zeme-01

Magie Země

Mágův štít – Země

Mágův štít patří k nejzákladnějším ale zároveň k nejefektivnějším kouzlům. Podle schopnosti sesilatele může být tento štít velmi silnou ochranou i proti nejsilnějším kouzlům.

Mága obklopí tenké pole energie, které magickou energii do sféry svého vlivu zkrátka nepustí. Stejně jako magická energie je pohlcena i obyčejná fyzická síla útoků zbraněmi či drápy.

Štíty vyšších stupňů (viz. rozpis níže) jsou schopné redukovat energii určitých slabých kouzel, která přes ně přestávají procházet a ani jej nepoškozují. Tyto štíty jsou již tak pevně stavěné, že pro jejich prolomení je potřeba větší síly. Pozor, nejedná se o Mg. DEF štítu, štít neredukuje zranění udělené kouzlem.

Mágův štít nechrání proti těmto specifickým kouzlům: Balzám, Síla ohně, Znamení Thanatos, Betlémský oheň, Očistná záře, Černý úsvit, Ohnivá odplata a psychická kouzla či schopnosti.

K přetížení štítu dochází, vyčerpá-li se jeho kapacita. Např. při užití 3. stupně štítu obdržím čtyři fyzická zranění nebo dvě jiná kouzla. (pokud je na mě sesláno jedno kouzlo a tři fyzická zranění, tak štít stále drží).

Zásahy kouzly Elementální útok, Dýka z Šera a Karabáč Šaabův se pro účely poškozování štítu považují za kouzla II. stupně (Um), stejně jako magická zranění způsobená drápy nebo rukama.
Kapacita štítu se plně obnoví 6h od posledního pohlceného zranění či kouzla.

– obranné kouzlo

– štít působí před zasažením těla, tzn. předtím, než kouzlo dopadne na tělo cíle, případné Mg.DEF či DEF se tedy počítají až po průchodu kouzla štítem

– kouzlo telekineze nenarušuje mágův štít, buď je pohlceno, nebo prochází

– znázorňuje se zeleným štítkem s vyznačenou úrovní štítu, připevněným na hrudi

Příklady užití Mágova štítu:
Černá mágyně Kazi (II. kategorie, Mágův štít Arch, Mg. DEF 3, DEF 1), obrateňka Teta (III. kategorie, Mágův štít Trim, Mg. DEF 1, DEF 2) a jasnovidka Libuše (V. kategorie, Mágův štít Um) stojí vedle sebe v první hladině Šera.

Teta se transformuje a její štít tedy okamžitě padá
Libuše odolá prvním dvěma kouzlům od Kazi, pokud ta sešle Aam nebo Um, pokud sešle Trim nebo vyšší kouzlo štít projde bez komplikací
Kazi vydrží prvních 5 ran od transformované Tety, každá další rána už ji bude normálně zraňovat, Libuše se může pokusit štít poškodit také, ale musí volit kouzla s MG. DMG alespoň 4

Zaklínadlo:  „Síla + Terra Caom Cas!“

1. stupeň – Aam – štít zachytí jedno kouzlo první úrovně či dva fyzické útoky (60mg) /3exp/

2. stupeň – Um – zachytí kouzlo první a druhé úrovně nebo tři fyzické útoky (80mg) /4exp/

3. stupeň – Trim – zachytí kouzla od první do třetí úrovně (maximálně dvě) nebo čtyři fyzické útoky (100mg)  /5exp/
Útoky a kouzla, jejichž jediným efektem je Mg. DMG 2 a nižší, tento štít nepoškozují.

4. stupeň – Arch – zachytí kouzla od první do čtvrté úrovně (maximálně tři) nebo pět fyzických útoků (130mg)  /6exp/
Útoky a kouzla, jejichž jediným efektem je Mg. DMG 3 a nižší, tento štít nepoškozují.

5. stupeň – Mega – toto kouzlo vydrží tři hodiny, vykryje kouzla od první do páté úrovně (maximálně čtyři) nebo osm  fyzických útoků (150mg) /7exp/
Útoky a kouzla, jejichž jediným efektem je Mg. DMG 4 a nižší, tento štít nepoškozují.

