NOVÝ HRÁČ

Svět LARPu Hlídek je poměrně komplexní, ale neboj, nenecháme tě v něm ztratit. Tady najdeš všechny informace, které budeš potřebovat, pokud zvažuješ hrát Hlídky úplně poprvé.

INTRO PRO NOVÉ HRÁČE

Pražská Hlídka je městský LARP inspirovaný knižní sérií Hlídka od Sergeje Lukjaněnka. Setting je urban fantasy. Hrajeme v Pražských uličkách a zákoutích, za svitu luceren, hluku tramvají a s požehnáním kofeinu…

Ve světě Pražské Hlídky můžeš očekávat velmi intenzivní hru zasazenou do městských kulis. Spíše než na elaborované kostýmy se těš na morální, akční a detektivní zápletky, které řešíš společně se svými spoluhráči ze světlé, nebo temné strany. Hra je tedy v principu PvP, kde ale nedochází tolik ke střetům jednotlivců, jako k přetahování obou stran – Hlídek – o vládu nad městem.

Jak se hraje za světlo a jak za tmu? A jaké jsou výhody jednotlivých specializací?

Kolik času ti Hlídky zaberou, jaký čekat obsah hry a jak vypadá herní den?

Kdy se hraje a co promyslet, když se chceš přihlásit?

JAK VYTVOŘIT NOVOU POSTAVU

Hlídky jsou sandbox, takže je dost na tobě, co budeš chtít dělat a co ne. V každém případě, budeš hrát postavu tzv. Jiného.

Jiní jsou lidé u kterých se projevilo nadání magickými schopnostmi. Umí vstupovat do Šera – stínového světa pro lidi neviditelného – a podle svých specializací používat magii a kouzlit různými způsoby.

Úplně na začátku tvorby postavy si vybíráš dva parametry, které ti přístup k některým typům hry zjednoduší a k některým ho mohou lehce zhoršit. Tyto parametry jsou herní strana a herní specializace.

VÝBĚR HERNÍ STRANY

Výběr herní strany je jedna z nejzásadnějších věcí, které si při psaní postavy rozmyslet. Určuje totiž celkové nastavení frakce, za kterou budeš hrát. Obecně platí, že světlo a tma se v našem světě rozchází hlavně v pohledu na morálku, kooperaci uvnitř hlídky – týmu – a v osobních hodnotách. Samozřejmě nic není čistě černé, nebo bílé a existují vyjímky, ale následující info ti pomůže vybrat kterou stranu chceš hrát. 

Zároveň je dobré pamatovat na to, že se jedná o dlouhodobý LARP. Tudíž svoji postavu nebudeš ztělesňovat na den, nebo na víkend, ale můžeš ji hrát několik týdnů, nebo i let. Vhodná volba strany ti může dlouhodobou hru zjednodušit. 

HRA ZA TMU

HRA ZA TMU

Temní většinou slouží v Denní Hlídce a dohlíží na síly světla. "Slouží" možná není to pravé slovo, protože se často do Hlídky přidávají ne kvůli pomoci ostatním, ale pro výhody, které být Hlídkařem přináší. Při hře za Denní Hlídku můžeš problémy utopit ve vodce při party. Ale zároveň v prostředí plném intrik a nejasných loajalit si nikdy nemůžeš být jistý, kdo stojí opravu na tvé straně.

Temní věří, že by svou moc měli využívat k tomu, aby si mohli (s lidmi) dělat, co se jim zachce. Aby vytvořili svět, kde není svoboda omezována morálkou, kde jednotlivci jsou oproštěni od společenských konvencí a mohou naplno projevit svou vnitřní sílu a touhy.

HRA ZA SVĚTLO

HRA ZA SVĚTLO

Světlí slouží v Noční Hlídce a dohlíží na síly temnoty. Většina světlých toto opravdu jako službu vnímá a jejich motivací je pomoc ostatním. Světlí daleko více řeší otázku morálky a toho, co je správné a špatné, dobré a zlé. Každý na to ale může mít svůj vlastní pohled a někdy skoro až protichůdný, než ostatní. Část hry za Noční Hlídku je o řešení tohoto věčného dilematu, které světlým hlídkařům někdy doslova nedá spát.

Světlí věří, že by svou moc měli využívat k tomu, aby lidem i ostatním Jiným pomáhali a nezneužívat ji pro osobní zisk. Ale jak se někdy říká "Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly" a v tomto může být hra za Světlo výzvou.

VÝBĚR HERNÍ SPECIALIZACE

Specializace určuje, jak tvoje postava používá magii a nadpřirozené schopnosti, které v rámci světa má. Zároveň ti může pomoct rámcově určit směřování postavy a nějaké její základní charakteristiky. 

