vzduch-01

Rituály vzduchu

Rituál rychlosti - Vzduch

Tato schopnost urychluje pohyb v Šeru. Pokud před Jiným, který tento rituál podstoupil, v Šeru někdo utíká, může ohlásit „Stínochodec“, a pokud prchající sám nemá pravidlový způsob zrychleného pohybu v Šeru, musí zpomalit a nechat se dostihnout.

Jiný, který je pod efektem tohoto rituálu

hlásí tuto skutečnost na velkém scanu.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím

Rituál nelze odložit do Gris-gris.
Rituál padá s proměnou.

 1. stupeň: Um Aer Citius Decurrit Tarch! (190mg) /3exp/
  Trvání 30 minut od seslání
 2. stupeň: Trim Aer Citius Decurrit Tarch! (250mg) /3exp/
  Trvání 1 hodiny od seslání
  V rituálu mohou stát dva cíle naráz
 3. stupeň: Arch Aer Citius Decurrit Tarch! (300mg) /3exp/
  Trvání 2 hodiny od seslání
  V rituálu mohou stát tři cíle naráz
 4. stupeň: Mega Aer Citius Decurrit Tarch! (350mg) /3exp/
  Trvání 3 hodiny od seslání
  V rituálu mohou stát až čtyři cíle naráz

Potřebné suroviny:
– list máty
– mák
– list vinné révy
– listy lípy (přidává se pokud se provádí rituál 3. až 4. stupně)
– Rare: skvrna z kůže bílého geparda (přidává se pokud se provádí rituál 3. až 4. stupně)

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Aer Citius Decurrit Tarch!
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Postavte se doprostřed mandaly, 7x se zhluboka nadechněte a vydechněte. Poté vyřkněte:
R: Paratus sum fortitudine spiritus fores.
Rozpažte ruce, dlaně natočené vzhůru a pomalu je posouvejte nad hlavu. Ruce se nad hlavou nesmí dotknout, měly by být od sebe přibližně 10 centimetrů.
R: Et portam quae causae meae serviunt.
Zakloňte hlavu a podívejte se vzhůru, nadechněte se. Ruce pomalu dávejte před sebe, a vydechujte.
R: Fox decurrit ad castra
Třikrát do kola obejděte vnitřní část mandaly proti směru hodinových ručiček za nepřerušené recitace.
R: Portare sacculum a coques.
V hmoždíři protřete příslušné suroviny. Celý obsah hmoždíře pak pečlivě rozmělníte. Nad hmoždířem pomalu vykreslíte do vzduchu 4 propojené kruhy. Při této činnosti odříkáváte tato slova:
R: Expoliuntur ei festina. Eius motus lateralis lapides sacculi.Ite egestas supergrediatur.
Položte cíli ruce na nárty a řekněte:
R: Occultabat vulpis.
Otočte se k východu, nadechněte se, položte pravou ruku na srdce a pokloňte se. S úklonou vydechujte. Narovnejte se a odříkejte
R: Porta claudit, cum vento, qui se adiuverunt mea actiones.
Toto proveďte u zbylých světových stran proti směru hodinových ručiček. Ve středu mandaly pak rozpažte ruce do úrovně ramen a
R: Hic ultra vires opus ventus dabat. Clausa est.
R: Síla + Aer Citius Decurrit Tarch!
Úder do gongu, či jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.

Energetická optimalizace  - Vzduch

Rituální magie - energetická optimalizace

Energetická optimalizace zlepšuje proudění energie v Jiných a zvyšuje jejich základní magickou kapacitu. Konkrétně v poměru 10mg/kat sesilatele.
Energeticky optimalizovanému je poté zvýšena kapacita magické energie v poměru již zmíněných 10mg/kat. Tzn., pokud optimalizoval léčitel 7. kat optimalizovanému se zvýší jeho magická kapacita o 10mg, Pokud to byl léčitel na 4. kat dělá zvýšení 40mg k základu, pokud optimalizaci prováděl léčitel 1. kat, magická kapacita žehnaného se zvýší o 70mg.
Osoba, která rituál provádí, může rituál provést i se „sníženým“ účinkem, tedy sesilatel na 3. kategorii se může rozhodnout o seslání s účinkem kategorie 4. či 5 apod.
Optimalizace trvá 8h za každý stupeň. Datum a přesný čas trvání (od kdy do kdy) zapište do průvodní listiny. Energetickou optimalizaci není možné kumulovat. Energetická optimalizace je energeticky náročná operace. Zaříkávače provádějícího optimalizaci stojí 35Mg/kat.
Tento rituál nepřidává energii, pouze zvyšuje magickou kapacitu (od této energie se pote odvíjí množství nevlastní energie) Optimalizovat se během jednoho rituálu může jen jedna osoba.

