Frakce

Noční hlídka

Jak je psáno ve Velké Dohodě, Noční hlídka byla vytvořena, aby síly Světla mohly dohlížet na síly Tmy. Byla založena spolu s Velkou Dohodou a Denní hlídkou v roce 1150 v klášteře Bronnbach. Centrála Noční Hlídky je v Paříži. Zákonodárnou mocí je poradní sbor, ve kterém zasedají nejvýše postavení Světlí. V současné sobě je celosvětovým Představeným Noční hlídky mág Bastien Le Fevre, šerým jménem Fierabras, jeho zástupcem je mág Pierre Blue.

Do Noční hlídky můžou vstoupit pouze Světlí.

Denní Hlídka

Denní hlídka byla založena v roce 1150 v klášteře Bronnbach spolu s Velkou dohodou a Noční hlídkou. Její centrála sídlí v Londýně. V současné době je jejím celosvětovým představeným mág William Scarlett O´Hara, šerým jménem Cú Chullain, jeho zástupkyní je vědma Priyanka Bharatsang. Zákonodárnou mocí je Správní rada Denní hlídky. Hlavní náplní Denní hlídky je dohlížet na síly Světla.

Do Denní hlídky mohou vstoupit pouze Temní.

Inkvizice

Inkvizice byla spolu s Velkou Dohodou a oběma hlídkami založena roku 1150 v klášteře Bronnbach (Německo). Po dlouhou dobu byla její centrála v Praze. Po událostech v roce 2009, kdy mistr Theodorik vypálil centrálu na Vyšehradě, se Inkvizice přesunula do Amsterdamu.

V současné době je šéfem celosvětové Inkvizice Grandmeister Francois Rosret. Je mu přibližně 200let. Rosret nahradil předchozího nejvyššího inkvizitora Rosendofera, kterému se přezdívalo Soví hlava nebo Kardamon. Jeho věk byl odhadován kolem 1000let. Byl všeobecně znám pod slovním spojením: „inkvizitor inkvizitorů“.

Do Inkvizice mohou vstoupit Světlí i Temní.

White Fist

Jedná se o radikální skupinu světlých Jiných. Říká se, že její členové jsou velmi dobře vycvičení a jsou často vídáni v místech střetů a bojů.
Všechny domněnky o spojení White Fist s Noční hlídkou jsou Noční Hlídkou popírány.
Spekuluje se, že jejím členem býval mág Protegon, který ale tuto frakci z neznámých důvodů opustil.

Cech Apatykářů

První známky o cechu Apatykářů pochází přibližně z 6.století, není ale vyloučeno, že jejich původ sahá dále. Tato organizace, tvořená výhradně  Světlými léčiteli, se snaží vybudovat si silnou pozici v oblasti léčení a nápravy škod, rituální práci apod., přičemž jsou jejich největšími konkurenty vědmy a vědmáci ze Silviova  bratrstva. Velkou část jejich kapitálu získávají z vytváření artefaktů, či jiných magických předmětů na zakázku. Specializující na získávání vzácných surovin potřebných k rituálům.

Představeným cechu Apatikářů je Belmondo Featucci. V kruzích se ale šušká, že zásadní rozhodnutí deleguje Francesko Dante, jeho pravá ruka. Jejich hlavní sídlo je na jihu Italie v Neapoli.

Na rozdíl od Silviova bratrstva jsou poměrně konzervativní. Jejich kroky jsou malé, ale pečlivě promyšlené. V některých kruzích se tvrdí, že jejich neutrálnost není tak stabilní jak se většina společnosti domnívá.