Stejně jako všichni lidé nejsou “jako přes kopírák”, platí to i pro Jiné. Níže vypsané charakteristiky jsou základy těchto specializací a je vhodné s nimi alespoň trochu počítat. Pokud si vymyslíš postavu, která je v úplném protikladu proti vybrané specializaci například “bojový léčitel vrah”, nebo “vědmák s odporem k rituálům”, tak ti to během hry může dělat problémy a hrozí, že si hru tolik neužiješ.

Za co hrát na temné straně

upír

UPÍR

Upíři, stejně jako vlkodlaci se Jinými nenarodili, ale byli stvořeni. Aby přežili, musí se živit lidskou krví, nebo jejími náhradami. Proto jsou stejně jako Vlkodlaci považováni za podřadné Jiné. Upíři jsou mistry v psychické magii, ve které se jim ostatní nemohou rovnat a mají několik specifických schopností při práci s myslí. V boji se však nemusí spoléhat jenom na magii, jelikož se mohou spolehnout na svou nadlidskou rychlost a sílu v boji nablízko.

Upíří společnost má pevně danou hierarchii, která má svá vlastní pravidla.

vlkodlak

Vlkodlak

Jejich krvelačnost a zuřivost z vlkodlaků dělá v očích ostatních spíše zbraň, než osobu magicky aktivní. Jejich nejsilnější stránkou je schopnost proměny v obrovskou a smrtelně nebezpečnou bestii. Za svoji obrovskou sílu platí však velkou cenu - musí se krmit čerstvým lidským masem. Jsou nicméně schopni přežívat na magicky vyrobených náhradách. I kvůli tomuto jsou mezi Jinými považováni za druhořadé jiné.

Hlavní devizou vlkodlaků je boj na blízko, ve kterém se jim v podstatě nikdo nevyrovná. Naopak kouzlení je pro ně obtížnější a tolik ho nevyhledávají. Vlkodlaci se sdružují do smeček, ve kterých jsou si loajální a které si pečlivě střeží svá teritoria.

vědmák

VĚDMÁK

Tato specializace je ve světě Temných Jiných nejrozšířenější. Vědmy a vědmáci spoléhají na sílu svého vybavení: amuletů, talismanů, artefaktů, především ale mocných rituálů. Jejich doménou je rituální magie, která vyžaduje pečlivost a dodržování přesných postupů při vytváření rituálních obrazců i speciální vybavení. Vědmu tak skoro nikdy nepotkáte bez batohu s několika svíčkami, křídou, gongem a dalšími nezbytnostmi.

Mimo magické výroby ale mohou vedmy a vědmáci i na dálku ovlivňovat ostatní Jiné i lidi. Mohou po nich pátrat, posílit je, oslabit, nebo dokonce ovlivnit jejich psychiku. Proto je rituální magie jednou z nejmocnějších.

černý mág

černý mág

Černí mágové mají přirozené nadání pro práci s vlastní magickou energií (které mají více, než ostatní specializace) a s kouzly, které sami ovládají. Nespoléhají se tolik na amulety a vybavení či chladné zbraně. Nikdo se jim nevyrovná v akční magii, a i kvůli tomu jsou často arogantní a mají tendenci se spoléhat hlavně sami na sebe.

V populaci Temných Jiných nejsou mágové právě běžní, ti co mezi nimi jsou, se obvykle díky ctižádosti a nadání stávají velmi uznávání (byť ne všemi milovaní). Může se snadno stát, že vám Šerou dýku do zad vrazí spolubojovník, který vám včera zachránil život.

vykladač

VYKLADAČ

Vykladači mají unikátní schopnost odhalit pravou podstatu věcí. Mají silnou intuici a empatii, mohou rekonstruovat cizí vzpomínky i celé události. Dokáží si nechat zdát sny, které jim umožní nahlédnout na jiná místa, časy i okolnosti.

Vykladačů není mezi Jinými mnoho a jejich velký talent pro duševní práci je vykoupen i velkou cenou kterou platí z vlastního klidu. Sebeovládání a disciplína jsou pro ně zásadní, ale i tak musí čelit vedlejším dopadům užívání svých specifických magických schopností a proto si od nich ostatní Jiní často drží odstup.

Za co hrát na světlé straně

obrateň

OBRATEŇ

Obrateňové jsou bojoví mágové, kteří upřednostňují častěji použití hrubé síly namísto magie. Jako jediní se dokážou pomocí transformační magie proměnit v jedno konkrétní zvíře, které je danému Jinému blízké. V proměně uplatňují fyzickou sílu a rychlost, ale narozdíl od vlkodlaků mají blíže i k magii a nemusí se krmit.

