FAQ (Frequently Asked Questions) aneb Často kladené dotazy

(Ve skutečnosti spíše seznam otázek, které se opakují a tak je dobré si je pročíst)

Upozorňujeme, že proměněnci NEMOHOU v transformaci vozit své kamarády na zádech se zrychlením! 

 

1. Jak si můžu na stránkách či fóru změnit heslo?

Přihlašte se a přepněte na fórum. Zvolte nahoře v menu Uživatelský panel, poté profil, poté Registrační údaje (https://prazskahlidka.cz/forums/ucp.php?i=profile&mode=reg_details).
Tam si změnte heslo 🙂

 

2. Co je to “hlídkařský cejch”?

Každý člen Denní či Noční Hlídky nosí speciální cejch, který potvrzuje jeho příslušnost k dané instituci. Takový cejch je vidět na Podrobném scanu.

Podobné cejchy mají také Inkvizitoři.

(POZN.: hlídkařský / inkvizitorský cejch nemá na nositele žádný pravidlový efekt, jde o magický ekvivalent služebního průkazu)

3. Může Jiný, kterému byla inkvizičně zablokována magie, používat amulety a hůlky?

Ano, může, nicméně i toto mu může být Inkvizicí zakázáno. Takový trest může udělit Magistr Inkvizice.

 

4. Jak funguje barevné škálování výjezdů?

Barevná škála výjezdů určuje přibližnou nejvyšší kategorii jiných, které na výjezdu můžete potkat.

ZELENÁ - jiní na nízkých kategoriích a lidé

ORANŽOVÁ - jiní na středních kategoriích

ČERVENÁ - jiní na vyšších kategoriích

Z barevné škály se nedozvíte množství aktérů ani další podrobnosti ohledně dění na místě (například zda se jedná o konflikt). Proto je dobré věnovat pozornost skladbě výjezdového týmu, aby byl schopen řešit širokou škálu potenciálních problémů a nebyl zaměřen například pouze na veterinární péči o sudokopytníky.

 

5. Jaká je míra virtuality pro používání aut na výjezdech?

Vaše auta jsou prostě vaše auta, nejsou nafukovací, nevejde se do nich “herně” 5 CP a 3 Hlídkaři, přičemž “neherně” polovina z nich jede tramvají. Zkrátka to tak nedělejte.

Dále nově platí pravidlo “Vystup nebo odjeď” – pokud sedíte v autě, sledujete situaci venku a někdo k vám přijde a položí ruku na kapotu, znamená to, že buď musíte vystoupit a zapojit se do dění nebo z místa okamžitě odjet.

Honičky v autech – prosím, NEDĚLEJTE TO! Naskytne-li se ve hře taková situace, kdy budete chtít pronásledovat v autě nějaké jiné vozidlo, zvedněte telefon a zavolejte organizaci. My se spojíme s CP v ujíždějícím voze a dohodneme se, jak situaci vyřešíme. Potom vám dáme ASAP vědět např. místo srazu, kde si můžete svou záležitost v klidu vyřešit, neporušovat při tom zákony ČR a neohrožovat svoje ani cizí zdraví.

 

6. Jak štábní bariéry ovlivňují používaní schopností?

Štábní bariéry blokují veškeré AKTIVNÍ magické schopnosti. PASIVNÍ schopnosti za hranicí štábní bariéry zůstávají funkční.

Např.:
Mám před vstupem na štáb zakouzlenou Dangexerovu obranu. Po vstupu za štábní bariéru tato obrana stále funguje, ale nejsem schopen si ji aktivně prodloužit.
Stejné pravidlo platí i pro Transformaci – mohu v ní na štáb vstoupit, ale znovu už se kvůli efektům bariéry neproměním. A samozřejmě nemohu používat žádné aktivní schopnosti, pojící se s Transformací.

Spontánní vize věštců naopak bariéry nijak neblokují.

 

7. Jaký je postoj společnosti Jiných k používání kouzla Scan a schopnosti Empatie?

Obecně lze říci, že Scan a Empatie nejsou právě vhodným způsobem, jak zahájit společenskou konverzaci. Většina Jiných to bere jako nemístný zásah do svého soukromí a podle toho se také budou chovat.

POZOR! Hlídky jsou z tohoto nepsaného společenského pravidla svým způsobem vyňaty. Pokud vás proskenuje Hlídkař ve službě, je to jako by vás uniformovaný policista požádal o občanský průkaz. Plní svou pracovní povinnost a společnost to respektuje.

A – na rozdíl od Scanu – pokud na vás někdo použije schopnost Empatie v plné místnosti lidí, nevíte, kdo to byl.

 

8. Mohou lidé používat magické amulety a hůlky?

Ne. Lidé na rozdíl od Jiných nemají dostatečnou energii k aktivaci těchto předmětů. Proto jsou pro ně amulety a hůlky zcela bezcenné, nepoužitelné. Stejné pravidlo platí i pro koncentrační ohniska, energetické amulety a artefakty.

