Magická obrana

Mg.DEF 1 – snižuje magické zranění o 1  HP (čili je možné zraňující kouzlo znegovat na 0 Hp)
– chrání též před odčerpáním energie o 10 Mg
– zkracuje působení efektů delších než 1 minuta o 1/4
Mg.DEF 2 – snižuje magické zranění o 2  HP (čili je možné zraňující kouzlo znegovat na 0 Hp)
– chrání též před odčerpáním energie o 20 Mg
– zkracuje působení efektů delších než 1 minuta o 1/2
Mg.DEF 3 – snižuje magické zranění o 3  HP (čili je možné zraňující kouzlo znegovat na 0 Hp)
– chrání též před odčerpáním energie o 30 Mg
– zkracuje působení efektů delších než 1 minuta o 3/4
Mg.DEF 4 – snižuje magické zranění o 4  HP (čili je možné zraňující kouzlo znegovat na 0 Hp)
– chrání též před odčerpáním energie o 40 Mg
– zkracuje působení efektů delších než 1 minuta na přesně 5 vteřin
Mg.DEF 5 a více – Snižuje zranění magií o 5 HP (čili je možné zraňující kouzlo znegovat na 0Hp)
– chrání též před odčerpáním energie o 50 Mg
– zkracuje působení efektů delších než 1 minuta na pouhé provedení efektu bez časového trvání. (např. pokud je Jiný s Mg. DEF 5 sražen k zemi na minutu, lehne/klekne/sedne si, ale může ihned vstát)

POZN: Změní-li se Jinému Mg.DEF (např. Transformace) v průběhu působení omezujícího
kouzla, na které bylo uplatněno snížení, stále platí efekt Mg.DEF, který měl cíl v
době seslání (počátku působení) kouzla