Jako schopní a odolní bojovníci jsou posíláni do prvních linií. Dokáží dobře kouzlit, ale není to jejich první volba, ke které sáhnou při řešení konfliktu.

léčitel

LÉČITEL

Jak už jméno této specializace napovídá, jedná se o Jiného, který se především zabývá léčením a záchranou života. Svým nadáním pro práci s magií je velmi podobný zaříkávači a déky tom slušně ovládá rituální magii. Kromě léčení se zaměřuje i na defenzivní a posilovací magii. Kdo léčitele nepotkal, ten netušil, jak mocný může být (nejen) jako obranná figura.

Naopak zacházení s destruktivní magií léčitele vyčerpává, je to proti jejich přirozenosti. Proto v boji plní spíše funkci polního medika a dálkové podpory.

zaříkávač

zaříkávač

Jejich hlavní síla nespočívá v rychlém sesílání kouzel s okamžitým účinkem. S energií pracují pomocí rituálů, které bývají časově náročnější a jsou k nim potřeba patřičné rekvizity např. hmoždíř, křída, ingredience atd. Díky rituálům si ale dokáží dopředu připravit velmi mocný arzenál vybavení, který mohou využívat nejen oni sami, ale mohou tak pomoci i svým kolegům v Hlídce, nebo svoje výrobky prodávat ostatním.

Rituály slouží i k magickému ovlivňování lidí a Jiných na dálku. Zaříkávačí je mohou léčit, nebo dokonce oživovat, hledat , oslabovat, či posilovat. Díky této rozmanitosti je rituální magie jeden z nejsilnějších směrů.

bílý mág

bílý mág

Bílí mágové nejvíce pracují s vlastní magickou energií (které mají více, než ostatní specializace) a s kouzly, které sami ovládají. Nespoléhají se tolik na amulety a vybavení a většinou ani na chladné zbraně.

Bílí mágové jsou často hnaní silným smyslem pro povinnost. Mohou tak být společností vnímání jako autority a jejich talent je předurčuje k vedení, nebo k boji na dálku, ve kterém vynikají. Mágové automaticky neovládají rituální magii, ale jsou schopni se ji za vynaložení většího úsilí také naučit.

jasnovidec

JASNOVIDEC

Jasnovidci jsou cenění jako spojenci a obávaní jako protivníci. Jejich přímým protějškem u Temných jsou vykladači, a i když jsou jejich schopnosti založeny na stejném principu, jasnovidci se nesnaží získávat informace tak nekompromisně, jako vykladači, ale raději nechávají věci přirozeně plynout.

Hlavní devizou jasnovidců je snění, které odhaluje pravou podstatu věcí a jejich zvýšená schopnost empatie. I oni jsou ale náchylní k různým efektům ovlivňujícím jejich duševní stabilitu a tak je pro ně sebeovládání zásadní. Jiní je často mají za podivíny.

Co tě ve hře čeká?

Vítej ve světě Pražské Hlídky, LARPu, kde každá tvá volba má svůj význam a každá akce svůj důsledek. Tady se ocitneš uprostřed věčného boje mezi Světlem a Tmou, a jakou roli v něm zaujmeš, je jen na tobě.

Čekají tě vypjaté situace, intriky, psaní hlášení, procházky městem a zajímavé lokace. Všude kolem tebe bude přítomný věčný souboj mezi Světlem a Tmou. Ať už hraješ za Světlou nebo Temnou stranu, čekají tě okamžiky naděje, touhy, povinností a nevyspání. 

Okamžiky naděje a touhy se střídají s chvílemi povinností, nevyspání a občas i pocitů beznaděje. Ale neboj, každý tvůj úspěch bude o to sladší, když po náročné cestě převážíš jazýček vah na svou stranu. 

Pražská Hlídka je dlouhodobý LARP, takže nepočítej s tím, že by jedna akce zásadně změnila stav věcí. Přesto může být jedno rozhodnutí to, které změní status quo a posune vše tím “správným” směrem.

Jako nováčka tě čekají spíše bezpečnější situace. Zkušenější kolegové tě provedou každodenností Hlídky, a než se naděješ, budeš to ty, kdo bude velet výjezdům. Tvůj postup bude vzbuzovat respekt, hrůzu nebo úctu, podle toho, jakým směrem se rozhodneš v našem světě kráčet.

 

JAK (může) VYPADAT HERNÍ DEN

17:32

Skončíš v práci, nebo ve škole – ve svém mimoherním životě. Stihneš rychlou sprchu, oblíknout do postavy a spěcháš na štáb svojí Hlídky. V báglu máš pár kousků vybavení: herní nůž, nezbytné křídy a odznak, který si připneš. Tím okamžikem se stáváš svojí postavou, Jiným Hlídkařem.