 

9. Jak je to s lhůtami pro žaloby k Inkvizici v době, kdy se nehraje (downtime)?

V downtimu tyto lhůty neběží – odpočet se v podstatě zastaví se skončením hry a znovu se rozběhne se začátkem dalšího běhu. Žaloby a tribunály, které se nestihly během hry vyřešit, je také možné uzavřít po dohodě s organizací mezidílově.

 

10. Co se stane s tělem upíra po smrti?

Tělesnou schránku mrtvého upíra dožene čas. Upír, starý tisíc let se pravděpodobně rozpadne na prach, po stoletém zůstane jen hromádka kostí, a tak podobně. Co zbyde z upíra, starého jeden rok a méně si domyslete sami 🙂

 

11. Kolik je v Praze upírů a vlkodlaků?

Počet upírů v Praze se pohybuje kolem 800. Vlkodlaků se zde nachází cca 1200. Rozhodně neplatí, že všichni upíři a vlkodlaci nutně loví lidi, valná většina z nich žije pouze na krevních náhradách, i přesto, že na povolenky k lovu mají dle Dohody o regulaci lovu nárok.

 

12. Co jsou to zřídla a proč jsou zajímavá?

Zřídla jsou místa, kde vyvěrá energie z hlubších hladin Śera. Tato energie je pro běžného Jiného neuchopitelná, neumí s ní pracovat. Mimokategoriální Jiní, zejména vědmy a zaříkávači, nicméně mají své způsoby jak s touto silou nakládat.

Zřídel je v Praze v současné době pět. Nacházejí se na Vyšehradě, v Bezručových Sadech, na Vítkově, v zahradě Kinských a na Kampě. Přesné umístění najdete v sekci Svět => Zřídla. Původně jich bylo šest, nicméně zřídlo u letohrádku Hvězda před nějakým časem zaniklo.

Ačkoli běžní Jiní nedokáží s energií zřídel přímo pracovat, pro rituálníky jsou zřídla rozhodně zajímavá a důležitá. Z rituálu provedeného na zřídle se jim vrátí 25% vložené energie. (Tuto energii je nutné skutečně mít a do rituálu ji vložit, zřídla energii nepřidávají, ale VRACEJÍ! Oněch 25% se tedy počítá z reálně vložené energie, kterou daný rituál stojí. Jednoduše: Chystám se provést  rituál na zřídle. Po odečtení všech svých slev vím, že musím do rituálu vložit 100mg. Po ukončení rituálu se mi díky působení zřídla z těchto VLOŽENÝCH 100mg vrátí 25mg.)

 

12. Může Inkvizice odebírat kategorie?

Nikoli. Inkvizice je schopna jako formu trestu udělit zablokování jedné či více kategorií nebo dotyčnému provinilci zabránit v dalším silovém růstu, a to především na základě možných trestů uvedených ve Velké Dohodě (Hlava III, čl. 21). Odlišné tresty může udělit pouze Magistr.

 

13. Jak funguje upíří a vlkodlačí lov?

Na legální upíří lov dohlíží Noční Hlídka. Probíhá jako los, při němž je upírovi určena jedna oběť, kterou má právo vábit a lovit. V případě nelegálního lovu upír přivábí náhodnou oběť a riskuje, že bude u svého počínání přistižen Hlídkami a ponese si – mnohdy velmi nepříjemné – následky. Po většinu svého života se upíři živí krevními náhradami.

Vlkodlačí lov je velmi podobný tomu upířímu, vlkodlak dostane licence vydané Noční Hlídkou. Licence je vydávaná na konkrétní jméno a vlkodlak může tohoto člověka legálně ulovit a sníst. Vlkodlak samosebou může ulovit jakéhokoli člověka, ale v takovém případě se jedná o nelegální lov a ponese to sebou mnohdy velmi nepříjemné následky. Stejně jako upíří se vlkodlaci živí krevními náhradami.

 

14. Jak působí šero?

Šero není svět, kam by normální Jiní chodili meditovat a užívat si klid a ticho. Šero je velmi chladné a nepříjemné místo. S každou vteřinou cítíte, jak vám pomalu ubývá energie a víte, že pokud vám nezbyde už žádná, nedokážete se bez pomoci vrátit do našeho světa. Zůstanete v šeru a pomalu zemřete (viz pravidla šera). Na velké mágy už šero takto drasticky nepůsobí. Jejich síla je natolik velká, že jim malý úbytek energie nemůže nijak uškodit

 

15. Můžu projit v šeru dveřmi nebo zdi?

Dveřmi je možné projít. Zdí nikoli.

 

16. Lze v šeru někoho stopovat?

Ne, stopovat v Šeru běžně není možné. Nicméně, ve hře se mohou objevit vzácné výjimky.

