O hře

Dobro všech a dobro jednotlivce málokdy se schází…

Neznámý jiný, léta páně roku 1111 ​

Pražská Hlídka je městský larp/žahr inspirovaný knižní sérií Hlídka od Sergeje Lukjaněnka. Setting je klasická urban fantasy, hrajeme v Pražských uličkách a zákoutích za svitu luceren, hluku tramvají a s požehnáním kofeinu.

V našem světě existují kromě lidí také Jiní a Šero. Šero je živý, stínový svět, který vytváří z lidí Jiné – ti se dělí na Světlé a Temné. Jiní vládnou magií, mohou proklínat i léčit, zabíjet i oživovat. Mohou měnit podobu, vysávat z lidí krev, vytvářet golemy, mazat pamět. Oplývají dlouhým životem. Člověk je oproti nim jen stéblem trávy. Světlí věří, že by svou moc měli využívat k tomu, aby lidem pomáhali. Aby vytvořili svět bez hladu, zabíjení a strachu, svět zodpovědných, kráčejících ruku v ruce. Temní věří, že by svou moc měli využívat k tomu, aby si mohli s lidmi dělat, co se jim zachce. Aby vytvořili svět, kde se musí každý bezohledně porvat o své místo, kde není svoboda omezována morálkou, kde dají lidé průchod svému chtíči. 

Ze své podstaty jsou tak Světlí a Temní ve válce. Ta trvala od nepaměti, desítky tisíc let. Až dokud spolu Světlí a Temní neuzavřeli roku 1150 Velkou Dohodu o příměří. Na dodržování příměří dohlíží sbory Temných a Světlých – Hlídky. 

 

Světlí utvořili Noční Hlídku. Ta dohlíží v noci na síly Tmy. Brání zájmy Světla, hlídá, že Temní dodržují příměří.

Temní utvořili Denní Hlídku. Ta dohlíží ve dne na síly Světla. Brání zájmy Tmy, hlídá, že Světlí dodržují příměří.

Porušení příměří, zasáhnutí do poměru sil, se trestá. Oko za oko. Pokud druhá strana vytuší výhodu, můžeme si být jisti, že zaútočí, aby zničila náš způsob života. Jako třetí strana stojí Inkvizice, složená z Temných i Světlých, aby rozsoudila spory obou Hlídek a zamezila válce, stůj co stůj. 

Jako Hráči budete hrát za členy Hlídek, vyšetřovat a trestat porušování příměří. Vyjednávat, vyslýchat, bojovat, slídit a obchodovat. 

Jako CP budete hrát obyčejné Jiné, obchodníky, oběti zločinů i zločince samé, vědce, nevinné lidi, rozhádané manžele či asasíny. Budete to, co promění pouhou kulisu v živoucí svět.

Nečekejte pevně naskriptované postavy ani události – preferujeme ponechat hráčům a CP značnou volnost, prostor pro improvizaci a vlastní iniciativu. Nejsme nároční co se kostýmů či vybavení týče – používáme placky, škrabošky, kukly, masky, gumové nože, křídy atd. Ve hře nepoužíváme jakékoliv střelné zbraně. Bojujeme bezkontaktně – žádné zápasení, povalování atd, používáme měkčené zbraně. 

Hra probíhá v postavách. Tedy nasadím si herní placku – hraju svoji postavu. Placku sundám či zakryji – nehraju postavu, mluvím za sebe. Hra je pro hrající od 18 let věku. 

Hru se snažíme tvořit tak, že většina obyčejných “questů” se dá vyřešit na místě. V pracovním týdnu hrajeme cca od pěti do půlnoci. Během víkendu probíhá hra celý den. Nemusíte se však aktivně účastnit celé hry, ani jako Hráč, a už vůbec ne jako CP. 

Jako Hráč hrajete souvisle jednu postavu, jako CP můžete hrát, kolik postav chcete. 

Hra probíhá na území Prahy, na všechny herní lokace se dá dostat MHD. Lokace máme předem obhlédnuté, nebojte, nezabodli jsme náhodně prst do mapy 😀 Hrajeme spíše na pravém břehu, cca 20-30 minut cestou mhd od centra. Co se vybavení týče, Hráči si kromě herní placky zajišťují vybavení sami, CP dostávají veškeré vybavení od organizace. Obě Hlídky si zajišťují štáb, pro CP máme orgovnu.