd.
Při nabíjení kouzel, které jsou na úrovni Arch nebo Mega, je nutné při rituálu použit Rare suroviny, které optimalizují danou energii. Při nabíjení energetického amuletu, talismanu či ohniska postupujte stejně, s tím rozdílem, že místo mantry kouzla, které byste nabili, řeknete: „Aam aqua hoc loc nabíjím ohnisko“ /„Um aqua hoc loc nabíjím energetický amulet“
Energetický amulet je možné vytvářet tvůrcovým rituálem stupně 2.

Pokud souhrn energetické náročnosti tvůrcových rituálů, prováděných jedním rituálníkem během půl hodiny, nepřesáhne 200 magů (počítáno beze slev), pak není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím. V případě vyšší energetické náročnosti je třeba hlásit hodinu předem.

Při výrobě baterky zaplatíte minimálně hodnotu baterky + 10mg.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

Šablona na průvodky zde.

Postavy, které ovládají Tvůrcův rituál, mohou do začátku každého dílu hry nastoupit s nově vytvořenými předměty, tak jak je uvedeno v úvodu popisu rituální magie.

1. stupeň „Aam aqua hoc loc + mantra kouzla které chcete nabít“ (20mg + cena kouzla) /2exp/
2. stupeň „Um aqua hoc loc + mantra kouzla které chcete nabít“ (30mg + cena kouzla) /2exp/
3. stupeň „Trim aqua hoc loc + mantra kouzla které chcete nabít“ (40mg + cena kouzla) /3exp/
4. stupeň „Arch aqua hoc loc + mantra kouzla které chcete nabít“ (50mg + cena kouzla) /3exp/
5. stupeň „Mega aqua hoc loc + mantra kouzla které chcete nabít“ (60mg + cena kouzla) /4exp/

Potřebné suroviny:
– citrónová tráva
– sušený citrón
– rýže
– list aloe vera (přidává se, pokud se provádí rituál 2. až 5. stupně)
– list lilie (přidává se, pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně)
– rare: oko šestinohé kočky (přidává se, pokud se provádí rituál 4. až 5. stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + aqua hoc loc + mantra kouzla které chcete nabít
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie, s tím rozdílem, že v centrální mandala symbolu bude rozdělena na dvě poloviny. V první polovině bude symbol rituálu pro tvorbu amuletů či bojových hůlek, v druhé polovině bude vepsán název kouzla a počet nábojů v případě nabíjení hůlky. Následně začněte pracovat na vnější části, až bude hotová, vezměte misku naplněnou vodou a postavte se čelem k severu. Naberte trochu vody a vyhoďte ji do vzduchu.
R: Copias traducit aperiri portam aquarum.
Toto opakujte u každé světové strany. Následně se vraťte do středu mandaly, držte misku oběma rukama, nataženýma před sebou.
R: Elementi venas influit virtutem dat ei virtutem vocare.
Z misky se napijte a položte ho stranou. Do středu mandaly amulet/hůlku, položte na něj ruce a nahlas vyslovte:
R: Dabo leporem ad hoc subiectum.
Následně si připravte suroviny a v tomto pořadí je vhodíte do hmoždíře rýže, citrónová tráva, sušený citron a každou přísadu pečlivě rozemelete paličkou. V závislosti na tom, jaký stupeň rituálu vykonáváte, přidáte ještě listy aloe vera, list lilie a oko šestinohé kočky a celý obsah hmoždíře rozmělníte pomocí paličky. Špetku směsi z hmoždíře vhodíte do misky s vodou. Do misky vložte předmět a do vzduchu nad ním vykreslete svůj osobní symbol. Pak uchopte misku do dlaní, aby byla pár centimetrů nad zemí a řekněte:
R: Vigor ire in aqua, vigor volat in re.
Položte misku zpět na zem a vyjměte z vody předmět. Položte ho doprostřed mandaly a pomalým hlasem vyslovte:
R: Nec fortitudo lapidum fortitudo ligno quoque.
„xxx“ (mantra kouzla, které chcete nabít)

Uchopte misku s vodou a nahlas vyslovte.
R: Aquae quae fluunt per me virtus mea rediret venis cursus.
Misku držte v natažených rukách a pomalu ruce dejte tak, aby byly nad úrovní hlavy.
R: Circulum claudit aqua patronus est aqua, quam vires conservat.
Nechte ruce pomalu klesnout a napijte se z misky.
R: Fiat
R: Síla + aqua hoc loc + mantra kouzla které chcete nabít“

Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Rituál rychlejšího hojení - Voda

Tento rituál učiní jiného citlivějšího na kouzlo balzám. Díky vložené energii do těla jiného má po dobu trvání efektu rituálu kouzlo balzám na cíl rychlejší účinek. Čas hojení je zkrácen o 1 minutu. Rituál díky lepšímu naladění na léčivou magii ruší nutnost dvojnásobné investice energie při kouzlení Balzámu sám na sebe.