POZN: Mágův štít 5. úrovně je možné udržovat energetickou podporou o velikosti 50mg/h. Podporu je nutné zahájit ihned po uplynutí 3 hodin (v během spánku se štít nevybíjí)

Zapletení – Země

Toto zajímavé zemní kouzlo přivolá z hlubin Šera energetické úponky, které připomínají popínavé rostliny.

Při seslání zapletení je cíli znemožněn pohyb nohou. Zasažená osoba může normálně bojovat či kouzlit, ale nesmí chodit. Na vyšších úrovních se toto kouzlo může rozšířit i na ruce, což má za následek neschopnost boje zbraněmi. Dalším efektem tohoto kouzla je vysátí energie zasaženému. Vysátá energie zmizí přímo v Šeru (sesilatel takto nemůže získat žádnou energii).

– útočné kouzlo

– efekt zapletení trvá 5 minut

– úponky jsou vyvolanou „bytostí“ která se mírně podobá golemovi, tzn. kouzlo Prach tyto úponky okamžitě zapudí a zasaženého osvobodí (i okamžité aplikování tohoto kouzla způsobí případné vysátí energie)

– kouzlo nejde odrazit kouzlem Zrcadlo (Zrcadlová aura)

Zaklínadlo: „Síla+Terra Impedio Rang!“

1. Stupeň – Aam – Zapletení nohou jedné osoby (20 Mg) /3exp/

2. Stupeň – Um – Zapletení nohou dvou osob (30 Mg) /4exp/

3. Stupeň – Trim – Zapletení nohou dvou osob a vysátí 40mg od každého (50 Mg) /5exp/

4. Stupeň – Arch – Zapletení rukou i nohou dvou osob a vysátí 50mg od každého (60 Mg) /6exp/

5. Stupeň – Mega – Zapletení rukou i nohou tří osob a vysátí 60mg od každého (70 Mg) /7exp/

Freeze – Země

Freeze je jedním z nejzákladnějších kouzel, které nechybí v repertoáru žádného mága. Kouzlo Freeze umožňuje osoby uzavřít do velmi tenké, ale fyzicky nezničitelné membrány, která zasaženému znemožní jakoukoliv akci, ke které je potřeba pohybu jakékoliv části těla (boj, mluvení, seílání kouzel, vytahování amuletů aj.) Osoby zasažené tímto kouzlem pociťují krutou až nesnesitelnou bolest, jako by se jim do těla zabodávaly tisíce jehel najednou.

Jiní, kteří nemusí vyslovovat mantry mohou i v tomto stavu sesílat kouzla, nemohou se však hýbat.

Freeze hrajte okamžitým strnutím v pohybu (pozor na bezpečnost) a nemluvením.

Zasažený se v době spoutání tímto kouzlem stává fyzicky nezranitelným a magická membrána také částečně chrání před magickým zraněním. Pro silové prolomení Freezu je nutné užít kouzel o minimálním součtu Mg. DMG 15, která cíl však nezraní (magickou slupku prorazí až poslední Mg. DMG).

Úspěšně zasaženému tímto kouzlem, jsou ihned ukončena kouzla Dýka z šera, Karabáč Šaabův, Elementální útok, Fireball a Nespoutaný plamen

– útočné kouzlo

– na osobu pod kouzlem Freeze není možné sesílat efektová kouzla (Postižení, Záhvího pouta, Poklop aj.)

– doba trvání kouzla Feeze je 10 min

– Jiný postižený tímto kouzlem, jakoby přibral 200-300 kg, k pohybu s takovým kolosem je potřeba síly alespoň tří statných osob

– Toto kouzlo je pro zasaženého velice bolestivé

Zaklínadlo: „Síla + Terra Staticus Rang!“

1. Stupeň – Aam – Freeze maximálně jedné osoby (30 Mg) /3exp/

2. Stupeň – Um – Freeze maximálně dvou osob (50 Mg) /4exp/

3. Stupeň – Trim – Freeze maximálně tří osob (70 Mg) /5exp/

4. Stupeň – Arch – Freeze maximálně čtyři osob (90 Mg) /6exp/

5. Stupeň – Mega – Freeze maximálně pěti osob (110 Mg) /7exp/

Kamenná kůže – Země

Toto kouzlo způsobí, že se tělo sesilatele pokryje tenkou, ale velmi pevnou slupkou, která zvýší sesilatelovu odolnost proti fyzickému zranění o DEF 2.