Rituál je třeba hlásit minimálně hodinu předem.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Aam Aer Aqua Benedictio Rang“ /5exp/

Potřebné suroviny:
– list máty
– list vinné révy
– květ ibišku
– květ heřmánku
– květy černého bezu (přidává se, pokud rituál sesílá Jiný na 5.kat. a vyšší)

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný zvučný signál na znamení zahájení rituálu.
R: Aam Aer Aqua Benedictio Rang
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte ve vytváření vnější mandaly. Postavte se doprostřed mandaly, 7x se zhluboka nadechněte a vydechněte. Poté vyřkněte:
R: Paratus sum fortitudine spiritus fores.
Rozpažte ruce, dlaně natočené vzhůru a pomalu je posouvejte nad hlavu. Ruce se nad hlavou nesmí dotknout, měly by být od sebe přibližně 10 centimetrů.
R: Et portam quae causae meae serviunt.
Zakloňte hlavu a podívejte se vzhůru, nadechněte se. Ruce pomalu dávejte před sebe, a vydechujte. Jiný, kterému se tímto rituálem zamýšlí zvýšit kapacita, usedne v tureckém sedu doprostřed vnitřní mandaly. Hlavní operatér ho třikrát do kola obejde proti směru hodinových ručiček za nepřerušené recitace.
R: Vires erit maior tua.
Operatér do hmoždíře vloží příslušné suroviny. Poté v závislosti na tom o jak náročné zvýšení kapacity se jedná, přidá do hmoždíře ještě květ černého bezu. Celý obsah hmoždíře pak pečlivě rozmělníte. Nad hmoždířem pomalu vykreslíte do vzduchu 3x ležatou osmičku. Při této činnosti odříkáváte tato slova:
R: Aer in corpora venas sanguine. Arcanam mundi auxilium. Omnia fecisti, venient tibi retributionem. Potentia ex caeli.
Položte cíli ruce na čelo a řekněte:
R: In potencia corpus.
Otočte se k východu, nadechněte se, položte pravou ruku na srdce a pokloňte se. S úklonou vydechujte. Narovnejte se a odříkejte
R: Porta claudit, cum vento, qui se adiuverunt mea actiones.
Toto proveďte u zbylých světových stran proti směru hodinových ručiček. Ve středu mandaly pak rozpažte ruce do úrovně ramen a
R: Hic ultra vires opus ventus dabat. Clausa est.
R: Aam Aer Aqua Benedictio Rang

Úder do gongu, či jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.
Toto kouzlo prochází štíty, jedná se o jinou formu magie, než je běžná u klasických kouzel či práce s Šerem.

Magická bariéra - Vzduch

Rituální magie - magická bariéra

Tento rituál vytvoří polopropustnou magickou bariéru, která chrání osobu za ní před všemi kouzly do čtvrté úrovně včetně (kromě psychických), ale zároveň jí umožňuje kouzlit skrze ni. Bariéra může být dlouhá až deset metrů. Znázorňuje se buď formou stuhy o délce deseti metrů, nebo křídou namalovanou čarou na zemi a nápisem „Magická bariéra“, popisem účinků a časem skončení účinku.. Tvar zdi může být jakýkoliv, lze tak například vytvořit kruh, oblouk atd. Trvání kouzla je jedna hodina.

Je nutné označit (čitelně ke značení bariéry napsat) kde je vnitřní strana sesilatele a kde vnější (strana na které stojí potencionální protivník).

Lidé mají tendenci se chráněné oblasti instinktivně vyhýbat.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Pokud je tvůrce na místě a může o účincích bariéry informovat osobně, není třeba na zem psát popisy účinku

Rituál lze odložit do gris-gris.

 1. stupeň „Trim aer ventus scutum loc!“ – (150mg) /3 exp/
  ochrana před kouzly do stupně Arch – lze kouzlit ven, dovnitř ne
  bariéra je fyzicky prostupná, jde projít i skrze ni bojovat fyzicky
  projevuje se v prvních dvou hladinách Šera a v realitě.
  Trvání 1h
 2. stupeň „Arch aer ventus scutum loc!“ – (250mg) /4 exp/
  ochrana před kouzly do stupně Mega – lze kouzlit ven, dovnitř ne
  bariéra je fyzicky prostupná, jde projít i skrze ni bojovat fyzicky
  projevuje se v prvních třech hladinách Šera a v realitě.
  Trvání 1h

Potřebné suroviny:
– list vinné révy
– květ černého bezu
– list lípy
– rare: rafinované sliny šavlozubé kočky