Vyhrazeno pro léčitele

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím (platí pro úroveň Aam a Um)

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem (platí pro úroveň Trim, Arch a Mega)

Rituál nelze odložit do Gris-gris.
Rituál nepadá s proměnou

1. stupeň „Aam aqua emendare sanguinem platelet Tarch!” (140mg) /3exp/

Trvání 4h
Počet cílů v rituálu: 2
2. stupeň „Um aqua emendare sanguinem platelet Tarch!” (200mg) /3exp/
Trvání 8h
Počet cílů v rituálu: 3
3. stupeň „Trim aqua emendare sanguinem platelet Tarch!” (260mg) /3exp/
Trvání 12h
Počet cílů v rituálu: 4
4. stupeň „Arch aqua emendare sanguinem platelet Tarch!” (320mg) /3exp/
Trvání 16h
Počet cílů v rituálu: 5
Zkracuje balzám o 1 další minutu (celkem o 2)
5. stupeň „Mega aqua emendare sanguinem platelet Tarch!” (380mg) /3exp/
Trvání 24h
Počet cílů v rituálu: 6
Zkracuje balzám o 2 další minuty (celkem o 3)

Potřebné suroviny:
– list juky
– list aloe vera
– rýže
– list lilie (přidává se, pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně)
– Rare: plíseň z hrobu svatého (přidává se, pokud se provádí rituál 3. až 5. stupně)

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + aqua emendare sanguinem platelet Tarch!
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Pak rovnou začnete vytvářet vnější část mandaly. Vezměte misku naplněnou vodou a postavte se čelem k severu. Naberte trochu vody a vyhoďte ji do vzduchu.
R: Copias traducit aperiri portam aquarum.
Toto opakujte u každé světové strany. Následně se vraťte do středu mandaly, držte misku oběma rukama, nataženýma před sebou.
R: Elementi venas influit virtutem dat ei virtutem vocare.
Z misky se napijte a položte ho stranou. Poté si namočte prsty ve vodě a nakreslete jimi kruh na čele všech osob ve vnitřním kruhu, včetně sebe. Během této činnosti recituje tato slova.
R: Sicut quod potest esse perfecta.
Následně v hmoždíři rozmělněte všechny požadované suroviny. Uchopte hmoždíř a obejděte vnitřní kruh po směru hodinových ručiček – suroviny stále roztloukávejte.
R: Ut mecum sit et dormient.
Na závěr chytněte cíl za ruce/vytvořte kruh a všíchni opakujte tato slova dle počtu cílů.
R: Et pellem eius caput.
Uchopte misku s vodou a nahlas vyslovte.
R: Aquae quae fluunt per me virtus mea rediret venis cursus.
Misku držte v natažených rukách a pomalu ruce dejte tak, aby byly nad úrovní hlavy.
R: Circulum claudit aqua patronus est aqua, quam vires conservat.
Nechte ruce pomalu klesnout a napijte se z misky.
R: Fiat.
R: Síla + aqua emendare sanguinem platelet Tarch!
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Aremanin čajový rituál - Voda

Rituální magie - Aremanin čajový rituál

Po provedení tohoto rituálu vytvoříte magickou směs, která vám umožní dobít si 150mg. Takto vzniklý čaj můžete po dobu jednoho týdne skladovat, ale po uplynutí této doby ztrácí své vlastnosti. Čaj se musí pít teplý (nelze jej ohřívat, nicméně lze jej například v termosce udržet teplý déle). Osoba, která se z něj napije, jej musí vypít celý během 1 hodiny, nelze jej usrkávat celý den. Energie, kterou tento čaj poskytuje, se vám dobije, až poté co čaj dopijete. Stejně tak se od toho okamžiku začne počítat regenerace HP.
Pakliže se čaje napije více osob než jedna, ztrácí svou schopnost a energie v něm se rozplyne. Během rituálu je možné udělat pouze jednu porci čaje.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Um aqua bibere cas“ (200mg) /3exp/

Po vypití se uživateli dobije 150mg a následujících 5 hodin se mu regenerují 2 HP každých 10 minut.