– Obranné kouzlo

– toto kouzlo není možné kumulovat (je možné tímto způsobem získat maximálně DEF 2)

– Kamenná kůže je aktivní 10 minut

„Um Terra Anti Alteratio Cas“ (30mg) /3exp/

Retransformace – Země

Jak je jistě známo, s transformovanými Jinými může být spousta problémů. Obzvláště s těmi nepříliš přátelsky naladěnými. Jak je známo, takové Jiné je problematické zatýkat a poutat a často se zvládnou vysekat z všemožných pohyb omezujících kouzel. Z toho důvodu Jiní vyvinuli magickou manipulaci, která umožňuje transformovaného násilím vrátit do jeho původní, lidské podoby.

Na rozdíl od přirozené proměny, násilná proměna pomocí kouzla Re-transformace velmi bolí a proto se k ní Jiní uchylují, jen když všechny jiné možnosti selžou. Kouzlo sesilatel aplikuje pomocí 10s nepřetržitého dotyku. Jiný se potom začne měnit zpět do lidské podoby. Proměna trvá přesně tak dlouho, jak transformovanému trvá klasická proměna. Kouzlo Retransformace, kromě proměny zpět, také po dobu 15 minut zasaženému znemožňuje proměnu do transformované formy.

Pozn: Toto kouzlo neužívejte v aktivním boji. Pokud se Jiný v boji dotkne vlkodlačího těla s myšlenkou, že mu vnutí proměnu v člověka, je na omylu. Transformovaný musí být zpacifikován minimálně do té míry, že se nemůže hýbat, či se Re-transformaci nebrání.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– působí pouze na Vlkodlaky/Upíry/Bojové mágy (obratně) a na osoby pod vlivem totemického rituálu nebo ohnivé proměny

„Um Terra Reverte Metatrofí Tarch“ (25mg) /2exp/

Krystalový val – Země

Sesilatel se postaví, nohy od sebe ruce nad hlavu a za stálého opakování mantry se před ním vytvoří „deska z průhledného krystalu o rozměrech: výška rukou x šířka nohou (kolem 2x1m)“ Štít má absolutní tvrdost, čili se takřka nedá prorazit. Fyzicky je to NEMOŽNÉ a vydrží součet Mg.DMG 60.

Trvání: do prolomení nebo přerušení zaříkávání (přerušení je i přeřeknutí!) nebo do výrazné změny pozice rukou a nohou (velice drobná chůze a pomalé otáčení je povoleno). Toto kouzlo nechrání před psychickou magií.

– obranné kouzlo

– při použití kouzla Zlom kouzlo do 4. úrovně je možné kouzlo Krystalový val zlomit pouze do pěti vteřin od prvního pronesení mantry a efektu, v průběhu udržovacího opakování mantry už ne

„Um Terra Icis Cas!“ (30mg) /3exp/

Prach – Země

Prach je dalším ze specializovaných kouzel, která arzenál Jiných obsahuje. Byl vyvinut ve starém Egyptě, když byl boom tvorby džinů, golemů a dévů. Právě tyhle výtvory museli jejich tvůrci občas zničit. Někdy za trest, jindy se jim třeba při nedodržení postupu vyvolání golem „splašil“ a přestal poslouchat rozkazy tvůrce. Kouzlem Prach se dá takový problém snadno vyřešit, protože zásah kouzlem Prach způsobí, že se golem rozpadne. Působí pouze na vyvolané tvory, tj. zejména na golemy a úponky kouzla Zapletení.

Někteří léčitelé dokáží vyvolat golema, který je na kouzlo Prach odolnější, takže je potřeba toto kouzlo použít opakovaně.

