Dlouhodobá CP - dostupnost

CP která budou tento běh k dispozici: Vlčice Lexa Netušil Podsklípek Moronoš Váňová Charistarch Domínová Danihel Houdek Vavřena CP nebudou dostupná 24/7, buďte prosím ohleduplní.