18:19

Když vkročíš na štáb Hlídky, atmosféra ti už na první pohled připomene mix akčního filmu a duchovního kláštera. Začneš takzvaným “chillem na štábu”. Od kolegů zjistíš, co je nového, jaké případy se řeší a proberete věci, které zrovna hoří a nedají se odložit. Každý má svoji roli, od analytiků po operativce z výjezdovek, duchovní vůdce, léčitele i rituálníky.

18:41

První výzva dne je na obzoru: analytika hlásí výjezd! Cítíš, jak adrenalin stoupá, zatímco se se svým týmem chystáš vyrazit. Rychle zjistit pár okolností, kolik je hodin? Pojedete jako Pozorovatelé dohlížet na práci druhé Hlídky a hledat jejich přešlapy? Nebo je náš čas tak to máme na starosti? Nebo dneska poprvé budeš velet a konečně se staneš šéfem výjezdu? Budeš muset odhalit, co se v situaci opravdu odehrává a poneseš odpovědnost za výsledek i životy kolegů! Jak na to budeš reagovat, aby dopadlo jak má, nebo spíš, aby to rovnováhu v Praze posunulo tím “správným” směrem?

19:15

Už jste skoro na místě… Napětí stoupá a opakuješ si mantry svých kouzel, diskutujete s kolegy, jak se nejrychleji dostat na místo. Bude to vyšetřování? Hádka manželů, kde někdo jen použil menší kouzlo? Nebo do města pronikají šeré konstrukty, se kterými budeš muset bojovat? Dopředu nikdy nevíš jistě, co na tebe v temné uličce čeká.

 

20:41

Po výjezdu se vracíš zpět na štáb. Uf, přežil jsi to a dokonce se vám povedlo převézt druhou Hlídku. Už se nemůžeš dočkat, až o tom řekneš šéfovi operativy! A teď je čas na chill, nebo je to jenom klid před bouří? Možná si dáš panáka na kuráž nebo za odměnu a jdeš psát hlášení. Čeká tě totiž ta druhá část práce v Hlídce, trocha toho papírování.

 

21:21

Ve chvíli volna zajdeš s kolegy ven. Před štábem stojí pár operativců a kouří, tak se k nim přidáte a pokecáte o jejich nejnovějším vyšetřování. Vezmete si k tomu suroviny na rituály a jen tak mezi řečí vyrobíte talismany, které vás dalších pár dní budou chránit proti prokletí.

 

22:37

Zástupce šéfa vás volá dovnitř! Ale fofrem, vyskočil červený výjezd! Všechny alarmy se rozezní, a ty víš, že teď je to vážné.  Může to být něco, co změní stav světa, nebo aspoň tvého malého koutku v něm. Zvážíš svoje možnosti a skáčes do auta s energiťákem v jedné a bojovými hůkami v druhé ruce.

 

23:45

Nakonec, když je klid po bouři (nebo volitelném apokalyptickém scénáři), se vracíš na štáb. Další hlášení a v zadržovací cele ve sklepě se vám konečně probudil vlkodlak a dva léčitelé ze včerejšího přepadení. Bude potřeba je vyslechnout a zjistit, co se tam doopravdy stalo.

 

00:55

Ještě se rychle podíváš na své poznámky, které jsi včera narychlo naškrábal. Jo sakra, zapomněl jsi napsat vysvětlení pro Inkvizici, proč jsi ještě nevyšetřil anarchisty cestující časem.
Dáš tomu pár minut, aby to znělo alespoň trochu věrohodně a posíláš zprávu na Inkviziční centrálu. A pak, konečně, si možná dovolíš spát.

 

jak se přihlásit?

Hlídky jsou dlouhodobý LARP, což znamená že se svou vytvořenou postavou  budeš hrát více her než jen jeden běh. Proto je dobré se nad tvorbou svého alter-ega zamyslet a nebát se zeptat nás  organizátorů, nebo stávajících hráčů na zkušenosti a doporučení. 

Před každou hrou setkání a radu můžeš najít i ve Facebook skupině, která sdružuje hráče i nehráčské postavy.

Dává smysl, že postavy, které jsou ve hře dlouhou dobu, jsou silnější, než ty úplně nové. Hra je na to ale připravena a poskytuje dost obsahu, při jehož řešení na kategorii nezáleží.

Začni svůj příběh a než se naděješ, budeš pomáhat, bojovat a sbírat zkušenosti z výjezdů a tím vším ovlivňovat a “žít” svět Hlídek!