Potřebné suroviny:
– list lilie
– kořen lopuchu
– citronová tráva

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Um aqua bibere cas
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Dejte se do práce na vnější mandale. Následně vezměte misku naplněnou vodou a postavte se čelem k severu. Naberte trochu vody a vyhoďte ji do vzduchu.
R: Copias traducit aperiri portam aquarum.
Toto opakujte u každé světové strany. Následně se vraťte do středu mandaly, držte misku oběma rukama, nataženýma před sebou.
R: Elementi venas influit virtutem dat ei virtutem vocare.
Z poháru se napijte a položte ho stranou. Přistupte k hmoždíři a práci s ním. Vložte do něj patřičné suroviny. Během této činnosti recitujeme tato slova.
R: Vis aquae herbe meum posse.
Doprostřed vnitřní mandaly položte pytlíkový čaj a s hmoždířem v rukou 7x obejděte vnitřek mandaly s těmito slovy na rtech:
R: Plantarum dare vires ad eam sic posset.
Až skončíte, klekněte si čelem k symbolu kouzla, na kterém je sáčkový čaj a řekněte.
R: Tum uti quae habeo in futurum usus.
Uchopte misku s vodou a nahlas vyslovte.
R: Aquae quae fluunt per me virtus mea rediret venis cursus.
Misku držte v natažených rukách a pomalu ruce dejte tak, aby byly nad úrovní hlavy.
R: Circulum claudit aqua patronus est aqua, quam vires conservat.
Nechte ruce pomalu klesnout a napijte se z misky.
R: Fiat.
Stoupněte si, a soustřeďte se na mantru kouzla
R: Um aqua bibere cas
Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Aditivační rituál - Voda

Rituální magie - aditivační rituál

Toto je unifikovaný způsob přípravy krevních náhrad pro upíry a vlkodlaky. Během jednoho rituálu se může vyrobit až deset dávek, kde každá jedna je o objemu 0,2l. Krev v tomto případě symbolizuje například rajčatová šťáva/džus. Za její čerstvost a poživatelnost zodpovídá její tvůrce. Nepřidávejte do náhrady žádné koření, alkohol, skutečnou krev a podobně.

Jako základ pro výrobu krevních náhrad je možné použít rajčatový, jahodový či podobně červený džus či výrazně barevný sirup s vodou.

Do jedné krevní náhrady se musí vložit 40mg, které následně energeticky dobijí vlkodlaka či upíra, který ji celou vypije.

Samotný rituál stojí 50mg, tato částka se sčítá s částkou energie, kterou je nutno vložit do krevních náhrad. (Pokud během, rituálu vytvoříte 3 krevní náhrady, musíte do rituálu vložit 50mg a 40mg za každou dávku. Ve finále vás rituál bude stát 170mg)

Rituál je třeba ohlásit alespoň hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Aam aqua sanguinem rang“ (50mg) /3exp/

Cejch Noční hlídky poskytuje na tento rituál slevu 3 exp, tj. cena pro nositele cejchu je 0 exp. Rovněž kdokoli s cejchem Noční hlídky se tento rituál může naučit bez učitele.

Postavy, které ovládají Aditivační rituál, mohou do začátku každého dílu hry nastoupit s nově vytvořenými krevními náhradami, tak jak je uvedeno v úvodu popisu rituální magie.

Potřebné suroviny:
– rýže
– list juky
– kořen lopuchu

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Aam aqua sanguinem rang
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Pak rovnou začnete vytvářet vnější část mandaly. Vezměte misku naplněnou vodou a postavte se čelem k severu. Naberte trochu vody a vyhoďte ji do vzduchu.
R: Copias traducit aperiri portam aquarum.
Toto opakujte u každé světové strany. Následně se vraťte do středu mandaly, držte misku oběma rukama, nataženýma před sebou.
R: Elementi venas influit virtutem dat ei virtutem vocare.
Z poháru se napijte a položte ho stranou. Přistupte k práci s hmoždířem. Rozmělněte v něm patřičné suroviny a pak dodejte:
R: Sume tibi potestas.
S hmoždířem dvakrát obejděte vnitřní mandalu proti směru hodinových ručiček, a pak znovu ale tentokrát po směru.
R: Industria erit circumeunt donec biberunt.
Vezměte nádobu, ve které máte připravenou tekutinu, použitou jako krev. Nad touto miskou vykreslete do vzduchu svůj osobní znak (mějte přitom v dlaních hmoždíř s rozemletými bylinami) a nahlas přitom říkejte:
R: Aqua in vita corporis.
Uchopte misku s vodou a nahlas vyslovte.
R: Aquae quae fluunt per me virtus mea rediret venis cursus.
Misku držte v natažených rukách a pomalu ruce dejte tak, aby byly nad úrovní hlavy.
R: Circulum claudit aqua patronus est aqua, quam vires conservat.
Nechte ruce pomalu klesnout a napijte se z misky.
R: Fiat.
R: Aam aqua sanguinem rang

Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.