– útočné kouzlo

„Aam Terra Nhi Pulvis Tarch!“ (25mg) /5exp/

Záhvího pouta – Země

Někdy v životě Jiného nastává situace, ve které je potřeba pevně spoutat člověka či Jiného. K tomuto účelu slouží právě Záhvího pouta. Jedná se o jednoduché avšak velmi účinné kouzlo, které spoutané osobě nedovoluje užívat ruce.

Spoutaného informujte, jak dlouho bude spoután. Spoutat Záhvího pouty je možné minimálně na hodinu, ale maximální doba spoutání neexistuje. Kouzlo je možné prodloužit pouhým dodáním další energie (nepočítá se do přenášení energie).

Záhvího pouta je možné seslat na osobu zbavenou štítů a ochran, nejlépe však na osobu již zpacifikovanou. Nejedná se o bojové kouzlo, není tedy dovoleno jej užívat jako aktivní bojový prvek.

Kouzlo poutá ruce a brání spoutanému kouzlit a proměňovat se. Sejmout pouta může jakýkoliv Jiný, vyjma spoutaného, pokud spoutaný není o dvě a více kategorií silnější než sesilatel. Není možné spoutat transformovaného Jiného ani osobu pod kouzlem Freeze či chráněnou Mágovým štítem nebo Dangexerovou obranou (v případě Dangexerovy obrany sesilatel Záhvího pout pozná, že kouzlo nebylo účinné).

Při zaplacení dvojnásobného množství energie za hodinu, je možné spoutat i nohy.

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné nabít do amuletu

– Záhvího pouta brání vstupu do Šera, ale nebrání výstupu

– toto kouzlo není možné užít v přímém boji

– trvání tohoto kouzla není redukováno Mg.DEF

„Um Terra Vincula Tarch!“ (40mg/h) /4exp/

Dangexerova obrana – Země

Odkaz velmi mocného středověkého mága. Toto silné kouzlo vytvoří vytvoří ochrannou bariéru okolo sesilatele, která pohltí veškerá kouzla na bázi země, větru a ohně (včetně pozitivních), ostatní kouzla prochází beze změny. Fyzické útoky jsou oslabeny o 8 DMG až na nulu.

Dangexerova obrana se ustaluje nad Mágovým štítem a tudíž chrání i štít před zbytečným oslabováním. Teprve kouzla či fyzické útoky, které projdou skrz tuto obranu, dopadají na štít.

Pokud kouzlo není vyčarováno z amuletu, je možné jej za polovinu sesílací energie opakovaně prodloužit o 15 minut.

Pokud je na Jiného chráněného Dangexerovou obranou proveden útok (ať už fyzický či magický), je tento povinen útočníkovi či útočníkům jasně oznámit, že útoky neúčinkují.

– obranné kouzlo

– trvá 15 minut

– Dangexerovu obranu není možné kombinovat s Ohnivou odplatou a proměnou

– vyhrazeno pro mágy a léčitele

„Arch Terra Casua Magna Cas“ (100mg) /8exp/

Slabost – Země

Kouzlo obzvlášť účinné proti transformovaným Jiným. Kouzlo slabost, jak jde z názvu odhadnout, oslabuje všechny fyzické útoky zasažených o 4 DMG (vždy však zůstává minimální útok DMG 1). Sesilatel ukáže na jeden až pět cílů, jejichž útok bude oslaben.

– na 30s jednomu cíli sníží DMG o 4 (minimálně na 1 DMG)

– trvá 30s

– neútočné kouzlo

– kouzlo není možné seslat kumulativně na jeden cíl


Zaklínadlo: „Síla + Terra Infirmitas Rang!“

1. Stupeň – Aam – Snížení zranění 4dmg na 30s maximálně jedné osoby (25 Mg) /2exp/

2. Stupeň – Um – Snížení zranění 4dmg na 30s maximálně dvou osob (30Mg) /3exp/

3. Stupeň – Trim – Snížení zranění 4dmg na 30s maximálně tří osob (35Mg) /3exp/

4. Stupeň – Arch – Snížení zranění 4dmg na 30s maximálně čtyřem osobám (40Mg) /4exp/

5. Stupeň – Mega – Snížení zranění 4dmg na 30s maximálně pěti osobám (45Mg) /5exp/