Provedení rituálu:
Udeřte do gongu, či dejte jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Síla + Aer ventus scutum loc
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Pak rovnou začnete vytvářet vnější část mandaly. Postavte se doprostřed mandaly, 7x se zhluboka nadechněte a vydechněte. Poté vyřkněte:
R: Paratus sum fortitudine spiritus fores.
Rozpažte ruce, dlaně natočené vzhůru a pomalu je posouvejte nad hlavu. Ruce se nad hlavou nesmí dotknout, měly by být od sebe přibližně 10centimetrů.
R: Et portam quae causae meae serviunt.
Zakloňte hlavu a podívejte se vzhoru, nadechněte se. Ruce pomalu dávejte před sebe, a vydechujte. Pak rukou ukažte na místo, kde bude stát magická bariera a nahlas k tomu místo zvolejte.
R: Ante me factus est factus de carcere animam meam.
Vezměte nádobu, kde máte uložené listy stromu, naberte hrst a ladným pohybem je vyhoďte k východní světové straně.
R: Illud proteget.
Stejný postup zopakujte u zbylých tří světových stran. Ted přichází na řadu hmoždíř. Vložte do něj patřičné suroviny a rafinované sliny šavlozubé kočky. Pomocí paličky vše jemně rozemněte, za stálé recitace:
R: Dare potestatem defendere
Otočte se k východu, nadechněte se, položte pravou ruku na srdce a pokloňte se. S úklonou vydechujte. Narovnejte se a odříkejte
R: Porta claudit, cum vento, qui se adiuverunt mea actiones.
Toto proveďte u zbylých světových stran proti směru hodinových ručiček. Ve středu mandaly pak rozpažte ruce do úrovně ramen a
R: Hic ultra vires opus ventus dabat. Clausa est.
R: Síla + Aer ventus scutum loc

Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu. Pak napnutou stužkou vyznačíte nebo nakreslete, místo vztyčení magické bariéry.

Dálková pomoc - Vzduch

 Rituální magie - dálková pomocRituál dálkové pomoci slouží pro přenos energie na větší vzdálenosti. Energie, kterou chcete někomu poslat, se sčítá s cenou rituálu. Pakliže chcete někoho dobít na dálku o 100mg, musíte do rituálu vložit 130mg.

Toto kouzlo prochází všemi štíty, jedná se totiž o jinou strukturu magie, než jsou běžná kouzla a manipulace s Šerem.

Rituál není třeba hlásit hodinu předem, stačí před započetím.

Rituál nelze odložit do gris-gris.

„Um aer auxilium loc“ (30mg) /5exp/

Potřebné suroviny:
– mák
– květ bezu černého
– list vinné révy
– list máty
– osobní předmět cíle

Provedení rituálu:
Úder do gongu, či jiný hlasitý signál na znamení zahájení rituálu.
R: Um aer auxilium loc
Začněte stavět vnitřní mandalu, podle instrukcí v pravidlech rituální magie. Následně pokračujte v tvorbě vnější mandaly. Až budete hotovi, postavte se doprostřed mandaly, 7x se zhluboka nadechněte a vydechněte. Poté vyřkněte:
R: Paratus sum fortitudine spiritus fores.
Rozpažte ruce, dlaně natočené vzhůru a pomalu je posouvejte nad hlavu. Ruce se nad hlavou nesmí dotknout, měly by být od sebe přibližně 10centimetrů.
R: Et portam quae causae meae serviunt.
Zakloňte hlavu a podívejte se vzhoru, nadechněte se. Ruce pomalu dávejte před sebe, a vydechujte. Do hmoždíře vhodíte všechny patřičné suroviny a následně je pečlivě rozetřete paličkou. Tuto činnost doprovází recitace:
R: Satorum potentia alterius auxilium nobis
Postavte se rovně, s rukama podél těla a otevřenými dlaněmi otevřenými směrem ven, pomalu vyřkněte.
R: Meum vires accipere
Pak pomalu vztáhněte ruce k nebi a vyslovte:
R: Accipere potestatem
Otočte se k východu, nadechněte se, položte pravou ruku na srdce a pokloňte se. S úklonou vydechujte. Narovnejte se a odříkejte
R: Porta claudit, cum vento, qui se adiuverunt mea actiones.
Toto proveďte u zbylých světových stran proti směru hodinových ručiček. Ve středu mandaly pak rozpažte ruce do úrovně ramen a vyřkněte
R: Hic ultra vires opus ventus dabat. Clausa est.
R: Um aer auxilium loc

Udeřte do gongu, či dejte jiný zvučný signál na znamení skončení rituálu.