 

17. Co je to iniciace?

Iniciace je první, samovolný vstup do šera, během kterého by se potenciální Jiný rozhodne zda se přikloní k Temným nebo Světlým.
Tento první vstup do šera probíhá během silné emocionálně vypjaté situace. Potenciální Jiný se i podle této situace rozhoduje, zda se stane spíše Temným nebo Světlým. Světlí se obvykle iniciují v extrémně šťastném či radostném rozpoložení, ale existují i tací, kteří poprvé vstoupili do šera v záchvatu spravedlivého hněvu. Pro Temné znamená iniciace často velmi nepříjemný, bolestný zážitek. Iniciace proběhne pouze tak, že potenciální Jiný vstoupí do šera sám (bez cizí pomoci). Pokud ho přesto do šera někdo vtáhne a pak z šera zase dostane, zůstáva daný Jiný stále potencionálním Jiným.

 

18. Vztahuje se na iniciaci povolení k zásahu?

Ano, vztahuje, a to povolení k zásahu 4. kategorie. POZOR! Platí pouze v případě iniciace upírů či vlkodlaků.

 

19. Mohu do Šera vtáhnout kohokoli?

Ne. Nemůžete vtáhnout Jiného, který si to nepřeje – do šera nelze vtahovat násilím. (viz pravidla pro Šero)
Pokud je do šera vtáhnete obyčejného člověka, okamžitě zemře.

 

20. Od kdy můžu sesílat Scan? Stojí mě magickou energii?

Scan umí sesílat každý Jiný, čili abyste jej uměli, nemusíte ho kupovat za expy. Každý Scan má svojí energetickou cenu,  kterou zaplatíte ve chvíli, kdy jej na někoho zakouzlíte. (viz pravidla akční magie – kouzlo Scan)

 

21. Pozná Jiný rozdíl mezi člověkem a Jiným (potenciálním Jiným)?

Ne. Jediný způsob jak Jiný zjistí, zda je dotyčná osoba člověk nebo Jiný (nebo potenciální Jiný) je pomocí kouzla Scan.

 

22. Co se stane s tělem Jiného po jeho smrti?

To, co by s stalo s tělem jakohokoli obyčejného člověka. Pokud Jiný zemřel v realitě, zůstává na místě, pokud k úmrtí došlo v Šeru, Šero vyvrhne tělo zpět do reality.

 

23. Skrývají se Jiní před normálním světem?

Ano. Skrýt se před očima normálních lidí je otázkou přežití. Každý Jiný si musí dávat pozor co, kde a před kým říká. Udržovat utajení světa Jiných je povinností každého Jiného.

 

24. Co je to symbol?

Symbol je magický otisk aury Jiného, který zůstane na místě, kde Jiný kouzlil nebo byl jinak magicky aktivní. Každý Jiný ví, jak jeho symbol vypadá.
Symbol kreslíte vždy, když někde zakouzlíte nebo z někoho čerpáte energii. K symbolu je nutné připojit úroveň kouzla nebo množství vysáté energie.
Kvůli symbolu nemusíte nutně do Šera, vidíte/cítíte ho i v realitě.
Osobní symbol NELZE získat pomocí kouzla Scan.
Vlkodlaci a obrateňové po transformaci svůj symbol nekreslí.

 

25. Jak lze přerušit sesílání kouzla?

Kouzlo je přerušeno i když se přeřeknete  – mantra musí byt řečena plynule. Pokud nemáte štít, přeruší ho jakýkoli útok. (viz obecná pravidla magie)

 

26. Jaký je vztah mezi Hlídkami?

Hlídky spolu neustále soupeří o to, kdo víc přikloní rovnováhu právě na tu svoji stranu. Nedá se říci, že by vůči sobě byly vysloveně v nepřátelském vztahu, až na výjimečné, vyhrocené situace. Obvykle se snaží udržovat pořádek a velmi dobře si uvědomují, že bez vzájemné spolupráce nemohou fungovat. Lukjaněnko rád jejich vztah připodobňuje k Americe a Rusku za Studené války.

 

27. Když se dostanu na svůj strop, můžu ho ještě překonat?

U některých postav to lze. Jedná se ovšem o velmi vzácnou a složitou proceduru

 

28. Mohu pálit povolenky v mezičase které nemám a když nejsem přihlášen na další běh?

Ne, pálit povolenky mohou pouze lidé, kteří jsou přihlášeni na běh před kterým se povolenky pálí a zároveň tyto nahlášené povolenky musí mít fyzicky u sebe v době kdy je vyhlášeno pálení povolenek. Nahlášené povolenky se poté předají do rukou organizace při nejbližší vhodné příležitosti

 

29. Jak je to s expirací povolenek?

Všechny povolenky vydané v roce 2018 a dál již nemají uvedenou expiraci a tedy nikdy neexpirují. Speciální případ je povolenka z 1.3.2020 (https://prazskahlidka.cz/2021/12/12/neplatny-padelany-zasah/) kdy kvůli zrušenému běhu kvůli covidu dostalo tuto povolenku pouze část hráčů, tak aby nebyla tato část hráčů zvýhodněna oproti zbytku, vyhlásili se tyto povolenky jako neplatné. Pokud má zásah uvedenou expiraci před lednem 2018 má v tuto chvíli propadlou platnost. Pokud má na sobě zásah expiraci od února 2018 dál, jedná se o platný zásah.